► กระทรวงแรงงานเตรียมคลอด พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว หวังแรงงานได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น


 

      ปัจจุบันนี้การใช้แรงงานต่างด้าวในไทยเป็นสิ่งที่หลายองค์กรปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดต้นทุนด้านแรงงานให้แก่ธุรกิจภาคอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามความนิยมในการใช้แรงงานต่างด้าว ต้องมาพร้อมความโปร่งใสและรัดกุมมากขึ้น เพื่อสิทธิของทั้งนายจ้างและลูกจ้างเอง ดังนั้นกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จึงมีมติเตรียมร่าง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อให้แรงงานได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมมากขึ้น

      นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้จัดทำร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ…ขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวครอบคลุมทั้งระบบ สามารถแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวได้ เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ไว้เป็นฉบับเดียว โดยเติมส่วนที่ขาดและแก้ส่วนที่บกพร่อง มีสาระสำคัญเช่น เพิ่มบทกำหนดโทษให้มีอัตราโทษสูงขึ้น สรุปความได้ดังนี้

1. นายจ้างรับคนต่างด้าวทํางานที่ห้ามคนต่างด้าวทํา / รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน / รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงานกับตนเข้าทํางาน มีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ต่อคน
2. นายจ้างให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 400,000 บาท ต่อคน
3. คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท
5. หากคนต่างด้าวใดทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท
6. ผู้ใดประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางาน จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 – 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 – 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7. ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ
8. ผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งยังกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างและผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครอง และมีกลไกการร้องทุกข์ และเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับความเสียหายจากการที่นายจ้างหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กฎหมายกําหนด

      นอกจากนี้ อธิบดีกรมการจัดหางานยังกล่าวเสริมอีกว่า “ร่าง พ.ร.ก.ฉบับใหม่นี้มีโทษรุนแรงสำหรับนายจ้างหรือผู้กระทำผิดมากขึ้น จึงขอให้นายจ้างเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานกับตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องก็ขอให้รีบดำเนินการให้ถูกต้อง จะได้สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง”
สำหรับร่างพระราชกำหนดนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในกลางเดือนมิถุนายนนี้ หากมีข้อสงสัยและต้องการความช่วยเหลือขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694

ขอบคุณข้อมูลจาก www.doe.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *