► SME เฮ! สสว.ใจดี ให้กู้ 2 แสนบาท “โครงการสินเชื่อประชารัฐ Micro SME” ดอกเบี้ย 0%


 

      ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SME มาแล้ว! เมื่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประกาศจัดทำโครงการ “สินเชื่อประชารัฐ Micro SME”  เพื่อช่วยเหลือผู้ทำการค้ารายย่อยหรือ SME สามารถกู้ยืมเงินได้รายละ 2 แสนบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเวลานานถึง 10 ปี  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ในการดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้ สสว.ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลที่ได้อนุมัติวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อนำไปให้ประชาชนได้กู้ยืม โดยสสว.ก็ได้นำไปจัดสรรเป็นกองทุนฟื้นฟู SME สำหรับ SME รายย่อย (Micro SME) และวิสาหกิจชุมชน รายละไม่เกิน 2 แสนบาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันและไม่คิดดอกเบี้ย เป็นเงินกู้ระยะยาว 10 ปี เพื่อให้กิจการรายย่อยนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนหรือปรับปรุงกิจการ

      พร้อมกันนี้สสว.ได้ปรับปรุงวิธีการปล่อยกู้ให้รวดเร็วขึ้นในลักษณะเดียวกันกับ Program Lending ที่สถาบันการเงินใช้ในการให้สินเชื่อ credit card หรือ personal loan คือสามารถอนุมัติได้รวดเร็วที่สุด  เพราะ สสว. ตระหนักดี ว่า ผู้ประกอบการรายย่อยมักประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน โดย สสว. ตั้งเป้าไว้ว่า จะพยายามอนุมัติเงินกู้ให้ได้ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่ผู้ประกอบการยื่นคำขอกู้

      สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกอบการ Micro SME ที่ประสงค์จะกู้ยืมมีดังนี้

  1. 1. มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งหรือมีการจดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนอื่นใดกับหน่วยงานราชการโดยอาจจะเป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลก็ได้
  2. 2. ดำเนินกิจการแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีความตั้งใจที่จะดำเนินกิจการต่อไป
  3. 3. เป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน ซึ่งมีความหมายกว้าง ครอบคลุมคือ ธนาคารทุกประเภท กิจการ Non Bank ทุกประเภท เช่น ลิสซิ่ง บัตรเครดิต Nano Finance เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาจจะเป็นลูกค้าปกติที่สามารถจ่ายชำระได้ หรือเป็น NPL ก็ได้

      นอกจากนี้ สสว.ยังได้นำงบประมาณจากโครงการดังกล่าวมาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยจะมีการจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ SME ตามความเหมาะสมกับธุรกิจที่ได้ดำเนินงานตามหัวข้อดังนี้  1.ความรู้ด้านการตลาด  2. การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ถูกสุขอนามัย 3. จูงใจให้ทำบัญชีอย่างถูกต้องเป็นโปรแกรมสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีสินค้า/บริการเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้ว

      ในส่วนของการดำเนินงานเบื้องต้น ณ เวลานี้ สสว.ได้จัดสรรวงเงินให้กู้ยืม แก่ SME รายย่อยและวิสาหกิจชุมชนไว้ที่ 500 ล้านบาท คาดว่าจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ 2,500 ราย ทั้งนี้หากมีความจำเป็น สสว. จะพยายามหาเงินสมทบเพิ่มเติม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.matichon.co.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *