► คนพิการอย่าท้อ ประกันสังคมพร้อมดูแลตลอดชีวิต


 

      แน่นอนว่าไม่มีใครอยากประสบอุบัติเหตุในการทำงาน โดยเฉพาะอุบัติเหตุร้ายแรงจนทำให้ถึงขั้นพิการหรือทุพพลภาพ หากเป็นเช่นนั้นทุกคนคงรู้สึกเหมือนกับชีวิตเดินมาถึงจุดจบ แต่ความจริงแล้ว ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ต้องท้อแท้ถึงขนาดนั้น เพราะประกันสังคมที่ทุกคนจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ได้ครอบคลุมการคุ้มครองในกรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ จนเป็นเหตุให้พิการหรือทุพพลภาพด้วย
          เมื่อไม่นานมานี้ นางสาวอรสา  จุ้ยสาย  ประกันสังคมจังหวัดพะเยาได้ออกมาชี้แจ้งต่อสังคม กรณีทุพพลภาพ กองทุนประกันสังคมว่า ตามเงื่อนไขประกันสังคม ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์  ๑ ใน ๗ กรณีของกองทุนประกันสังคม ที่จะจ่ายให้กับให้ผู้ประกันตนที่พิการหรือทุพพลภาพ สาเหตุอาจมาจากการเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย เมื่อสิ้นสุดการรักษาพยาบาลแล้ว และต้องได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ผู้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม

 หากผลการประเมินมีการสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกาย หรือจิตใจ ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จะเข้าข่ายกรณีทุพพลภาพ  มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นรายเดือนตลอดชีวิต ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง  ซึ่งก่อนทุพพลภาพผู้ประกันตนต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ภายใน ๑๕ เดือนนอกจากเงินทดแทนการขาดรายได้แล้ว ผู้ทุพพลภาพยังได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตลอดชีวิต กรณีเข้ารับการรักษา

โดยผู้ประกันที่เข้าข่ายพิการหรือทุพพลภาพ สามารถเลือกรับบริการจากสถานพยาบาลประเภทต่างๆได้ดังต่อไปนี้

1.สถานพยาบาลของรัฐ

  • เป็นผู้ป่วยนอก จะได้รับบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น
  • เป็นผู้ป่วยใน เข้ารับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานพยาบาลจะเป็นผู้เบิกจาก สปส.โดยตรง

2.สถานพยาบาลเอกชน

  • เป็นผู้ป่วยนอก จะได้รับค่าบริการทางการแพทย์ เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท
  • เป็นผู้ป่วยใน จะได้รับบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท  

สิทธิประโยชน์อื่นที่จะได้รับเพิ่มเติมมีดังนี้

  • ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ ๕๐๐ บาท
  • ได้รับค่าใช้จ่ายในกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ ตามประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ อัตราค่าฟื้นฟูของผู้ทุพพลภาพ เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาทต่อราย
  • ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป หากเสียชีวิต จะได้รับค่าทำศพ และเงินสงเคราะห์กรณีตาย

นับเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่ประกันสังคมมอบให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยจุนเจือด้านค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการมอบกำลังใจที่มีค่ามากต่อพวกเขา ที่เรียกได้ว่าขาดโอกาสในการทำงานไปแล้วส่วนหนึ่ง และหากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *