► สวัสดิการใดบ้าง ตอบโจทย์และเพียงพอสำหรับยุคนี้?


 

ทุกวันนี้คนรุ่นใหม่มีสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเข้าทำงานหลายข้อ ข้อหนึ่งคือสวัสดิการที่บริษัทจะมอบให้ เพราะด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้รายได้ประจำของพนักงานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่มีคุณภาพดีได้อีกแล้ว ดังนั้นสิ่งที่ช่วยเกื้อหนุนคุณภาพชีวิตให้แก่คนทำงานทุกคนก็คือสวัสดิการต่างๆที่บริษัทมอบให้ จึงไม่แปลกที่คนทำงานสมัยนี้จะให้ความสำคัญมากกับการพิจารณาด้านสวัสดิการก่อนเข้าตัดสินใจเข้าทำงาน  สวัสดิการใดบ้างที่บริษัทควรมอบให้แก่พนักงานทุกคนได้อย่างตอบโจทย์และเพียงพอกับยุคสมัยนี้? วันนี้แอดมินมีคำตอบมาให้

  1. ประกันสุขภาพ

นอกจากประกันสังคมที่กฎหมายบังคับให้นายจ้างทุกคนต้องเป็นธุระจัดการให้ลูกจ้างแล้ว หากบริษัทมีกำลังพอก็ควรมอบประกันสุขภาพให้ลูกจ้างด้วย เพื่อการรักษาที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุและทันตกรรม รวมทั้งการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีก็ไม่ควรละเลย เพราะหากพนักงานเจ็บป่วย ผลกระทบก็ไม่พ้นตกที่บริษัทเองด้วยเช่นกัน ทั้งนี้หากการซื้อประกันให้พนักงานเป็นภาระที่หนักเกินไป ก็สามารถใช้วิธีให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจ่ายเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำกว่าท้องตลาด

  1. สวัสดิการลาหยุด

แม้ว่าหัวอกนายจ้างทุกคนย่อมอยากให้พนักงานลางานให้น้อยวันที่สุดเพื่อรักษาระบบงานไว้ แต่พนักงานทุกคนก็มีสิทธิลางานได้โดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติ ตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วันและยังได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้เพื่อเป็นการซื้อใจพนักงาน บริษัทอาจเพิ่มเติมสิทธิลาหยุดพักผ่อนประจำปีให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดได้ โดยอาจมีเงื่อนไข อนุญาตให้เพิ่มขึ้นได้เฉพาะพนักงานอาวุโส หรือเพิ่มเติมการลาหยุดประเภทอื่นๆ โดยที่ยังได้รับค่าจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะของพนักงานส่วนมากในบริษัทก็สามารถทำได้

  1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลได้ออกกฎหมายบังคับให้บริษัทที่มีพนักงานจำนวน 100 คนขึ้นได้ ต้องจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงาน มีผลบังคับใช้ภายในปี 2561 เพื่อให้ลูกจ้างได้มีเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต  ประโยชน์ของการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือสหกรณ์ออมทรัพย์ภายในบริษัทมีมากและเห็นผลชัดเจนในระยะยาว แต่ก็มีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่อาจยังไม่เข้าใจและมองไม่เห็นความสำคัญ ก็เป็นหน้าที่ขององก์กรเองที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กระจ่าง

  1. ผลประโยชน์อื่นๆตามความเหมาะสมขององค์กร

นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่น ๆ ที่บริษัทสามารถพิจารณาให้แก่พนักงานได้ตามความเหมาะสมกับเนื้องาน กลุ่มพนักงานหรือขนาดองค์กร ตัวอย่างเช่น

– รถประจำตำแหน่ง ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน

– เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัย

– การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของพนักงาน

– การช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงาน

– หอพัก หรือ รถ รับ-ส่ง

– สิทธิพิเศษในสินค้าหรือบริการของบริษัท ฯลฯ

การที่บริษัทมอบสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน จะสามารถสื่อได้ถึงน้ำใจของผู้บริหารและการเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคน และหากพนักงานรับรู้ได้ถึงความดีงามนี้ พวกเขาก็ย่อมพร้อมจะมอบแรงกายและแรงใจให้กับบริษัทอย่างสุดความสามารถแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลจาก www.jobsdb.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *