► ข่าวด่วน! ผู้ลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเช็ครายชื่อได้แล้ว หากไม่ผ่านเกณฑ์มีสิทธิอุทธรณ์


 

      ข่าวด่วนสำหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อรับบัตรช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หลังจากที่มีผู้มาลงทะเบียนจำนวนมาก วันนี้หน่วยงานภาครัฐได้พิจารณาบุคคลที่เข้าข่ายเหมาะสมในการรับสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อลงในเว็บไซต์ ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 3 ช่องทาง ขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์มีสิทธิอุทธรณ์ได้

ทั้งนี้การคัดกรองคุณสมบัติจาก 26 หน่วยงาน ได้แล้วเสร็จในวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยพิจารณาจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด14,176,170 คน พบผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 11,431,681 คน และมีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 2,744,489 คน โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบรายชื่อและรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 ผ่านทาง 3 ช่องทางดังนี้

1.ทางเว็บไซต์โครงการ

ไปที่ลิงค์ http://welfare2560.epayment.go.th/ แล้วใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ลงทะเบียนลงไป ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบทันที หรือหากจำ URL ไม่ได้ สามารถเข้าผ่านทาง 3 เว็บไซต์ได้แก่ www.epayment.go.th, www.mof.go.th และ www.fpo.go.th แล้วคลิกที่ตัวเลือก “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

2.ทางสายด่วน 6 หน่วยงาน

สามารถตรวจสอบผ่านทางโทรศัพท์เบอร์สายด่วน 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่

 1. 1. Call center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359
  2. Call center ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 02-555-0555
 2. 3. Call center ของ ธนาคารออมสิน 1115
  4. Call center ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 02-111-1111
  5. Call center ของกรมบัญชีกลาง 02-270-6400
  6. เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

3.ทางหน่วยงานปกครองท้องถิ่น

สามารถเข้าไปตรวจสอบและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงที่หน่วยงานปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย และแยกเป็นรายเขตส่งให้กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการติดประกาศผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่อไป

ทั้งนี้ผู้ผ่านคุณสมบัติ สามารถไปรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป สำหรับการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมี 2 หมวด ได้แก่ หมวดการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและหมวดลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีรายละเอียดดังนี้

 1. หมวดลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐ โดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี จะได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท จะได้รับ 200 บาทต่อคนต่อเดือน
1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

      2.หมวดการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2.1 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน
2.2 วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดือน และ
2.3 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

แต่สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการอุทธรณ์ สามารถขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยกระทรวงการคลังประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผ่าน 2 ช่องทางเท่านั้น ได้แก่ www.epayment.go.th และสายด่วน 6 หน่วยงาน หากผลการอุทธรณ์ยืนตามผลครั้งแรกคือไม่ผ่าน ผู้ยื่นอุทธรณ์จะไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการ

สำหรับผู้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิหรือการรับบัตรสวัสดิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของกรมบัญชีกลางเบอร์ 

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *