5 คำถามเคลียร์ชัด! สิทธิกรณีคลอดบุตรที่สามีได้รับ

สิทธิกรณีคลอดบุตรที่สามีได้รับ

ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตรแต่ละครั้งนั้นนับเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลย แต่คนเราก็ต้องยอมจ่ายโดยไร้ปัญหาเพื่อให้เลือดเนื้อเชื้อไขของเราถือกำเนิดขึ้นอย่างราบลื่น และเพื่อเติมเต็มครอบครัว แต่สำหรับผู้ประกันตนกับประกันสังคม มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลกรณีคลอดบุตรไปจนถึงได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่ง 

โดยสิทธิดังกล่าวนี้ครอบคลุมทั้งผู้ตัวประกันตนเองหรือภรรยาของผู้ประกันตน สำหรับกรณีที่ผู้ประกันตนที่สามีขอรับสิทธิให้ภรรยาในการคลอดบุตร อาจมีคำถามคาใจบางข้อที่ยังติดค้างอยู่ในใจ วันนี้เราจะมาช่วยเคลียร์ชัดถึงประเด็นนี้ ให้คุณรับทราบโดยกระจ่างเอง

1.      ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้หรือไม่?

ตอบ ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าคลอดบุตรให้ภรรยาได้ แต่ต้องมีการนำส่งเงินสมทบมาแล้ว 5 เดือน  ภายในระยะเวลา 15 เดือน  ก่อนคลอดบุตร โดยผู้ประกันตนชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท 

2.      กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่  ภรรยาใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้ว 2 ครั้ง  และกำลังจะคลอดบุตรคนที่ 3 จะมีสิทธิเบิกเงินค่าคลอดบุตรได้อีกหรือไม่?

ตอบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมีดังนี้ 

2.1  เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเดือนคลอดบุตร มีสิทธิเบิกค่าคลอดบุตรได้ 

2.2   คลอดบุตรที่ใดก็ได้ ให้วินิจฉัยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรให้แก่ผู้ประกันตนในอัตรา 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครั้ง

2.3  สำหรับผู้ประกันตนหญิงมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

2.4  สำหรับการใช้สิทธิบุตรคนที่ 3 จะไม่ได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน

หมายเหตุ : กรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่ให้ใช้สิทธิในการเบิกค่าคลอดบุตรรวมกัน ไม่จำกัดจำนวนบุตร/ครั้ง โดยบุตรที่นำมาใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรแล้วไม่สามารถนำมาขอรับค่าคลอดบุตรได้อีก

3.      สามีภรรยาอยู่กินกันโดยเปิดเผย  แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันภรรยาสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่  กรณีที่สามีเป็นผู้ประกันตนและมีภรรยาเพียงคนเดียว

ตอบ ได้  โดยในการยื่นคำขอให้ใช้หนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสแทนทะเบียนสมรส

4.      สามีมิได้เป็นผู้ประกันตนแต่ภรรยาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  และใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง  เมื่อเกิดบุตรคนต่อไปผู้ประกันตนจะใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

ตอบ ไม่ได้  เพราะผู้ประกันตนใช้สิทธิกรณีคลอดบุตรครบ 2 ครั้งแล้ว  ยกเว้น กรณีเป็นผู้ประกันตนทั้งสองฝ่ายสามารถเบิกสิทธิได้ฝ่ายละไม่เกิน 2 ครั้ง  ตามข้อกฎหมายกำหนด

5.      ผู้ประกันตนเป็นชาย จดทะเบียนสมรสกับภรรยาเดิม แต่มามีบุตรกับภรรยาใหม่ โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีสิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตรหรือไม่

ตอบ ผู้ประกันตนชายไม่สามารถเบิกกรณีคลอดบุตรและกรณีสงเคราะห์บุตรได้  เนื่องจากติดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนแรก

            อย่างไรก็ตามจาก 5 คำถามที่แอดมินได้แจกแจงไปทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำถามกว้างๆที่พบบ่อยในกรณีสามีรับสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรกับประกันสังคมแทนภรรยา ซึ่งอาจไม่ตรงกับปัญหารายบุคคลที่บางคนพบเจอ ดังนั้นขอแนะนำให้ติดต่อสอบถามกับสำนักงานประกันสังคมโดยตรง ด้วยสายด่วน 1506 หรือติดต่อภายในเว็บไซต์  www.sso.go.th

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *