► ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนก็รับสิทธิประกันสังคมได้ ด้วยมาตรา 40


 

      หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักผู้ประกันตนมาตรา 40 เพราะคุ้นเคยกับมาตรา 33 ซึ่งเป็นมาตราที่ครอบคลุมสิทธิของคนทำงานมากกว่า แต่สำหรับมาตรา 40 จะเป็นการขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ  ซึ่งมาตรา 40 นี้เป็นระบบสมัครใจ มีสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายที่น่าสนใจ ที่ผู้ประกันตนอย่างเราควรรู้ดังนี้

คุณสมบัติในการสมัคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร
 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (ไม่เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ) หรือผู้ประกันตนโดยสมัครใจ มาตรา 39

ทางเลือกในการจ่ายเงินสมทบมี 2 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่  1  จ่าย 100 บาท/เดือน (จ่ายเอง 70 บาท รัฐสนับสนุน 30 บาท)

ทางเลือกที่  2  จ่าย 150 บาท/เดือน (จ่ายเอง 100 บาท รัฐสนับสนุน 50 บาท) ความเป็นผู้ประกันตนจะเริ่มตั้งแต่วันที่จ่ายเงินสมทบงวดแรก
 สิทธิประโยชน์พื้นฐาน   

 1. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย เมื่อนอนโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้จำนวน 200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วันต่อปี เงื่อนไขจ่ายเงินสมทบครบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน (การรักษาพยาบาลใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
 2. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้จำนวน 500 – 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลานานถึง 15 ปี เงื่อนไข เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือนขึ้นไป (ต้องเป็นผู้ทุพพลภาพหรือทุพพลภาพเพิ่มขึ้นตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการ แพทย์)
 3. ค่าทำศพ (เสียชีวิต) จะได้รับค่าทำศพจำนวน 20,000 บาทต่อราย เงื่อนไข จ่ายเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 4. เงินบำเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนสามารถรับเงินก้อนเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เงื่อนไข มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

วิธีการนำส่งเงินสมทบ

 1. หักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และชำระผ่านเคาน์เตอร์
      2.  ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถนำส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก
      3.  ชำระได้ที่เคาน์เตอร์วิสทุกแห่ง
      4.  หักผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน โดยผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมเอง (ซึ่งมีค่าธรรมเนียม 5 บาทต่อครั้ง) 
   เอกสารประกอบการสมัคร
     1.  แบบการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40)
     2.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมสำเนา
   สถานที่ในการขึ้นทะเบียน
      1.  สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา
      2.  หน่วยบริการเคลื่อนที่
      3.  สมัครผ่านตัวแทน (เจ้าหน้าที่ประกันสังคม)

การเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิประกันสังคม แต่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตราอื่นๆได้ อย่างไรก็ตาม มาตรา 40 ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมาย ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *