► จุดจบนายจ้างสายโหด! กรมแรงงานเตือน ใครไม่ให้วันหยุดลูกจ้าง อาจถูกปรับ 2 หมื่น!


 

        ทุกการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรืองานเบา ก็จำเป็นต้องให้แรงงานได้รับพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อจะได้ทำงานต่อไปได้ แต่ยังมีนายจ้างบางคนที่มีนิสัยใจแคบ เอารัดเอาเปรียบแรงงานอยู่เป็นนิจ ด้วยการละเลยไม่จัดให้มีเวลาพักที่เพียงพอ พฤติกรรมเช่นนี้ลูกจ้างสามารถฟ้องร้องได้ เพราะถือว่าทำผิดกฎหมายแรงงาน นายจ้างมีสิทธ์ถูกปรับถึง 20,000 บาท

            เกี่ยวกับประเด็นนี้ นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) ได้ออกมาอธิบายว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์ โดยวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลาพอสมควร สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติก็จะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษปรับไม่เกิน  20,000 บาท

          ทั้งนี้กฎหมายแรงงานตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดวันหยุดประเภทต่างๆของแรงงานไว้ดังนี้

วันหยุดประจำสัปดาห์
            ไม่ น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน สำหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกันสะสมและเลื่อนวันหยุดประจำ สัปดาห์ไปหยุดเมื่อใดก็ได้ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน

วันหยุดตามประเพณี
            ไม่ น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยพิจารณาจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุดตาม ประเพณีในวันทำงานถัดไป สำหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม ฯลฯ อาจตกลงกันหยุดวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้

วันหยุดพักผ่อนประจำปี
            ไม่ น้อยกว่า 6 วันทำงาน/ปี สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันมาครบ 1 ปี อาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปี ไปรวมหยุดในปีต่อ ๆ ไป

 

บอกได้เลยว่ากฎหมายข้อนี้คุ้มครองและให้สิทธิแรงงานได้อย่างเข้าใจแรงงานมาก อย่างไรก็ตามหากผู้ใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2240 57170, 0 2246 6389 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 เขต สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1546

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mthai.com, www.mol.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *