ขอแนะนำ

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย

สแกนได้ทั้งตัว ให้ผลแม่นยำที่สุดในเวลานี้

เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครื่องวัดอุณหภูมิ COVID-19
เครื่องวัดอุณหภูมิ Handheld TP-31B

“Handheld TP-31B”

เครื่อง Thermoscan ตรวจวัดอุณหภูมิ

ยืนสแกนได้ห่าง 1 เมตร

คัดกรองขั้นต้นให้ปลอดภัยจาก COVID-19!! ด้วย “Handheld TP-31B” เครื่องวัดอุณหภูมิ Thermoscan ตรวจวัดอุณหภูมิระยะ 1 เมตร

Tigersoft ขอแนะนำ เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่นใหม่ ล่าสุด !

ไม่ว่าสถานที่ไหน ๆ ต่างก็เงียบสงบมีผู้คนสัญจรไปมาน้อยลงจนเห็นได้ชัด เหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ที่สามารถติดต่อกันได้ง่ายเป็นอย่างมาก และหากสถานที่ไหนมีผู้ติดเชื้อไวรัสก็อาจต้องปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราว ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก อีกทั้งผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ ก็อาจได้รับเชื้อไวรัสโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย

สถานที่หลาย ๆ แห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน บริษัท หรือสถานีรถไฟ เป็นต้น ก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยมีการใช้ เครื่องเทอร์โมสแกน” สำหรับการวัดอุณหภูมิ เพื่อป้องกันผู้มีอุณหภูมิร่างกายสูง ที่อาจเข้าข่ายการเป็นโรคโควิด-19 ได้

แต่นั่นอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสมากยิ่งขึ้น! เพราะผู้ที่ทำการตรวจจะต้องใกล้ชิดกับบุคคลที่กำลังจะเข้าสู่สถานที่นั้น ๆ โดยการใช้เครื่องเทอร์โมสแกนวัดไข้ในระยะใกล้ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสมากกว่าเดิม อีกทั้งตัวเครื่องอาจล่าช้า ไม่แม่นยำ ทำให้เสียเวลาในการตรวจวัดอุณหภูมิ

โดยเฉพาะการตรวจวัดอุหภูมิในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงพยาบาล ที่มีบุคคลากรจำนวนไม่น้อย ดังนั้นจึงควรหันมาใช้งานเครื่องเทอร์โมสแกนที่มีความรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ในระยะไกล นั่นก็คือ เครื่องวัดอุณหภูมิ เทอร์โมสแกน Handheld TP-31B จากไทเกอร์ซอฟท์

Handheld TP-31B หรือกล้องถ่ายภาพความร้อนประเภทมือถือ ถูกออกแบบมาใช้สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้จากระยะ 1 เมตร! ไม่จำเป็นต้องใกล้ชิดเหมือนกับเครื่องแบบเดิม ๆ จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไว้รัสได้อีกทาง

คุณสมบัติที่สําคัญ

 • ตรวจวัดอุณหภูมิได้ในระยะ 1 เมตร
 • ความละเอียด 160 x 120
 • ความแม่นยำในการตรวจจับความร้อน ± ไม่เกิน 0.5 องศาเซลเซียส
 • จอแสดงผลแบบ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว ความละเอียด 320 x 240
 • ใช้แบตเตอรีลิเทียมไอออนแบบชาร์จไฟซํ้าได้ในตัว
 • ทํางานต่อเนื่องได้นาน 8 ชั่วโมง
 • เชื่อมต่อขาตั้งได้ ไม่ต้องยกแขนให้เมื่อย

ขณะทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ตัวเครื่องจะแสดงผลบนหน้าจอแบบเรียลไทม์ พร้อมรองรับชุดสีแสดงผล 4 แบบ และมีช่องสำหรับใส่การ์ดหน่วยความจำตั้งแต่ 8 – 128 GB ที่สามารถเปลี่ยนได้ เพื่อการจัดเก็บภาพถ่ายและข้อมูลที่สำคัญ

การตรวจจับความร้อน อย่างที่กล่าวเมื่อข้างต้นว่าสามารถสแกนได้ไกล 1 เมตร และมีระยะการมองเห็นในมุม 37.2 x 50 องศา ส่วนระยะของพิกเซลจะอยู่ที่ 17 ไมโครเมตร และคลื่นสัญญาณที่ตอบสนอง 8 – 14 ไมโครเมตร

โดยตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ สามารถวัดค่าอุณหภูมิตั้งแต่ 30 ถึง 45 องศาเซลเซียส กับเกณฑ์วัด 3 ระดับ ได้แก่ อุณหภูมิตํ่าสุด อุณหภูมิกลาง และอุณหภูมิสูงสุด พร้อมความแม่นยำในการตรวจจับ ± 0.5 องศาเซลเซียส

 

เครื่องวัดอุณหภูมิ Handheld TP-31B เหมาะสำหรับ

 • ออฟฟิศ บริษัท ห้าง ร้าน โรงพยาบาล ที่มีผู้เข้าใช้งานจำนวนมาก ช่วยคัดกรองผู้มีอาการ
 • สถานที่ ที่มีคนจำนวนมาก ไม่สามารถคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบยิงหน้าผากได้
 • สถานที่ ที่ต้องการความปลอดภัยสูงจากการปนเปื้อน เช่น โรงงาน ร้านอาหาร 
 • โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ที่มีคนมากมายเข้ามาใช้บริการ
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดไข้

เปรียบเทียบ 

เครื่องวัดอุณหภูมิ รุ่น Handheld TP-31B และ

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเก่า

 • ระยะห่าง แบบใหม่ สแกนได้ระยะห่าง 1 เมตร / แบบเก่า 1-3 เซนติเมตร
 • ความเร็วประมวลผล แบบใหม่ เรียลไทม์ / แบบเก่า 1-5 วินาที
 • การแสดงผล แบบใหม่ แสดงผลแบบรูปคนเต็มตัว / แบบเก่า แสดงแค่ตัวเลข
 • ความรวดเร็วของเครื่อง แบบใหม่ 60 คนต่อนาที / แบบเก่า 12 คนต่อนาที
 • การบันทึกข้อมูล แบบใหม่ บันทึกเป็นภาพ screenshot / แบบเก่า บันทึกข้อมูลไม่ได้