► รู้หรือยัง! ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้แล้ววันนี้ ถึง 31 มี.ค. ‘61

ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาล

สิทธิการรักษาพยาบาลเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่าสำหรับผู้ประกันตนทุกคน เพราะได้รับการรักษาพยาบาลครอบคลุมเกือบทุกโรคและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกโรงพยาบาลที่ได้รับสิทธิการรักษาและสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้ง สำหรับปี 2561 นี้ สำนักงานประกันสังคมก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประตนได้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลอีกครั้ง ภายในวันที่ 1 ม.ค. 2561- 31 มี.ค. 2561

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยสามารถมายื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ หรือยื่นแบบฯ ดังกล่าว ทางอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ มีจำนวนทั้งสิ้น 237 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง ซึ่งเลขาฯสปส.ให้แนะนำการเลือกสถานพยาบาลสำหรับผู้ประกันตน ว่าควรเลือกโดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจและประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์เป็นหนัก และที่สำคัญสถานพยาบาลที่เลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว

นอกจากนี้ นพ.สุรเดช ยังกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมได้เปลี่ยนรูปแบบบริการไปเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ โดยยกเลิกการใช้บัตรประกันสังคมและให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงสิทธิแทนได้ทันที เพื่อปรับปรุงระบบการบริการประชาชนและเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร อีกทั้งเป็นการรองรับนโยบาย Thailand 4.0

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ

อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสถานพยาบาลสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งผลฯผ่านนายจ้าง และส่ง SMS ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับทราบ นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลเพิ่มเติมได้ที่ Application (SSO Connect) หรือโทรสายด่วน 1506 หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทย

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mgronline.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *