► ประกันสังคมใจดี ขยายเวลารับประโยชน์กรณีว่างงานจาก 6 เดือน เป็น 8 เดือน


 

      จากสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ประชาชนชาวไทยที่หาเช้ากินค่ำก็ย่อมเดือดร้อนไปตามๆกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้รัฐบาลและสำนักงานประกันสังคมต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มคนว่างงานที่เดือดร้อนที่สุด จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน(ผู้ประกันตน)ที่มีรายได้น้อยตาม โครงการ “ช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน”

      โดยสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม ได้แก่ ลดการเลิกจ้าง ลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน ลดค่าครองชีพ เพิ่มการจ้างงาน เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ และเพิ่มการพัฒนา ฝีมือแรงงาน ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้มีการแก้กฎหมายประกันสังคม เพื่อขยายเวลาการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเดิม 6 เดือน เป็น 8 เดือน และยังได้ดำเนินการช่วยเหลือแก่สถานประกอบการและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ได้แก่ โครงการวิกฤตแรงงานไทยคืนถิ่นร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อผู้ประกันตนที่ถูก เลิกจ้างหรือออกจากงานต้องประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

      และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง หากลูกจ้างลาออก หรือมีความจำเป็นต้องเลิกจ้าง ขอความร่วมมือให้นายจ้างแจ้งมายังสำนักงานประกันสังคม เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะวินิจฉัย จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจของผู้ว่างงาน แต่หากมีการแจ้งให้ลูกจ้างล่าช้านั้น ลูกจ้างก็อาจไม่ได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิประโยชน์ล่าช้า ซึ่งจะซ้ำเติมให้ลูกจ้างที่ออกจากงานมีความลำบากมากขึ้น

      แต่หากนายจ้างแจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งการ สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะมีบทลงโทษคือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยสำนักงานประกันสังคมมีความจำเป็นต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ละเลยการปฏิบัติโดยจะ ตรวจสอบและดำเนินการอย่างจริงจัง 

            ในเมื่อทางภาครัฐให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เช่นนี้ทางผู้ประกันสังคมก็ต้องไม่ลืมตรวจสอบสิทธิของตนเป็นประจำเพื่อรับประโยชน์ที่ควรจะได้รับอย่างเต็มที่

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *