► 5 สิ่งที่ HR ต้องปรับเมื่อเข้าสู่ AEC


 

      ตั้งแต่เข้าปี 2558 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community- AEC) อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้มีการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มอาเซียน สามารถลงทุนข้ามประเทศได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้มีการแข่งขันระหว่างองค์กรสูงขึ้น เมื่อแข่งขันมีสูง ศักยภาพของคนในองค์กรก็จำเป็นที่จะต้องมีมากขึ้นเช่นกัน เพราะการเปิด AEC ช่วยให้แรงงานจากประเทศต่างๆ สามารถโยกย้ายกันได้อย่างเสรี นี่เองเป็นสิ่งที่ HR ต้องให้ความสำคัญ

เราจะทำอย่างไรให้พนักงานและองค์กรของเราก้าวหน้าต่อไปในยุค AEC ? โจทย์ที่ท้าทายนี้ มีคำตอบที่ง่ายนิดเดียวคือต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน รวมถึงความรู้รอบตัว มาดูกันว่าทักษะหรือความรู้ด้านใดที่จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ AEC  

1.พัฒนาทักษะด้านภาษา ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 จำเป็นอย่างมากสำหรับการเปิดการค้าเสรี AEC เพราะแน่นอนว่าจะต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทต่างประเทศ แล้วถ้าหากรู้ภาษาชาติอื่นในเขต AEC แล้วก็จะยิ่งทำให้ชาติที่ใช้ภาษานั้นอยากทำธุรกิจด้วย เพราะสามารถสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น

2.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน แม้นี่จะไม่ใช่งานหลักที่ HR เพราะแต่ละฝ่ายเองก็มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลความเรียบร้อยอยู่แล้ว แต่ HR ก็ยังคงต้องเข้าไปช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับฝ่ายเหล่านั้น เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีเปลี่ยนเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน คุณภาพของคนทำงานมักจะเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อย ซึ่ง HR จึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยดูแลเพื่อให้คนที่อยู่ในตำแหน่งงานมีศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งใหม่นั้นๆ
3.อบรมความรู้ด้านวัฒนธรรม เมื่อต่างชาติเข้ามาในไทย เขาจะนำเอาวัฒนธรรมชาติตนมาใช้ในที่ทำงานด้วย ดังนั้น พนักงานจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อให้เข้าใจเพื่อนร่วมงานต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนา หรือแม้แต่ความคิด และความเชื่อที่แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของ HR. ที่ต้องเทรนพนักงานองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ เมื่อใดที่องค์กรมีนโยบายทำธุรกิจข้ามชาติจะได้ไม่เกิดปัญหา

4.คิดหาวิธีรักษาคนให้อยู่กับองค์กรได้นานๆ เพราะเมื่อองค์กรข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย มักจะต้องการตัวคนเก่งเข้าไปร่วมงานด้วย ดังนั้นการแก่งแย่งคนท้องถิ่นที่มีความสามารถสูงก็จะมีมากขึ้น อีกทั้งองค์กรต่างชาติยังมีกำลังทรัพย์ในการจ่ายค่าตอบแทนสูง เพื่อดึงคนเหล่านี้มาทำงานด้วย ทั้งยังมีเรื่องของโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศที่จะกลายเป็นจุดดึงดูดอีกด้วย ถ้าองค์กรของเราไม่สามารถสู้ในเรื่องเหล่านี้ได้ HR อย่าเพิ่งท้อ เพราะยังมีทางแก้ คือ การหาจุดเด่นขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ สังคมการทำงาน หรือสวัสดิการน่าประทับใจ เพื่อใช้ในการดึงพนักงานไว้กับองค์กร

5.หาความรู้รอบตัว นอกจากนี้ HR เองก็ต้องหมั่นอัฟเดตความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆของต่างประเทศแล้วนำมาปรับใช้กับองค์กรตน ตัวอย่าง ประเทศต่างๆมีสวัสดิการดูแลพนักงานอย่างไรบ้าง ระดับการศึกษาสูงของแต่ละประเทศมีชื่อเรียกอย่างไร หรือธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อทำธุรกิจในชาตินั้นๆ เป็นต้น เหล่านี้คือพื้นฐานที่ HR ควรรู้เพื่อนนำไปอบรมพนักงานและให้คำปรึกษากับผู้บริหารได้  

แม้เวลานี้หลายองค์กรอาจยังไม่มีผลกระทบต่อการเปิด ACE มากนัก แต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ การเปิดการค้าเสรีจะต้องเข้ามามีบทบาทในทุกภาคธุรกิจของไทยอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้น HR ไม่ควรนิ่งนอนใจ และควรเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนี้

ขอบคุณที่มาจาก  www.thai-aec.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *