ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
มิ.ย. 11, 2018

8 คุณสมบัติงาน HR มีดังนี้

ว่าด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่ HR

งาน HR อาจจะฟังดูเป็นงานที่น่าเบื่อสำหรับหลาย ๆ คน แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่มองเห็นความสำคัญในงานนี้และใฝ่ฝันที่จะเข้ามาทำงานในฝ่าย HR ขององค์กรต่าง ๆ แต่เจ้าหน้าที่ HR ก็ใช่ตำแหน่งที่ใครเข้ามาทำก็ได้เพราะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและความสามารถพิเศษเช่นเดียวกับตำแหน่งอื่นๆ

วันนี้ TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR จะมาชี้แนะเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ HR คือ? คุณสมบัติที่เจ้าหน้าที่ HR ต้องมี? หรือ HR มีหน้าที่อะไรบ้าง? เพื่อให้ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากทำงาน HR ได้พิจารณาตัวเองและคนที่กำลังทำงานฝ่าย HR อยู่ได้ปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างตรงจุด

 

คุณสมบัติ HR หรือบุคลิกเฉพาะตัวที่ช่วยให้การทำงาน HR ประสบผลสำเร็จ

เจ้าหน้าที่ HR ควรจะมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  1. พึ่งพาได้ เพราะฝ่าย HR ต้องความช่วยเหลือพนักงานทุกด้าน และการบริการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสิ่งที่พนักงานคนอื่นๆคาดหวัง ดังนั้นหากพวกเขาสามารถทำได้ตามที่พวกเขาหวัง ก็จะทำให้พนักงานคนอื่นเกิดความประทับใจ และรู้สึกอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่ HR อยู่ในบริษัท
  2. ชื่นชอบการเรียนรู้ใหม่ๆ พนักงาน HR ต้องเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่เสมอ รู้จักอัพเดท ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงาน HR เช่น การเสียภาษี หรือ กฎหมายแรงงานต่าง ๆ เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ ไปบอกกล่าวกับพนักงานได้อย่างถูกต้อง
  3. มนุษย์สัมพันธ์ดี ผู้ที่ทำหน้าที่ HR ต้องสามารถพูดคุยกับพนักงานได้โดยอย่างราบลื่น และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานทุกกลุ่ม เพราะถ้าหาก HR ขาดทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ไปก็จะทำให้ประสานงานงานกับพนักงานได้ลำบาก และส่งผลให้งานบริหารงานบุคคลขาดซึ่งประสิทธิภาพที่ดี เพราะไม่สามารถติดตามพนักงานได้
  4. ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรมชาติของคนเราที่ย่อมต้องมีคนที่เราชอบและไม่ชอบ แต่หากได้มาทำหน้าที่ HR แล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสงวนท่าทีไว้และไม่แสดงออกว่า ตัวเองชอบ หรือไม่ชอบใคร เพราะถ้าหากพนักงานรู้ตัวก็จะทำให้พวกเขาขาดความเคารพยำเกรงในตัว HR อย่างที่ควรเป็น
  5. เป็นผู้ให้คำปรึกษา เพราะ HR ต้องให้การช่วยเหลือพนักงานในทุกด้านไม่เว้นแม่แต่การให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะในเรื่องงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัว เพราะปัญหาเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ HR จึงต้องช่วยพวกเขาคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมประหนึ่งเป็นปัญหาของตนเอง
  6. รักษาความลับ เพราะงาน HR เป็นงานที่ต้องดูแลข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานส่วนหนึ่ง ทั้ง เงินเดือน และข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ จึงต้องเก็บรักษาความลับต่าง ๆ ให้ดี ไม่ควรเปิดเผยให้คนอื่นได้รับรู้
  7. รักในองค์กร เพราะเจ้าหน้าที่ HR ต้องเข้ามาทำหน้าที่ดูและพนักงานแทนเจ้าของกิจการ ประหนึ่งเป็นหูเป็นตาแทนก็ว่าได้ ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือความรักในองค์กร เพราะถ้าหากไม่รักองค์กรแล้ว HR ก็คงไม่มีแรงบันดาลใจที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้พัฒนาขึ้น
  8. ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร พนักงานทุกคนมีพื้นฐานแตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของ HR ที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดี มีความสามัคคีกัน และมีความรักต่อองค์กร เพื่อให้เกิดความผูกพันแน่นแฟ้น อันจะนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี

 

และนี่ก็คือคุณสมบัติพื้นฐานที่ HR พึงมีซึ่งบางคนอาจจะไม่ต้องปรับปรุงตนเองมากนักเพราะเป็นนิสัยพื้นฐานที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้ว แต่บางคนอาจจะต้องมีการปรับตัวบางเล็กน้อย แต่ก็คงไม่ยากเกินไปหากคุณรักในอาชีพนี้จากใจจริง

ขอบคุณข้อมูลจาก www.northstarjobs.com


TigerSoft เป็นผู้นำด้านโปรแกรม HR และโปรแกรมเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างมั่นคง

สนใจระบบ โปรแกรม HR โปรแกรมเงินเดือน ที่มีประสิทธิภาพของไทเกอร์ซอฟท์ สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

โทรศัพท์ : 02-032-6060

อ่านบทความอื่นจากไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารคลังสินค้า ด้วยระบบ erp คลังสินค้า

แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารคลังสินค้า ด้วยระบบ erp คลังสินค้า ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการบริหารจัดการคลังสินค้ามีเรื่องอะไรบ้าง และระบบ erp คลังสินค้า จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างไร ระบบ erp คลังสินค้านั้น เป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีการผลิตสินค […]

6 ธ.ค. 2023

ความสำคัญของการจัดอบรมคอร์สให้กับพนักงาน และการนำโปรแกรม hr มาประยุกต์ใช้

ความสำคัญของการจัดอบรมคอร์สให้กับพนักงาน และการนำโปรแกรม hr มาประยุกต์ใช้ การจัดคอร์สอบรมพนักงานสำหรับบริษัทยุคใหม่ ที่สามารถนำโปรแกรม hr เข้ามาใช้ได้ การนำองค์ความรู้และเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานอยู่เสมอ บางครั้งสิ่งที่คนทำงานได้เรียนรู้มา […]

15 มิ.ย. 2023

ระบบ erp ช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ระบบ erp ช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง เรียนรู้โซลูชั่นต่าง ๆ ของระบบ erp ที่ช่วยจัดการงานด้านภาษีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และต้องการความคล่องตัวในการจัดการด้านภาษีของบริษัท ซึ่งมีมากมาย […]

22 ส.ค. 2023