► บริหารงานบุคคล พร้อมครบจบใน 1 เดียวด้วย Tiger e HR


 

      ปัจจุบันบทบาทหน้าที่ของฝ่าย HR ใช่ว่าจะมีแต่เพียงงานทะเบียนประวัติ บันทึกปฏิบัติงานและงานเงินเดือนเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลสวัสดิการพนักงาน รวมทั้งการเป็นหูตาสอดส่องความเรียบร้อยของบุคคลแทนผู้บริหารอีกด้วย และบทบาทหน้าที่ดังกล่าวก็ทำให้งานของฝ่าย HR กลายเป็นเรื่องยาก เพราะต้องดูแลข้อมูลจำนวนมหาศาล

      Tiger e HR จะช่วยให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมทันสมัยที่ออกแบบระบบมาอย่างรู้ใจผู้ใช้ โดยโปรแกรมประกอบด้วย ระบบทะเบียนประวัติ/สวัสดิการ ระบบปฏิบัติงาน ระบบเงินเดือน ระบบตั้งค่าบริษัท ทั้งยังพิเศษด้วย ระบบฝึกอบรมพนักงานและระบบสมาร์ทคีย์ออส ที่ช่วยให้พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้ด้วยตัวเอง จึงกล่าวได้เลยว่า Tiger e HR คือสุดยอดโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่พร้อมครบจบใน 1 เดียว

คุณสมบัติของ Tiger e HR

ระบบทะเบียนประวัติ/สวัสดิการ  (Personal)

 • รองรับพนักงานได้ไม่จำกัด และแบ่งแยกออกจากกันระหว่างพนักงานที่ยังทำงานอยู่กับพนักงานที่ลาออกไปแล้วอย่างชัดเจน
 • กำหนดรหัสพนักงาน และรหัสสำหรับเครื่องบันทึกเวลาได้อิสระจากกัน โดยใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขสูงสุดถึง 15 หลัก
 • สามารถกำหนดประเภทพนักงานได้เองไม่จำกัด เช่น รายเดือน, รายวัน, รายเหมา หรือ สัญญาจ้าง
 • สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าวันครบทดลองงาน
 • สามารถใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก และพร้อมตรวจสอบข้อมูลคนซ้ำได้ และมีระบบตรวจสอบว่าใส่จำนวนครบ 13 หลักหรือไม่

ระบบปฏิบัติงาน (Time Attendance)

 • สร้างกะงานได้ไม่จำกัดจำนวนกะงาน กำหนดเวลาเข้างาน, เวลาสาย, เวลาออก/พักเที่ยง เวลาออกงานได้แตกต่างตามกะงานนั้นๆได้เอง
 • สามารถกำหนดจ่ายเงินพิเศษ เพิ่มเติมได้อีก 3 ประเภท โดยโยงกับการมาทำงาน
 • สามารถแยกอัตราแรงโอทีในวันปกติ, วันหยุด และวันหยุดประจำปีได้
 • สามารถกำหนดแม่แบบกะงานได้ไม่จำกัด เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ไม่จำเป็นต้องไปตั้งกะให้ทุกเดือนอีกต่อไป
 • สามารถแยกโอทีได้ว่าเป็นโอทีก่อนหรือหลังการทำงาน หรือว่าเป็นโอทีวันหยุด โดยแยกจากกันโดยชัดเจน

ระบบเงินเดือน (Payroll)

 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้สูงสุด 5 งวดต่อเดือน โดยกำหนดช่วงวันที่ตัดรอบคิดเงินได้เอง แยกระหว่างรายวันและรายเดือน
 • สร้างงวดการจ่ายเงินพิเศษได้อีก 1 งวด ต่อเดือนโดยไม่สนใจงวดการจ่ายปกติ เช่น ค่าโบนัส, ค่านายหน้า ฯลฯ
 • สามารถกำหนดวิธีการคิดภาษีได้หลายแบบ เช่น แบบเฉลี่ย,แบบหัก ณ ที่จ่าย หรือแบบคงที่ทั้งบริษัท หรือเลือกคิดเป็นรายบุคคลได้
 • สามารถนำส่งประกันสังคม และกำหนดสาขาได้หลากหลาย ไม่จำกัด พร้อมทำเอกสารนำส่งทั้งทาง Disk และพิมพ์ลงกระดาษตามรูปแบบที่ทางปกส. กำหนดมา
 • สามารถเปลี่ยนอัตราการหักภาษี และเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น รายการเงินได้ที่ได้รับการลดหย่อนหลังหักค่าใช้จ่ายได้เองหากมีประกาศเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดวิธีการคิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้หลายรูปแบบ

ระบบฝึกอบรมพนักงาน (Training)

 • ข้อมูลพนักงานจะได้ใช้ในระบบทะเบียนประวัติโดยอัตโนมัติ
 • กำหนดรายละเอียดการฝึกอบรมได้เองไม่จำกัด
 • แบ่งหมวดการฝึกอบรมได้ ในแต่ละหมวดหัวข้อการอบรมสามารถกำหนดหัวข้อย่อยได้ไม่จำกัด
 • สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบ Excel file ได้หากต้องการข้อมูลไปทำประโยชน์ด้านอื่น
 • สามารถกำหนดหลักสูตรต่อเนื่องในการอบรมได้ว่าเมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ต้องเรียนหลักสูตรอะไรต่อไปอีก

ระบบสมาร์ทคีย์ออส (Smart Kiosk)

 • ลดขั้นตอนการทำงานฝ่ายบุคคล และบุคลากรให้สะดวกขึ้น, ออกแบบมาเพื่อให้พนักงานตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
 • หน้าจอการทำงานออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนซับซ้อน และพนักงานสามารถใช้นิ้วสัมผัสตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างง่ายดาย
 • ระบบรองรับฟังก์ชั่น Touch Screen ของระบบปฏิบัติการ Window7(Plug and Play)
 • สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเข้า- ออกงาน,ขาด, ลา, มาสาย หลังระบบประมวลผลเสร็จได้เอง
 • สามารถตรวจสอบตารางกะงานได้ในแต่ละวัน,อาทิตย์,เดือน,หรือปีได้(ดูย้อนหลังหรือดูล่วงหน้าได้)
 • สามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนในแต่ละเดือนได้เอง(ดูย้อนหลังในแต่ละเดือนได้)

      ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างในซอฟท์แวร์ Tiger e HR เท่านั้น ระบบปฏิบัติการยังสามารถทำงานได้อีกหลากหลาย ทั้งยังอัจฉริยะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในการบริหารบุคคลได้ทุกประการ เป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่ทุกองค์กรใฝ่ฝัน

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *