► ประกันสังคมเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ รายละ1,500 บาท เริ่ม 1 ก.ค. ‘60


 

      โรคภัยเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสิทธิประกันสังคมในด้านการรักษาพยาบาล จึงเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนแทบทุกคนเลือกใช้มากที่สุด และวันนี้ประกันสังคมก็ได้ต่อยอดความคุ้มค่านี้ด้วยการเพิ่มวงเงินค่าบริการรักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายหัว รายละ 1,500 บาทต่อปี มีผลใช้ภายใน 1 ก.ค. 2560 นี้   

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และประธานคณะกรรมการประกันสังคม เปิดเผยถึง มติคณะกรรมการประกันสังคมในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ว่าที่ประชุมมีมติเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัวจากเดิม 1,460 บาท/คน/ปี เป็น 1,500 บาท/คน/ปี และเห็นสมควรปรับค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล ที่ต้องรับภาระกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็น 447 บาท/คน/ปี รวมถึงปรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายสูง เป็น 640 บาท และกรณีการรักษาผู้ป่วยในที่มีค่าใช้จ่ายเกินหนึ่งล้านบาท ได้เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์  ให้สถานพยาบาลในอัตราร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายที่เกินหนึ่งล้านบาท ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด

นอกจากนี้ปลัดกระทรวงแรงงานยังยืนยันจุดยืนของกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการทำงานเป็นธรรมไม่แสวงหาผลประโยชน์ รวมถึงต้องปฏิรูประบบให้บริการทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ บูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม อย่างเท่าเทียมมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยรวมของประเทศอย่างยั่งยืน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *