ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ลดหย่อนภาษี มนุษย์เงินเดือน
มี.ค. 09, 2020

รวม 26 สิทธิลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษย์เงินเดือน

.

ค่าลดหย่อน เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้เราเสียภาษีได้น้อยลงเมื่อคำนวณภาษี หรืออาจทำให้ได้เงินภาษีเพิ่มมากขึ้น

.

ในปีนี้รัฐบาลได้ขยายเวลาในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือ ภ.ง.ด. 90/91 ไม่ว่าจะเป็นการยื่นภาษีแบบออนไลน์หรือการยื่นแบบกระดาษ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่เลื่อนกำหนดการยื่นภาษีได้ถึงเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่มีรายได้ทั้งปีเกิน 120,000 บาท

.

โดยผู้ยื่นภาษีสามารถยื่น “ลดหย่อนภาษี” ได้ และมีสิทธิต่าง ๆ มากมายถึง 26 สิทธิลดหย่อนภาษี ปี 62 จาก 8 กลุ่ม ดังนี้

 1. สิทธิค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรสไม่มีเงินได้ 60,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนบุตร คนละ 30,000 บาท
 • ค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร ไม่เกิน 60,000 บาท
 • ค่าอุปการะ บิดา – มารดา คนละ 30,000 บาท
 • ค่าอุปการะผู้พิการ – ทุพลภาพ คนละ 60,000 บาท

.

 1. สิทธิของมนุษย์เงินเดือน (ดูได้จาก 50 ทวิ ที่บริษัทส่งให้)
 • ประกันสังคม ลดหย่อนได้สูงสุดถึง 9,000 บาท
 • PVD/กบข/สงเคราะห์ครูเอกชน ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15% และไม่เกิน 500,000 บาท

.

 1. สิทธิประกันแบบสมัครใจทำเอง
 • เบี้ยประกันชีวิตตัวเอง ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพตัวเองลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมกับข้อ 3) แล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่รวมกันสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • เบี้ยประกันแบบบำนาญ ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และไม่เกิน 200,000 บาท

.

 1. สิทธิการลงทุนลดหย่อนภาษีได้
 • กองทุน LTF ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • กองทุน RMF ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี และเมื่อรวมกับข้อ 2) และ 6) แต่จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท

.

 1. สิทธิที่อยู่อาศัย
 • ที่อยู่อาศัยหลังแรกในชีวิต ที่ซื้อและโอนในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. – 31 ธ.ค. 62 ลดหย่อนสูงสุด 200,000 บาท แต่จะต้องเป็นที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย จำนวนกี่หลังก็ได้แต่รวมแล้วลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท

.

 1. สิทธิพิเศษเหตุภัยพิบัติ
 • ค่าซ่อมที่อยู่อาศัยจากพายุโซนร้อนปาบึก ระหว่างวันที่ 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • ค่าซ่อมรถน้ำท่วมจากพายุโซนร้อนปาบึก ระหว่าง 3 ม.ค. – 31 มี.ค. 62 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

.

 1. สิทธิพิเศษกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • ชอปช่วยชาติ ซื้อยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ หนังสือ (รวม e-book) และสินค้า OTOP ระหว่าง 1 – 16 ม.ค. 62 ลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท
 • ท่องเที่ยวเมืองหลัก สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท ส่วนท่องเที่ยวเมืองรอง สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 20,000 บาท และเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่าง 30 เม.ย. – 30 มิ.ย. 62
 • ซื้อสินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้อง ระหว่าง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ที่ซื้อระหว่าง 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. 62 ลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท
 • ค่าลดหย่อนซื้อหนังสือและ e-book ที่ซื้อระหว่าง 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 62 ลดหย่อนสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

.

 1. สิทธิลดหย่อนจากเงินบริจาค
 • เงิบบริจาคเพื่อการศึกษา/โรงพยาบาล ส่วนนี้จะลดหย่อนได้ถึง 2 เท่า แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาคแล้ว
 • เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 10% ของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินบริจาคแล้ว
 • เงินบริจาคพรรคการเมือง ลดหย่อนได้สูงสุด 10,000 บาท

.

ทั้งหมดนึ้คือสิทธิลดหย่อนฉบับมนุษย์เงินเดือน ปี 62 แต่การจะใช้สิทธิได้จะต้องมีหลักฐานที่แสดงว่าเราได้ทำในสิ่งนั้นแล้วจริง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองดอกเบี้ยบ้าน หรืออื่น ๆ เพราะหลังจากที่คุณยื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสรรพากรอาจมีการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมก็เป็นได้ ซึ่งการเสียภาษีสามารถแบ่งชำระได้ถึง 3 งวด

.

ขอบคุณข้อมูล Aom Money

พลิกโฉมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยโปรแกรม HR

พลิกโฉมการบริหารงานทรัพยากรบุคคลด้วยโปรแกรม HR เทียบให้เห็นกันชัด ๆ โปรแกรม HR ดีกว่าระบบ HR แบบเก่าอย่างไร ในยุคสมัยที่โลกของการทำงานมีความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งเรื่องของการลดการใช้กระดาษ การทำงานได้ทุกที่ทั่วโลก หรือการทำงานที่บ้าน รวมไปถึงเรื่ […]

30 พ.ค. 2023

4 เทคโนโลยี IOT สำหรับสำนักงาน

ปัจจุบันองค์กรต่างมีการปรับตัวเรื่องการทำงานมากขึ้น หลายแห่งเริ่มปรับตัวให้เป็น Smart Office มีการนำ เทคโนโลยี IOT ที่มีความเข้ากับยุคสมัยมาใช้ เนื่องจากการปรับตัวจากโรคระบาด ทำให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นแต่ยังคงมีประสิทธิภาพเหมื […]

25 ส.ค. 2022

เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า การจัดการเวลางานแบบดิจิทัล

เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า การจัดการเวลางานแบบดิจิทัล บริหารเวลาดี บริหารความสำเร็จได้ง่ายขึ้น เครื่องบันทึกเวลาที่ตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า องค์กรของคุณยังพบปัญหาพนักงานตอกบัตรเข้า-ออกงานแทนกันอยู่หรือเปล่า? ทำให้ฝ่า […]

27 พ.ย. 2023