► HRM และ HRD คืออะไร?


 

      คำว่า HR นั้นทุกคนคงจะรู้กันดีว่ามาจาก  Human Resource หรือฝ่ายบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและเป็นผู้จัดการธุระเกี่ยวกับบุคคลประจำองค์กร  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าต่อไป แต่รู้ไหมว่าขอบเขตหน้าที่ของ HR ยังแบ่งเป็น HRM และ HRD อะไรคือความแตกต่างของ HR ทั้งสองประเภท เรามาดูกัน

1.Human Resource Management หรือ HRM เป็นขอบข่ายหน้าที่ของ  HR. ในด้านการจัดการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสรรหาบุคคลากรเข้าองค์กร การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการทำงาน หรือจะเป็นพวกขาด ลา มาสายหรือการลาออก เป็นต้น

2.Human Resource Development หรือ HRD เป็นขอบข่ายหน้าที่ HR. ในการพัฒนาบุคคลที่มีอยู่ในองค์กรให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น โดยจะมีช่วงเวลาในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาว การพัฒนาในระยะสั้น จะเน้นเรื่องการฝึกอบรม (Training) เป็นหลักเพื่อเพิ่มความรู้ของพนักงานที่มีอยู่ให้ดีขึ้น สำหรับการพัฒนาระยะยาวก็อย่างเช่น การส่งเสริมด้านการศึกษา หรือการส่งเสริมการทำวิจัยในองค์กร การสร้างองค์ความรู้ (Knowledge Management) การพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path) เป็นต้น

สำหรับในองค์กรขนาดใหญ่ ภายหลังเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ใช่แต่เพียงจะให้พนักงานมาทำงานแล้วรับค่าจ้างไปวันๆ แต่ต้องสร้างให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วย จึงจะเรียกได้ว่าองค์กรนั้นนับถือพนักงานเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรทำงาน แต่ก็ยังมีอยู่อีกหลายองค์กรไม่เห็นความสำคัญของพนักงาน มองว่าเป็นแค่คนที่มาทำงานให้แล้วจ่ายเงินเดือนไป โดยไม่คิดจะพัฒนา สร้างความมั่นคงใดๆให้กับพนักงานเลย การปล่อยปละละเลยเช่นนี้ จะส่งผลกระทบให้พนักงานขาดความจงรักภักดีต่อองค์กร
            อย่างไรก็ตาม สำหรับ HRM และ HRD นั้นหลายองค์กรได้มีการปฏิบัติหน้าที่กันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติงานครบถ้วนตามขอบข่ายหรือไม่ และเน้นหนักไปในด้านใด แต่อย่าลืมว่าหากละเลยไม่ใส่ใจพนักงานเท่าที่ควร พนักงานก็จะไม่รักองค์กรและมีสิทธิ์จะจากไปได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะคนเก่งซึ่งควรรักษาไว้ ดังนั้นทุกองค์กรควรเรียนรู้ว่า การลงทุนกับคนนั้นให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุด และมากกว่าการใช้เงินลงทุนเสียด้วยซ้ำ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://smefriendblog.blogspot.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *