► แนวทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จ


     

      HR ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องรู้จักวิธีการบริหารอย่างถูกวิธีควบคู่ไปกับการเข้าใจหลักจิตวิทยาอย่างลึกซึ้ง จึงจะทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการจัดสรรดูแลพนักงานและขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน  รวมทั้งตัวพนักงานที่ได้รับการดูแลเองก็จะมีความสุขดีด้วย แต่การจะเป็นได้เช่นนี้ได้นั้นองค์กรต้องสั่งสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาหนึ่ง อีกทั้ง HR ยังต้องเปิดใจให้กว้างพอด้วย หากองค์กรใดอยากรู้ว่าการบริหารบุคคลของตนเองนั้นมาถูกทางหรือยัง ลองเช็คแนวทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ประสบความสำเร็จต่อไปนี้     

  1. ให้รางวัลพนักงานที่ทำผลงานดีเด่น

ชื่นชมต่อบุคคลที่ทำผลงานโดดเด่น ให้ทุกคนให้องค์กรได้รับรู้ทั่วกัน ในช่องทางและวาระที่เหมาะสม นอกจากจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่งเหล่านั้นสร้างผลงานดีๆต่อไปแล้ว ยังเป็นการสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้กับคนอื่นๆให้อยากขึ้นมาเป็นดาวรุ่งกับเขาบ้าง

  1.  สร้างระบบการประเมินผลงานที่เป็นธรรมแก่พนักงาน

แม้จะฟังดูง่าย แต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว การสร้างระบบการประเมินที่ “เป็นธรรม” นั้นมักจะเป็นได้แค่ “นามธรรม” เนื่องจากว่าธรรมชาติของการประเมินผลงานต้องมีทั้งหลักของความเป็นรูปธรรม (objectivity) และความเป็นนามธรรม (subjectivity) ควบคู่กันไป ผลจากข้อบังคับนี้คือทำให้แบบประเมินเอนเอียงมาทางนามธรรมมากว่ารูปธรรม แต่หากองค์กรสามารถให้สมดุลกันได้ก็นับว่ามี HR ที่มีไหวพริบดีมาก

  1. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

            สนับสนุนให้พนักงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างสายงานหรือสายงานเดียวกันแต่ต่างหน้าที่กันบ้าง อาจจะเชิญชวนให้พนักงานช่วยเหลือกันเท่าที่ทำได้ เพราะการแลกเปลี่ยนความรู้จะทำพนักงานเข้าใจกระบวนการทำงานของแต่ละคนยิ่งขึ้น จะช่วยลดวามขุ่นข้องใจและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพราะความไม่เข้าใจกัน

    4. ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกความเห็น

ความเห็นของพนักงานจากทุกระดับเป็นสิ่งมีค่าที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้พนักงานรู้สึกดีที่เห็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญกับความคิดของตนเองแล้ว ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการกระบวนจัดการแบบมีพนักงานเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถนำเอาศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดของพวกเขาออกมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ให้แก่องค์กรได้

    5. ประกาศชมเชยพนักงานดีเด่นอย่างให้รู้กันอย่างทั่วถึง

นอกจากจะมอบสิ่งของให้แก่พนักงานที่ทำผลงานดีเด่นแล้ว ควรชมเชยพนักงานคนนั้นให้สาธารณะชนรับรู้ เพื่อเป็นรางวัลอีกชิ้นหนึ่ง เพราะการยอมรับ การชื่นชม ด้วยเสียงปรบมือจากพนักงานทั้งแผนกหรือทั้งองค์กรสามารถเป็นมนต์เสน่ห์แห่งสิ่งจูงใจภายใน (intrinsic motivation) ที่เข้าไปถึงจิตใจของพนักงานได้อย่างไม่รู้ลืม

    6. การให้พนักงานมีส่วนรับรู้ในธุรกิจขององค์กร

เป็นวิธีการที่บริษัทให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ ทิศทาง และธุรกิจขององค์กร แบบ open book management style แก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือบางครั้งอาจเป็นข่าวไม่ดีที่ต้องระวังตัวให้มากขึ้น ก็ตาม 

    7. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสุขและมอบสวัสดิการด้านสุขภาพให้พนักงาน

ข้อนี้อาจจะไม่ต้องกล่าวถึงก็ได้เพราะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกองค์กรรับรู้และจำเป็นต้องจัดสรรให้พนักงานอยู่แล้ว แต่ก็อยากเน้นย้ำถึงความสำคัญไว้ เพราะเมื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานแข็งแรง การงานก็ย่อมเดินหน้าอย่างลื่นไหล

และนี่ก็เป็นเพียงแนวทางที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้าน HR อย่าง ดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ได้เคยชี้แนะไว้ แต่อย่างไรก็ตาม มันอาจไม่ใช่สูตรสำเร็จที่คอนเฟิร์มได้ว่าจะใช้ได้ในทุกองค์กร เพราะต้องดูปัจจัยต่างๆภายในองค์กรควบคู่กันไปด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก www.impressionconsult.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *