► 4 กิจกรรมมัดใจพนักงาน


 

      กิจกรรมภายในองค์กรก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหาร หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลบุคคลจะละเลยไม่ได้ เพราะกิจกรรมก็นับเป็นส่วนหนึ่งในสวัสดิการที่จะมอบให้พนักงาน ทำให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี และเมื่อเกิดความรู้สึกดีๆต่อองค์กรแล้ว พวกเขาก็พร้อมที่จะจงรักภักดีต่อองค์กรไปอีกนาน ต่อไปนี้คือกิจกรรมที่องค์กรควรจัดให้พนักงานอย่างครบถ้วน เพื่อเพิ่มความสุขในการทำงานแก่พนักงานของคุณ

  1. จัดฝึกอบรมพนักงาน

            ความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงแต่จะเกิดกับตัวพนักงานเท่านั้น แต่องค์กรก็จะได้รับประโยชน์เช่นกัน เพราะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ทำงาน สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและตรงจุดยิ่งขึ้น องค์กรจะไม่ต้องลองผิดลองถูก และตัวพนักงานเองก็มีความรู้ความสามารถมากขึ้น จึงเรียกได้ว่าวิน-วินทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นทุกองค์กรจึงควรสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามสาขาอาชีพตน อย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง

  1. จัดการศึกษาดูงาน

          ควรช่วยให้พนักงานของเราได้เปิดหูเปิดตา และเปิดโลกทัศน์ขึ้นโดยการจัดให้มีการศึกษาดูงาน ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ หากไม่สะดวกที่จัดให้พนักงานไปได้ทุกคน  อาจทำโดยการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่น เป็นผู้ที่จะได้ไปศึกษาดูงาน เป็นการจูงใจให้พนักงานตั้งใจทำงาน ทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด

  1. จัดท่องเที่ยวประจำปีหรือแข่งกีฬา

            กิจกรรมนี้คาดว่าองค์ส่วนใหญ่น่าจะมี เพราะการท่องเที่ยวประจำปีหรือแข่งขันกีฬานั้น จัดเป็นสวัสดิการจำเป็นที่ต้องให้พนักงาน เพื่อเป็นการแสดงความเอาใจใส่ว่าองค์กรส่งเสริมให้พนักงานได้พักผ่อนและกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

  1. จัดกิจกรรมพนักงานดีเด่น

          กิจกรรมนี้อาจจะดูเหมือนไม่จำเป็นและดูจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันภายในองค์กรก็จริง แต่กิจกรรมเช่นนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อย เพราะจะทำให้พนักงานเกิดแรงผลักดันให้ทำผลงานได้ดีขึ้น เพื่อจะได้รับการยกย่องชมเชย หรือได้รับรางวัล และเมื่อเพื่อนร่วมงานเห็นคนอื่นๆ มีพัฒนาการในการทำงานมากขึ้น เขาก็ย่อมจะพัฒนาตนเองให้ตามทันเพื่อน ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อองค์กรแน่นอน

และนี่คือตัวอย่างกิจกรรมที่ควรจัดสรรเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของคุณ เพราะการบริหารบุคคลใช่ว่าจะบริหารเพียงแค่การปฏิบัติงานของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลสวัสดิภาพและความสุขของพวกเขาด้วย เพราะทุกอย่างจะก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันที่มีให้องค์กร

ขอบคุณข้อมูลจาก www.jobsdb.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *