แม่ลูกอ่อนปลื้ม! ประกันสังคมเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็น 600 บาท/เดือน ลงทะเบียนได้ถึง 30 ก.ย. ‘61

เงินสงเคราะห์บุตร

เงินสงเคราะห์บุตร เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ทางสำนักงานประกันสังคมจัดให้ผู้ประกันตนได้รับเพื่อแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตร แต่เดิมนั้นจัดให้เป็นจำนวนเงิน 400 บาทต่อเดือน แต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ค่าครองชีพของชาวไทยสูงขึ้น จำนวนเงินเท่านั้นอาจไม่เพียงพอเสียแล้ว ดังนั้นในปี 2561 ประกันสังคมจึงได้ปรับเปลี่ยนจำนวนเงินสงเคราะห์บุตรเป็น 600 บาทต่อเดือน

โดยเงื่อนไขในการรับเงินสงเคราะห์บุตรจำนวน 600 บาทต่อเดือนนั้น ต้องเป็นผู้ประกันตนที่คลอดลูกตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ 2559 ด้วยและจะให้เงินอุดหนุนไปจนกระทั่งเด็กมีอายุครบ 3 ปี สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรจะต้องตรงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

            คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตร

  1.  หญิงตั้งครรภ์มีรายได้รวมสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 36,000 บาท โดยจะต้องมีสัญชาติไทยและอยู่ในครัวเรือนที่มีความยากจน โดยมีรายได้รวมสมาชิกในครอบครัวมาเฉลี่ยแล้ว จะต้องไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี
  2. บุตรที่จะขอรับเงินอุดหนุนบุตร จะต้องมีสัญชาติไทย โดยบิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยด้วย
  3. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
  4. มีบิดา มารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นสัญชาติไทย กรณีที่มารดาของเด็กเป็นคนต่างด้าวหรือไม่มีสัญชาติไทย แต่บิดามีสัญชาติไทย อนุโลมให้ผู้เป็นบิดา สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรแทนมารดาได้

การลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรของปีงบประมาณ 2561 นี้ เปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ไปจนถึงวันที่ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเขตตามภูมิลำเนา หรือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่ตามจริง

        สิทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนบุตร จะสิ้นสุดลงเมื่อ

  1. เด็กมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ เพราะได้มีกำหนดจะให้เงินอุดหนุนบุตรที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 3 ปีเท่านั้น
  2. เมื่อเด็กแรกเกิดเสียชีวิต พ่อแม่จะไม่สามารถขอรับเงินอุดหนุนบุตรได้
  3. เมื่อผู้ที่ยื่นคำขอลงทะเบียน ได้ขอสละสิทธิ์จากการรับเงินอุดหนุนบุตร
  4. เมื่อตรวจพบการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ จะทำการยกเลิกสิทธิ์นั้นทันที

            สำหรับวิธีการรับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน หลังจากผู้ประกันตนทำการยื่นขอรับสิทธิและได้รับการอนุมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีวิธีการรับเงิน 2 วิธีให้เลือกตามความสะดวกคือ 1.รับเป็นเงินสด 2. โอนเข้าบัญชีธนาคารได้แจ้งความประสงค์ไว้ตอนแรก ทั้งนี้ทางพ่อแม่หรือผู้ปกครอง สามารถกำหนดเองได้ว่าต้องการจะรับเงินด้วยวิธีไหน

          เมื่อรู้แบบนี้แล้วใครที่เป็นผู้ประกันตนซึ่งมีลูกอ่อนหรือกำลังจะมีในเร็วๆนี้ก็คงเป็นปลื้มไม่น้อย เพราะแม้จะได้รับเงินช่วยเหลือไม่มาก แต่อย่างน้อยก็พอจุนเจือให้สามารถซื้อของใช้จำเป็นได้จำนวนหนึ่ง ดังนั้นก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.konthong.com

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *