► จุดแข็งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อ AEC


 

      การเปิดเขตการค้าเสรีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ที่รู้จักกันในชื่อ AEC นั้นได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผ่านมาได้ปีกว่าแล้วแต่ว่าหลายคนก็ยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆเลย ที่เป็นเช่นนั้นเป็นนั้นเป็นไปได้ว่าธุรกิจหรือองค์กรของท่านอาจไม่ได้มีผลกระทบกับ AEC มากนัก แต่หากใครที่อยากใช้โอกาสในการเปิดเศรษฐกิจอาเซียนนี้ ลงทุนทำธุรกิจหรือขยายกิจการ ก็ขอให้ลองพิจารณาถึงจุดแข็งประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อ AEC เผื่อว่าจะเป็นแนวทางในการปรับเป็นช่องทางใดๆได้  

  1. ด้านการท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับไปทั่วโลก เคยได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับโลก อย่าง Grand Travel Award Stockholm สาขาประเทศท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) ถึง 9 ปีติดต่อกัน
  2. ด้านตลาดแรงงาน ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่อยู่ในระดับต่ำ โดยอัตราการว่างงานอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 0.4 ของประชากรที่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งนับว่าต่ำมากๆ ขณะที่ประสิทธิภาพของแรงงาน ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในอาเซียน ขณะเดียวกันรายได้ประชากรต่อหัวของไทยก็อยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แต่จะต่ำกว่าในสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
  3. ด้านภูมิศาสตร์ ประเทศไทยมีความได้เปรียบในด้านยุทธศาสตร์การคมนาคมอยู่มาก ซึ่งได้เปรียบการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ จากแหล่งทำเลที่ตั้งในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงแหล่งทำเลที่ตั้งในโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมในภูมิภาคอาเซียนได้ไม่ยากนัก
  4. ด้านการตลาด ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีตลาดขนาดใหญ่ ยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมากในอนาคตโดยเฉพาะประเทศไทยมีจำนวนประชากรสูงถึง 66.7 ล้านคน มากเป็นอันดับ 4 รองจากประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ที่มีประชากร 245.6 ล้านคน 101.8 ล้านคน และ 90.5 ล้านคน ตามลำดับ ขณะที่เมื่อพิจารณาโครงสร้างอายุประชากรของประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว พบว่า มีความคล้ายคลึงกันโดยประชากรส่วนใหญ่ในแต่ละประเทศอยู่ในวัยหนุ่มสาวและวัยทำงาน (อายุระหว่าง 15-64 ปี) ประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด
             และนี่ก็เป็นภาพรวมที่แสดงถึงจุดแข็งของประเทศไทยที่มีในเศรษฐกิจอาเซียน หากพิจาณาให้ดีก็สามารถนำจุดแข็งทั้ง 4 ด้านมาปรับใช้ในธุรกิจต่างๆได้ตามความเหมาะสม แต่สิ่งสำคัญคือผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการปรับตัวและต้องเปิดใจรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

ขอบคุณข้อมูลจาก www.Kapook.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *