► การคำนวณภาษีฟรีแลนซ์


       แต่ก่อนอาชีพอิสระ หรือที่คนยุคนี้นิยมเรียกว่า “ฟรีแลนซ์” เป็นอาชีพที่หลายคนไม่พึงเลือกเพื่อหาเลี้ยงชีพกันนัก เพราะรายได้ไม่คงที่ บวกกับค่านิยมการทำงานในสมัยก่อนที่ยกย่องสายงานข้าราชการหรืองานบริษัทเอกชน แต่ปัจจุบันงานฟรีแลนซ์เป็นที่นิยมมากขึ้น ด้วยตรงลักษณะนิสัยที่รักอิสระของคนรุ่นใหม่ จึงทำให้มีคนทำงานฟรีแลนซ์อย่างจริงจังกันมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่การเลือกประกอบอาชีพอิสระก็ต้องจ่ายภาษีให้ชาติ ไม่ต่างกับงานประจำ เพียงแต่จะแตกต่างในแง่กฎหมายและรายละเอียดด้านการคำนวณหักภาษีสักเล็กน้อย สำหรับใครที่ทำงานฟรีแลนซ์แต่ไม่ยังไม่เข้าใจว่าจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ อย่างไร วันนี้แอดมินมีขั้นตอนการคำนวณมาฝาก 

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจว่ารายได้ของฟรีแลนซ์นั้นตามกฎหมายจัดอยู่ในประเภทใด ตามกฎหมายนั้นฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภท ค่าจ้างทำของ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามกฎหมายของผู้มีเงินได้ มาตรา 40 (2) คือเงินได้จากการรับจ้างทำงานให้ หรือค่านายหน้า มาตรา40(7) คือเงินได้จากการรับเหมา หรือมาตรา 40(8) คือ เงินได้อื่นๆ นอกจากจะต้องรู้จักประเภทของรายได้แล้วยังต้องรู้จักค่าลดหย่อนต่างๆที่ฟรีแลนซ์สามารถนำมาลดหย่อนได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • เงินได้จากการรับจ้างทำงานให้ หรือค่านายหน้า : หักค่าใช้ได้ตามจริงหรือหักค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายได้ 40%แต่ ไม่เกิน 60,000 บาท
  • เงินได้จากการรับเหมา : หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 70% หรือหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง
  • เงินได้อื่นๆ : เลือกหักค่าใช้จ่ายตามจริง หรือแบบเหมาตามอัตราที่สรรพากรกำหนด เช่น
  • เงินได้จากการให้เช่าบ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง (40(5)) หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 30%
  • เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย บัญชี ปราณีตศิลป์)หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 30% แต่ถ้าเป็นวิชาชีพแพทย์ หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 60%
  • เงินได้จากการรับเหมา หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ 70%

วิธีการคำนวณภาษีของผู้ประกอบอาชีพอิสระ

นำรายได้หรือเงินได้ ไปหักด้วยค่าใช้จ่ายและตามด้วยหักค่าลดหย่อน ตัวอย่างเช่น นาย ก. มีรายได้ทั้งปี 1,000,000 บาท (มีใบเสร็จเพื่อหักค่าใช้จ่าย 500,000 บาท)   หักค่าใช้จ่าย 70% เท่ากับ 700,000 บาท หักค่าลดหย่อนส่วนตัวอีก 30,000 บาท  จะพบว่ามีเงินได้สุทธิ 270,000 บาท

จากตัวอย่าง จะเห็นได้ว่า แม้จะมีใบเสร็จเพื่อหักค่าใช้จ่ายได้เพียง 500,000 บาท แต่สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายได้ถึง 700,000 บาท ตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ให้หักได้ 70 % ดังนั้น จากเงินได้สุทธิของนาย ก. คือ 270,000 บาท จะเป็นรายได้ที่นำไปคำนวณภาษีตามอัตรา 0- 35 %
150,000 บาทแรก ภาษี 0% ไม่ต้องเสียภาษี
150,001 – 270,000 ภาษี 5 % คิดเป็นเงินภาษี (270,000 – 150,000) x 5 % = 6,000 บาท
สรุปนาย ก.ต้องเสียภาษี 6,000 บาท

อย่างไรก็ตามผู้เสียภาษียังสามารถลดหย่อนภาษีได้จากการสมัครในกองทุนสวัสดิการสังคมเช่นเดียวกับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น กองทุนประกันสังคม กองทุนระยะยาว LTF และ RMF ซื้อประกันแบบออมระยะยาว หรือการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยก็สามารถนำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อนภาษีได้

โดยรวมแล้วการเสียภาษีของฟรีแลนซ์ก็มีวิธีการเดียวกับผู้ที่ทำงานประจำ เพียงแต่ต้องเข้าใจประเภทของรายได้ว่างานของเราเข้าข่ายประเภทใดตามกฎหมายกำหนด ซึ่งจะมีค่าหักลดหย่อนแตกต่างกันตามที่ยกมา แต่หากใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวนภาษีของผู้ทำงานอิสระ แนะนำให้เข้าไปอ่านข้อกฎหมายได้เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.Sanook.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *