► ไม่ต้องตกใจ! เหตุขัดข้องในการยื่นภาษีออนไลน์เกิดขึ้นได้และมีทางแก้


 

บางครั้งการยื่นภาษีออนไลน์ก็เกิดความผิดพลาดได้จากการขัดข้องทางระบบอินเตอร์เน็ต หรือขัดข้องทางเทคนิคต่างๆ ทำให้การยื่นแบบและการชำระภาษีไม่สำเร็จ หากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ต้องตกใจไป เพราะเรายังมีโอกาสยื่นภาษีได้ใหม่โดยการ ยื่นคำร้องให้สำนักงานสรรพากรพิจาณาเพื่ออนุญาตให้เราส่งแบบแสดงรายการได้ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดและวิธีการดังนี้

กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือข้อผิดพลาด ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น

  • ระบบการโอนเงินของหน่วยรับชำระขัดข้อง
  • ยื่นแบบภายในกำหนดและสั่งโอนเงินในวันถัดจากวันครบกำหนด แต่ธนาคารไม่ปิดระบบการโอนเงิน
  • ระบบการรับแบบหรือระบบเครือข่ายของกรมสรรพากร ขัดข้อง

*กรณีไม่ได้รับอนุมัติ ให้ขยายเวลาการยื่นแบบ ต้องรับผิด ค่าปรับ เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบคำร้องฯที่ใช้ในการยื่นคำร้อง พร้อมยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีที่จะนำไปยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา มีดังนี้
1. คำร้องขอขยายเวลาฯ ( Download แบบฟอร์ม ที่http://103.40.138.145/form_download/extension_request-form.pdf)
2. สำเนาแบบแสดงรายการที่ยื่นผ่าน สส.
3. สำเนา บ.ช.35
4. หนังสือชี้แจงเหตุขัดข้อง (ถ้ามี)

ให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ส่งคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องฯ ให้ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการพิจารณา
1. กรณีมีเหตุขัดข้องหรือข้อผิดพลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ให้ขยายเวลาออกไปอีก 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบลงวันที่ 12 พ.ย. 2546
2. กรณียื่นแบบและชำระภาษีเกิน 7 วันทำการ นับจากวันสุดท้ายของการยื่นแบบ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การแจ้งผลการพิจารณา

  • แจ้งให้ผู้ประกอบการทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียนตอบรับ)
  • แจ้ง สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

และนี่ก็คือทางแก้ไขสำหรับผู้ที่เกิดความผิดพลาดในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี อย่างไรก็ตามหากผู้ใดต้องการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม สามารถไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php หรือโทรสายด่วน 1111 และ 1161

 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://rdserver.rd.go.th/publish/index.php

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *