แจ้งกองทุนทดแทนฯกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ลูกจ้างจะได้รับการประเมินเมื่อใด?

กองทุนทดแทน

     การจ่ายเงินประกันสังคมเป็นประจำทุกเดือน ใช่ว่าจะมีประโยชน์เพียงแค่การรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือรับเงินชดเชยยามว่างงานเท่านั้น แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันในขณะปฏิบัติงานจนทำให้สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ประกันสังคมยังมอบเงินกองทุนทดแทนให้กับลูกจ้างจำนวนมากอีกด้วย

                โดยลูกจ้างที่ประสบเหตุร้ายมีสิทธิ์ได้รับค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินเท่าที่จ่ายจริง จำนวนไม่เกิน 50,000 บาท แต่หากค่ารักษาพยาบาลเกิน 50,000 บาท ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้กองทุนเงินทดแทนให้ความคุ้มครอง จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

  • การประสบอันตราย คือ การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายจากการทำงาน ป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง ตามคำสั่งของนายจ้าง
  • เจ็บป่วย เป็นการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย ด้วยโรคที่เกิดลักษณะจากการทำงาน และมีสาเหตุของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตมาจากโรคนั้น
  • การสูญหายหรือตาย แบ่งออกได้ 3 ลักษณะ

            – หายไประหว่างทำงาน

            – หายไประหว่างปฏิบัติตามสั่งของนายจ้าง

            – หายไประหว่างเดินทางด้วยพาหะทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ ระหว่างเดินทางเพื่อไปทำงานให้นายจ้าง

โดยลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยต่อเมื่อนายจ้างได้ทำการแจ้งต่อประกันกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิรับเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งหลังทำการแจ้งลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของร่างกายเมื่อ..

  1. ลูกจ้างได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเต็มที่หรือสิ้นสุดการรักษา
  2. ไม่สามารถรักษาอวัยวะให้เป็นปกติได้
  3. อวัยวะนั้นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก
  4. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของการเข้าประเมิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน (ระยะเวลาการเข้ารับประเมินขึ้นอยู่กับสภาพบาดแผลและดุลยพินิจของแพทย์)

สำหรับวิธีการแจ้งประกันกันสังคมเพื่อขอรับสิทธิรับเงินชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานสามารถดูได้จากบทความ “วิธีการแจ้งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อรับเงินชดเชยจากประกันสังคม ”  หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสืบค้นที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th  หรือโทรสายด่วน 1506

            และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความคุ้มครองที่ประกันสังคมได้มอบให้แก่ผู้ประกันตน ทำให้ลูกจ้างอุ่นใจได้ว่าอย่างน้อยเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากให้เกิดกับตนในระหว่างปฏิบัติ ก็ยังมีกองทุนประกันสังคมคอยช่วยเหลือเยียวยาความทุกข์นั้นให้เจือจางลง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *