► ยื่นภาษีล่าช้าหรือไม่ได้ยื่น เสียค่าปรับหรือไม่? อย่างไร?


 

      ในทุกๆต้นปีสิ่งหนึ่งที่พนักงานเงินเดือนอย่างเราต่างรู้ดี คือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องยื่นแบบชำระภาษี ไม่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องชำระหรือไม่ เพราะหากไม่ยื่นแบบภาษีแล้วก็จะมีสิทธิ์ถูกปรับเป็นเงินได้ มาดูกันว่าผู้ที่ยื่นภาษีล่าช้าหรือไม่ยื่นจะมีบทลงโทษตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

1. กรณีผู้ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ไม่ได้ยื่นแบบ
หากไม่ยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ภายในเวลาที่กำหนด ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากมีเหตุผลจำเป็น หรือไม่รู้ว่าต้องยื่นก็สามารถขอลดค่าปรับได้

2. กรณียื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา
2.1 กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1
2.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1 เพียงอย่างเดียว

3. กรณียื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต และมีเงินภาษีต้องชำระ
หากไม่ได้ชำระเงินภาษีภายในกำหนด จะถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ ให้ไปยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

4. กรณียื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ
4.1 กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
4.2 กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

5. กรณีผู้ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ขอผ่อนชำระเงินภาษี
หากไม่ได้ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่งภายในกำหนดเวลา จะหมดสิทธิ์การผ่อนชำระและต้องชำระภาษีอากรที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดยต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

      สำหรับปี 2560 นี้กำหนดการณ์ยื่นภาษีสามารถทำตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 – 10 เม.ย. 2560 เมื่อรู้แบบนี้แล้วก็รีบไปยื่นกันให้ทันเวลานะ จะได้ไม่ต้องเสียสตางค์ค่าปรับ

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *