► กระทรวงแรงงานเตรียมอนุมัติเงินค่ารักษาพยาบาลลูกจ้างเกิน 1 ล้านบาท


 

      ที่ผ่านมาประกันสังคมได้ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่และค่อนข้างครอบคลุม แต่เมื่อภาวะทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป สิทธิต่างๆก็ต้องปรับตามเพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอกับค่าครองชีพ

      เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมา นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาแถลงข่าวถึงการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลฉบับใหม่  โดยจะกำหนดให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่…) พ.ศ. … เสนอคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 7 ก.พ. 2560 เพื่อขออนุมัติและประกาศใช้

      สำหรับที่มาของการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงใหม่ สืบเนื่องจากอัตราค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้ตามกฎกระทรวงเดิม ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกจ้าง รวมถึงผู้อยู่ในอุปการะของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการทำงานต้องได้รับการรักษาพยาบาล ซึ่งร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลได้ขยายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ของรัฐ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลไม่จำกัดจำนวนเงินจนสิ้นสุดการรักษา

     นายสุรเดชชี้แจงว่า ร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลฯ ดังกล่าวได้กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานและการบาดเจ็บมีความรุนแรง

โดยในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลสูงเกินกว่า 1 ล้านบาท หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดการรักษา ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงจนกระทั่งสิ้นสุดการรักษา แต่หากลูกจ้างมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่เริ่มแรก แต่ได้ย้ายเข้ามาในภายหลังก็ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงเช่นกันจนสิ้นสุดการรักษา 

     เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงขอให้ลูกจ้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน อันจะส่งผลต่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ประเทศมีการขับเคลื่อนและการพัฒนาอย่างมียั่งยืนต่อไป

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *