ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 09, 2018

5 คำถามเคลียร์ชัด! สิทธิกรณีคลอดบุตรที่สามีได้รับ

5 คำถามคลอดบุตร

ว่าด้วยสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร

ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตรแต่ละครั้งนั้นนับเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย แต่คนเราก็ต้องยอมจ่ายโดยไร้ปัญหาเพื่อให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเราถือกำเนิดขึ้นอย่างราบลื่น และเพื่อเติมเต็มครอบครัว แต่สำหรับผู้ประกันตนกับประกันสังคม มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตรไปจนถึงได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง 

โดยสิทธิดังกล่าวนี้ครอบคลุมทั้งผู้ตัวประกันตนเองหรือภรรยาของผู้ประกันตน สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนที่สามีขอรับสิทธิให้ภรรยาในการคลอดบุตร อาจมีคำถามคาใจบางข้อที่ยังติดค้างอยู่ในใจ บทความนี้จะมาช่วยเคลียร์ชัดถึงประเด็นดังกล่าว ตามทัน และให้ได้รับทราบโดยกระจ่าง

1) ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้กับภรรยาได้หรือว่าไม่ได้?

ตอบ ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้ แต่ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน  ก่อนคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทตามประกาศจากประกันสังคมในปี 2564

2) สามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่  ภรรยาใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้ว 2 ครั้ง และกำลังจะคลอดบุตรคนที่ 3 จะมีสิทธิเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้ไหม?

ตอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีดังนี้ 

  • เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง
  • คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 15,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง
  • สำหรับผู้ประกันตนหญิง จะมีสิทธิเพิ่ม คือได้รับรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน และสามารรับได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง

ซึ่งหมายความว่า สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร

หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรร่วมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ฝ่าบใดฝ่ายหนึ่งต่อครั้งเท่านั้น

3) สามีภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย  แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันภรรยาสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่  กรณีที่สามีเป็นผู้ประกันตนและมีภรรยาเพียงคนเดียว

ตอบ เบิกได้  โดยในการยื่นคำขอให้ใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทนทะเบียนสมรส ซึ่งเอกสารจะได้แก่ หนังสือรับรองบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อร่วมกัน หรือหนังสือรับรองกรณีอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยเปิดเผย

4) สามีมิได้เป็นผู้ประกันตน แต่ภรรยาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง เมื่อเกิดบุตรคนต่อไปผู้ประกันตนจะใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

ตอบ หากเป็นค่าคลอดบุตร ภรรยาที่เป็นผู้ประกันตนหญิงยังสามารถเบิกได้ แต่จะไม่สามารถเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อลาคลอดได้เพราะครบ 2 ครั้งแล้ว

5) ผู้ประกันตนเป็นชาย จดทะเบียนสมรสกับภรรยาเดิม แต่มามีบุตรกับภรรยาใหม่ โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะมีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรอยู่หรือไม่

ตอบ ผู้ประกันตนชายไม่สามารถเบิกกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตรได้  เนื่องจากติดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนแรก

อย่างไรก็ตามจาก 5 คำถามที่ได้แจกแจงไปทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำถามกว้างๆที่พบบ่อยในกรณีสามีรับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรกับประกันสังคมแทนภรรยา ซึ่งอาจไม่ตรงกับปัญหารายบุคคลที่บางคนพบเจอ ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ด้วยสายด่วน 1506 หรือติดต่อภายในเว็บไซต์ประกันสังคม


ขอบคุณข้อมูลจาก ประกันสังคม

TigerSoft ผู้นำด้านซอฟท์แวร์ทางด้าน HR และโปรแกรมระบบเงินเดือนในองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่หลากหลายและเหมาะสมสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน หรือโปรแกรมจัดการเงินเดือนที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการเงินเดือน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร อีกทั้งยังมีการให้บริการโซลูชันเพิ่มเติม เช่น เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนหน้า, เครื่องกั้นทางเดิน (Turnstile), เครื่องสแกนหน้าเปิดประตู และ Access Control ประตู เพื่อความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้า ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และความเข้าใจความต้องการขององค์กร เราเชื่อว่า TigerSoft จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับองค์กรสู่ความสำเร็จในทุกด้าน

นอกจากนี้ไทเกอร์ซอฟท์ และ ฮิวแมนิก้า ยังได้เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในการให้บริการด้านระบบ ERP อย่าง โปรแกรม ERP Oracle หรือ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP และโปรแกรม SAP ERP ซึ่งเป็นระบบ ERP ดีที่สุดในประเทศไทย ที่จะช่วยให้คุณจัดการงานหลังบ้านขององค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

อีกทั้งทางบริษัท Tigersoft ยังมีระบบระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร Knowledge Management System(ระบบ kms) , ระบบ km, knowledge sharing ในองค์กร ที่จะทำให้บริษัทของคุณจัดการองค์ความรู้ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม HR หรือ HR Software สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร : 02-032-6060
อีเมล : sales@tigersoft.co.th
Line Official : @tigersoft

อ่านบทความอื่น ๆ จากไทเกอร์ซอฟท์ คลิกที่นี่

5 สิ่งที่องค์กรต้องปรับตัว ให้รอดพ้นวิกฤต ด้วยโปรแกรม HR Online

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ คนทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตกาลครั้งใหญ่จากการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรทุกขนาด แม้ในตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดได้เริ่มคลี่คลายลง แต่ไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้เสมอไป วันนี้เราจึงขอแนะนำตั […]

20 ม.ค. 2022

โปรแกรม hr และการประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะสำคัญที่ HR มืออาชีพควรมี !

โปรแกรม hr และการประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะสำคัญที่ HR มืออาชีพควรมี ! โปรแกรม hr สามารถนำไปใช้ร่วมกับทักษะ HR มืออาชีพได้อย่างไรบ้าง หลังจากผ่านพ้นยุคโควิดที่รูปแบบการทำงานหลายอย่างถูกปรับเปลี่ยนเป็น New Normal ทำให้การทำของ HR ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมั […]

31 พ.ค. 2023

ระบบ erp ช่วยให้ฝ่ายบัญชีทำงานง่ายขึ้นอย่างไร

ระบบ erp ช่วยให้ฝ่ายบัญชีทำงานง่ายขึ้นอย่างไร เปิดฟังก์ชั่นการทำงาน ระบบ erp ของ SAP Business One ที่จะช่วยให้ทุกงานด้านการเงินและการบัญชีของบริษัทเป็นเรื่องง่าย หากบริษัทของคุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลาง การจัดการข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ อาจมีการจัดก […]

22 ส.ค. 2023