► คุณรู้จักงาน Payroll ดีหรือยัง?


 

      งานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HR. นั้นคงพอจะเข้าใจกันได้ว่าคือหน่วยงานที่ดูแลด้านธุรการของบุคคลากรภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็น สรรหาคัดเลือกพนักงาน จัดทำประวัติพนักงาน, เงินเดือน, บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ตลอดจนดูแลด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย เป็นต้น นี่คือหน้าที่หลักของฝ่าย HR

ในปัจจุบันด้วยธุรกิจที่ขยายขึ้น ทำให้ในบางองค์กรมีการแบ่งหน้าที่ภายในฝ่าย HR อย่างเป็นสัดส่วน เช่น ให้คนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งดูแลเฉพาะงานประวัติ อีกกลุ่มดูแลด้านการสรรหาพนักงาน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการบริหารคนจำนวนมาก สำหรับหน้าที่ที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของฝ่าย HR คือการดูแลเรื่องเงินเดือน หรือ Payroll ในบทความนี้เราจะมาชี้แจงให้กระจ่างว่ารายละเอียดงานของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเงินเดือนมีอะไรบ้าง

  1. บันทึกเวลาการทำงาน ( Time attendance )

เป็นเนื้องานในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลเวลาของพนักงานแต่ละคน เข้า-ออกงาน มาสาย ขาดงาน ออกก่อน ลางาน เป็นต้น โดยวิธีการจัดเก็บข้อมูลนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละบริษัท บางที่อาจถนัดใช้วิธีโบราณอย่างลงลายมือชื่อ บางที่อาจใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องรูดบัตร ฯลฯ ในการบันทึกเวลาเข้างาน สำหรับวันขาด-ลา ก็เช่นกัน อาจมีการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย หรือใช้วิธีบันทึกด้วยลายมือ  

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ HR ในเรื่องดังกล่าวคือการทำข้อมูลสรุปประจำเดือนว่าพนักงานแต่ละคนมีเวลาการทำงานอย่างไร มาทำงานกี่วัน สายกี่วัน ขาดงานกี่วัน มีจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลากี่ชั่วโมง เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณจ่ายค่าจ้าง

  1. คำนวณจ่ายและหักเงินพนักงาน

เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะได้มาซึ่งผลลัพธ์ในแต่ละเดือนว่าพนักงานแต่ละคนจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่ โดยนำข้อมูลเวลาทำงานมาคำนวณ ซึ่งอาจต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าช่วย ทั้งนี้โปรแกรมดังกล่าวอาจมีระดับของความซับซ้อนแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม หรือเราอาจจะประยุกต์ใช้โปรแกรม EXCEL ก็ได้ตามสะดวก โดยข้อมูลที่จะนำมาใช้คำนวนประกอบด้วย

2.1 ข้อมูลรายได้ของพนักงาน เช่นเงินเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด ค่าตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าครองชีพ โบนัส คอมมิชชั่น

2.2 ข้อมูลรายจ่ายของพนักงาน เช่น ภาษี การหักขาดงาน การหักมาสาย หักจ่ายกองทุนประกันสังคม หักจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้รายการหักและจ่ายของแต่ละบริษัทย่อมแตกต่างกันออกไปตามระเบียบภายในของตน ยกเว้นสิ่งที่ต้องหักและจ่ายที่กำหนดขึ้นตามกฎหมาย

หลังจากได้คำนวณและหักลบส่วนได้ส่วนเสียต่างๆแล้ว ก็จะมีการออกสลิปเงินเดือนและจ่ายเงินเดือน ซึ่งบริษัทส่วนมากจะโอนเข้าบัญชีธนาคารจ่ายผ่านเครื่อง ATM หรือจ่ายเงินสดก็มีบ้างในบริษัทขนาดเล็ก

            และนี่คือรายละเอียดของส่วนงานดูแลด้านเงินเดือน ในฝ่าย HR ซึ่งคงทำให้พอมองออกว่ามีความสำคัญมากเพียงใดในองค์กร เพราะหากขาดคนที่ดูแลทั้งเรื่องเงินเดือนและเวลางานแล้ว ก็คงจะวุ่นวายมาก ดังนั้นผู้บริหารควรใส่ใจดูแลงานในส่วนนี้ให้มาก

ขอบคุณข้อมูลจาก www.thaihrm.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *