► 5 ทักษะที่ควรพัฒนาให้พนักงาน


 

      บริษัททุกแห่งจะมีคุณภาพแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของพนักงานผู้ขับเคลื่อนองค์กรเอง แม้พนักงานจะมีพื้นฐานที่ดีแต่ถ้าหากขาดการส่งเสริมให้พัฒนาก็อาจกลายเสมือนเป็นมีดคมที่รอวันทื่อ เพราะไม่มีใครคอยลับให้คมอยู่เสมอ ไม่ช่วยให้องค์ก้าวหน้าแต่ทำเพียงแค่ย่ำอยู่กับที่ ดังนั้นส่งเสริมพัฒนาทักษะพนักงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นกับบริษัททุกแห่ง มาดูกันว่าทักษะด้านใดบ้างที่ควรพัฒนาให้พนักงานของเรา

  1. ดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ของพนักงานออกมา และพัฒนาต่อยอด

มีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่มีความรู้ความสารมารถแต่กลับไม่กล้าแสดงมันออกมา เพียงเพราะกลัวความผิดพลาด ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายมาก ดังนั้น HR หรือผู้บริหารที่ดีควรให้พนักงานได้แสดงศักยภาพที่ซ่อนไว้ในตัวออกมา ด้วยการเสนองานที่ท้าทายหรือนอกขอบข่ายหน้าที่บ้าง เพราะจะเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังทำให้พนักงานรู้สึกว่าการทำงานท้าทายขึ้น คลายความน่าเบื่อลงด้วย   ข้อสำคัญคือต้องปล่อยให้พนักงานแก้ปัญหาและปฏิบัติงานด้วยตนเอง แต่หากเกิดความผิดพลาดหัวหน้างานก็สามารถให้คำปรึกษาหรือช่วยแนะนำในการแก้ปัญหาได้ จะยิ่งทำให้พนักงานพัฒนาความรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

  1. พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

นี่ถือว่าค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่ เพราะหลายบริษัทเมื่อมีปัญหาก็มักจะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ หรือผลักภาระความรับผิดชอบกันไปมา ปัญหาเช่นนี้เกิดจากพนักงานขาดทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ทำให้ขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเจอปัญหาจึงมักจะผลักความรับผิดชอบไปให้พ้นตัว ซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อบริษัท สามารถแก้ไขปัญหาเช่นนี้ด้วยการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เช่น การเปิดโอกาสให้พนักงานได้วางแผนประชุม เตรียมงาน และประชุมสรุปงาน เพื่อมองเห็นความข้อดีข้อเสียในแต่ละขั้นตอนว่ามีส่วนใดที่ทำให้งานสะดุดหรือไม่ราบรื่น และสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง เพื่อช่วยให้พนักงานเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์งานได้ละเอียด เกิดปัญหาน้อย และมั่นใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  1. ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์

พลังของความคิดสร้างสรรค์จะช่วยผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมีเอกลักษณ์ บริษัทที่ปิดกั้นพนักงานไม่ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใดๆออกมาเลย ก็เท่ากับว่าเป็นองค์กรที่ปิดกั้นโอกาสของตนเองและล้าหลังดังนั้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน ทั้งการอบรมกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใน หรือภายนอกองค์กร จึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่จะช่วยให้องค์กรเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพขึ้น ผลงานที่มีการพัฒนาดียิ่งขึ้น และวิธีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในองค์กร

  1. พัฒนาการทักษะสื่อสารภายในองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กร แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่ก็ไม่ควรมองข้ามความสำคัญไปเพราะเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารบ่อย อาจทำให้งานเกิดความเสียหายได้ทั้งระบบ ดังนั้นการพัฒนาทักษะด้านสื่อสารให้พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับพนักงานทุกกลุ่ม โดยเน้นให้พนักงานเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสาร เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กรให้ดียิ่งขึ้น อาจจะมีการจัดอบรมภายในองค์กร เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน และเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

  1. พัฒนาจิตใจและอารมณ์

          ความเครียดที่เกิดจากการทำงาน เป็นตัวบั่นทอนศักยภาพในการทำงานให้ลดลง ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับสภาพจิตใจและอารมณ์ของพนักงาน โดยการจัดสรรช่วงเวลาให้พนักงานได้มีเวลาผ่อนคลายระหว่างวัน ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น มีช่วงเวลาในการพักระหว่างวัน สนับสนุนให้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน มีห้องสันทนาการ สำหรับพนักงานได้พบปะสังสรรค์ เป็นต้น นอกจากนี้ควรหมันสังเกตอารมณ์พนักงานว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ หากใครที่มีแนวโน้มแย่ก็ควรให้ HR เป็นฝ่ายดูแลจัดการ เพื่อฟื้นฟูจิตใจพนักงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

            และนี่คือ 5 ทักษะที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่และคอยส่งเสริมพนักงาน  หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาพนักงานของตน และพัฒนาองค์กรก้าวหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *