► ผิดหรือไม่? บริษัทไม่มีประกันสังคมให้ลูกจ้าง


 

      เราทุกคนต่างรู้ว่า ประกันสังคมเป็นสิทธิที่มนุษย์เงินเดือนต้องได้รับตามกฎหมายกำหนด เพราะให้สิทธิครอบคลุมเกือบทุกบริการขั้นพื้นฐานที่แรงงานควรได้รับ เรื่องประกันสังคมเป็นธุระของนายจ้างที่ต้องดูและให้ลูกจ้างของตน แต่ก็มีบางหน่วยงานที่นายจ้างไม่ได้เข้าระบบประกันสังคม เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วจะทำให้ลูกจ้างเสียสิทธิประโยชน์ใดๆ หรือมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ มาดูกัน

ว่ากันตามตรงแล้วหากนายจ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม และทำให้ลูกจ้างไม่ได้เป็นผู้ประกันตน  ตามกฎหมายประกันสังคมถือว่ามีความผิด แต่โดยส่วนมากจะปกปิดประกันสังคมไว้  แต่หากมีผู้หวังดีไปแจ้งกับสำนักงานประกันสังคมเรื่องก็จะแดง ทางประกันสังคมจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่สถานที่ประกอบการของบริษัทนั้นๆ และโดนบทลงโทษตามกฎหมายไปตามระเบียบ กล่าวคือการที่นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนเป็นประกันตนให้ลูกจ้าง นับเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายอย่างหนึ่งก็ว่าได้

มาทบทวนกฎหมายขึ้นทะเบียนลูกจ้างกับประกันสังคมกันสักนิด

 • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้าง พร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนด้วยกับทางประกันสังคม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการจ้างงาน เมื่อมีการจ้างลูกจ้างใหม่ก็จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายในกำหนด 30 วัน เช่นเดียวกันและเมื่อมีลูกจ้างลาออกไปนายจ้างก็มีหน้าที่ต้องแจ้งเอาชื่อลูกจ้างออกจากประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกัน โดยต้องระบุสาเหตุของการออกจากงาน และต้องแจ้งภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
 • หลังจากขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างและลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนแล้ว นายจ้างจะต้องนำส่งเงินสมทบทุกเดือนให้กับประกันสังคม โดยเงินสมทบที่ต้องนำส่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินสมทบที่หักจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนเป็นเงินสมทบที่บริษัทต้องจ่ายสมทบเพิ่มไป สำหรับการนำส่งเงินสมทบนี้สามารถทำได้ 2 ทางคือ

1.นำส่งเงินสมทบด้วยแบบ สปส.1-10 โดยจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน ยื่นที่ประกันสังคมส่วนเงินสมทบจะเป็นเงินสดหรือเช็คก็ได้ ต้องยื่นและส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

2.นำส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนายจ้างต้องดาวน์โหลดโปรแกรม format ข้อมูลจาก www.sso.go.th กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในเอกสาร สปส.1-10 ทั้งสองส่วน นำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เช่นเดียวกัน

 • กรณีนายจ้างส่งเงินสมทบไม่ทันหรือส่งเงินสมทบไม่ครบ นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ขาดส่ง และหากส่งเงินสมทบไม่ทันหรือไม่ครบนี้ นายจ้างจะต้องไปยื่นเรื่องเพื่อชำระที่สำนักงานประกันสังคมเท่านั้น
 • สำหรับนายจ้างที่กรอกข้อมูลในเอกสาร สปส.1-10 ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของประกันสังคมจะให้นายจ้างทำการกรอกข้อมูลให้ครบและถูกต้อง ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ถือว่ามีความผิดมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ข้อยกเว้นสำหรับบุคคลหรือกิจการที่ไม่ได้ใช้บังคับโดยกฎหมายประกันสังคม เช่น
  ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ
  2. ลูกจ้างของสภากาชาดไทย
  3. ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  4. ลูกจ้างของผู้ประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้และเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ได้จ้างประจำตลอดทั้งปี
  5. ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  6. ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาที่งานที่ทำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
  7. ลูกจ้างของนายจ้างที่ประกอบกิจการหาบเร่ แผงลอย

เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมกันแล้วใช่ไหม สำหรับลูกจ้างคนใดที่กำลังถูกนายจ้างเอาเปรียบอยู่ก็อย่านิ่งเฉย รีบแจ้งประกันสังคมให้รีบมาตรวจสอบนายจ้าง เพื่อสิทธิของเราเอง แต่ให้ทำอย่างระมัดระวังอย่าให้เขารู้เป็นอันขาด มิเช่นก็อาจเดือดร้อนเราได้อีก

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sanook.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *