► ไขข้อข้องใจ เสียภาษีออนไลน์ทำอย่างไร?


 

      ทุกๆต้นปีจะเป็นเวลาที่ผู้มีรายได้เข้าหลักเกณฑ์เสียภาษีทุกคนจะต้องดำเนินการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งแบ่งออกเป็น ภ.ง.ด. 90, 91, 93, 94 ตามประเภทรายได้ต่างๆ แต่โดยส่วนใหญ่ที่มนุษย์เงินเดือนพึงรู้คือ ภ.ง.ด. 90 เงินได้บุคคลธรรมดาทุกประเภท และ ภ.ง.ด. 91เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1ม.40(1) ประเภทเดียว ซึ่งมีระยะเวลายื่นฯตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปี  

       ในอดีตการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อาจจะต้องเดินทางไปดำเนินงานถึงสำนักงานสรรรพากรของแต่ละท้องที่ แต่ในปัจจุบันด้วยระบบอินเตอร์เน็ตทำให้การเสียภาษีเป็นไปโดยง่ายขึ้น เพราะกรมสรรพากรได้จัดให้ประชาชนสามารถยื่นแบบรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมทั้งชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ได้แล้ว

      ขั้นตอนการยื่นแบบฯ

  1. เข้าไปที่www.rd.go.th ของกรมสรรพากร  
  2. เลือกรายการบริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
  3. เลือกรายการบริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 แล้วแต่กรณี
  4. ถ้าเข้าสู่การใช้บริการครั้งแรก ให้เลือกรายการลงทะเบียนก่อน เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง หมายเลขผู้ใช้ และรหัสผ่านบนหน้าจอ
  5. เข้าระบบด้วยหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน
  6. ป้อนรายการข้อมูล ได้แก่ รายการเงินได้ ค่าลดหย่อน เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ  แล้ว คลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ
  7. เมื่อได้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่บันทึกและสั่งให้ระบบ “คำนวณภาษีแล้ว”

     กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ

         7.1 โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ

         7.2 กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

     กรณีมีภาษีต้องชำระ มีช่องทางชำระเงิน 3 ช่องทาง

         7.3 เลือกวิธีชำระภาษีผ่าน e-payment ระบุธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ และดำเนินการตามขั้นตอนของ ธนาคารนั้น

         7.4 เลือกวิธีชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ระบบจะแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รหัส ควบคุม และจำนวนภาษีที่ต้องเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำไปชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป เพื่อความสะดวกและถูกต้อง โปรดสั่งพิมพ์หรือจดข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย

         7.5 เลือกวิธีชำระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Pay at Post ) ระบบจะแจ้งรายการข้อมูลเช่นเดียวกับ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำไปชำระภาษี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ. ร้อยเอ็ด และ ปณ. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

       ขั้นตอนการชำระภาษี

       เมื่อได้ทำรายการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 ผ่านอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หากเป็นกรณีที่ต้องชำระภาษี ผู้ใช้บริการจะต้องชำระภายในกำหนดเวลายื่นแบบโดยวิธีการต่อไปนี้

  1. การชำระภาษีผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์

  1.1 การชำระภาษีผ่าน e-payment เป็นระบบการชำระเงินพร้อมกับการยื่นรายการข้อมูลตามแบบ

       (1) ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงกับธนาคารไว้แล้ว

       (2) เลือกธนาคารที่ต้องการสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระภาษี

       (3) ทำรายการโอนเงินตามขั้นตอนของธนาคาร

       (4) เมื่อทำรายการโดยครบถ้วนแล้วโปรแกรมจะแจ้ง หมายเลขอ้างอิง การยื่นแบบฯ และชำระภาษีให้

       (5) กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แสดงในแบบให้โดยเร็ว

  1.2 การชำระวิธีอื่น

       (1) เลือกบริการชำระภาษี

       (2) ป้อนข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี  รหัสควบคุม และจำนวนภาษีที่ต้องชำระที่ได้จากโปรแกรมการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต

       (3) หากข้อมูลตามข้อ 2 ถูกต้องธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านเข้าบัญชีกรมสรรพากรเพื่อชำระภาษี

       (4) กรมสรรพากร จะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ในแบบฯให้โดยเร็ว

หมายเหตุ: กรณีชำระผ่านเครื่อง ATM ต้องเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น

  1. การชำระเงินทางไปรษณีย์ Pay at Post ให้นำรายการข้อมูลที่ได้รับจากระบบได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รหัสควบคุม จำนวนเงินภาษี ไปชำระเงินภาษีอากรได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ.ร้อยเอ็ด และ ปณ.ชุมแสงสงคราม จ. พิษณุโลก)

      หลังจากนั้นกรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ให้โดยเร็ว เพียงเท่านี้ก็เป็นอันหมดห่วงเรื่องการยื่นฯและชำระภาษี ด้วยวิธีการง่ายดายผ่านอินเตอร์เน็ต

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.rd.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *