► ทบทวนสิ่งที่ใช้ลดหย่อนภาษี 2560 ได้ชัวร์


      ทุกๆช่วงสิ้นปีของแต่ละบริษัทมักจะมีงานให้ทำจนล้นมือแทบเหมือนกันทุกที่ เนื่องจากต้องสรุปผลการทำงานด้านต่างๆและยอดผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน ตลอดจนรายจ่ายอื่นๆ เป็นต้น ขณะเดียวกันในส่วนของพนักงานและฝ่ายบุคคลก็ต้องเตรียมตัวยื่นชำระภาษีประจำปี ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมานี้มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆไปไม่น้อย เพื่อช่วยให้คุณได้เตรียมตัวสำหรับการชำระภาษีประจำปีนี้ วันนี้แอดมินจึงจะขอรวบรวมสิ่งที่สามารถใช้ในการขอลดหย่อนภาษีทั้งหมด มาให้ได้ทบทวนกัน

1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล  ลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท ทันทีที่เรายื่นแบบภาษีฯ
2. ค่าลดหย่อนจากคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้  ลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท สำหรับสามี-ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีเงินได้แต่เลือกนำมาคำนวณภาษีพร้อมกัน ไม่ได้แยกยื่นแบบ
 3. ค่าลดหย่อนบุตร  ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ คนละ 30,000 บาท

4. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ลดหย่อนจากบิดา-มารดา (ตัวเอง) และบิดา-มารดาคู่สมรส ได้คนละ 30,000 บาท มากสุดคือ 4 คน ไม่เกิน 120,000 บาท

5. เบี้ยประกันสุขภาพบิดา-มารดา
สามารถหักลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000

6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ  สามารถใช้ลดหย่อนได้สูงสุดคนละ 60,000 บาท

7. เบี้ยประกันชีวิต แบ่งออกเป็น 2 กรณีก็คือ

– ประกันชีวิตแบบทั่วไป  ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
– ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
8. เบี้ยประกันสุขภาพ  เบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 มาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แต่เมื่อรวมเบี้ยประกันชีวิตแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท   

9. ประกันสังคม ลดหย่อนได้ตามจริงเท่าที่จ่ายไป มีเพดานสูงสุดอยู่ที่ปีละ 9,000 บาท

10. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ Long term equity fund (LTF) สามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อกองทุนมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
11. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ RMF) หักลดหย่อนได้สูงสุด 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

13. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับกองทุนอื่น ๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว ก็ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
14. กองทุนครูโรงเรียนเอกชน ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับ RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กบข., ประกันชีวิตแบบบำนาญ, กองทุนการออมแห่งชาติ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
15. กองทุนการออมแห่งชาติ สามารถหักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงสูงสุดปีละ 13,200 บาท แต่เมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนอื่น ๆ ข้างต้นที่กล่าวไปก็ต้องไม่เกินกว่า 500,000 บาท

16. เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ สามารถนำหลักฐานการบริจาค คือ ใบเสร็จรับเงินบริจาคมายื่นลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง

19. เงินบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สามารถนำเงินที่บริจาคมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน
20. ช๊อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษี
การซื้อสินค้าที่หรือบริการที่ครม.ลงมติให้สามารถนำใบเสร็จมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ตามมาตรการ “ช๊อปช่วยชาติ” ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2560 โดยสามารถนำมาลดหย่อนตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท

และนี่ก็คือสิ่งที่สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้จริงตามที่รัฐบาลกำหนดและให้การอนุมัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็องตรวจสอบดูนะว่าตนมีสิทธิได้รับการลดหย่อนตรงกับข้อใดบ้าง เพื่อจะได้นำไปใช้ลดหย่อนภาษีเมื่อถึงเวลายื่นจ่ายตามสิทธิที่ตนเองได้รับ

ขอบคุณข้อมูลจาก www.kapook.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *