เพิ่มบำเหน็จชราภาพ สำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญชราภาพไม่ถึง 5 ปี!

เงินบำเหน็จชราภาพ

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าประกันสังคมได้มอบเงินบำนาญให้แก่ผู้ประกันตนในวัยเกษียน ไม่เว้นแม้แต่ยามผู้ประกันตนเสียชีวิตแล้ว เพื่อนำเงินประกันตนไปจุนเจือช่วยเหลือครอบครัวของผู้ประกันตนเอง แต่อย่างไรก็ตามในกฎเดิมอาจยังมีข้อจำกัดในการรับเงินส่วนนี้ซึ่งอาจไม่เป็นธรรมสำหรับผู้ประกันตนมากนัก ดังนั้นประกันสังคมจึงมีมติแก้ไขเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตหลังรับเงินบำนาญชราภาพไม่ถึง 5 ปี ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคม และที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) เห็นชอบให้มีการประกันบำนาญขั้นต่ำสำหรับผู้ประกันตนรับเงินบำนาญชราภาพไม่ถึง 5 ปีแล้วเสียชีวิต
โดยปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ จากปัจจุบันจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ 10 เท่า ให้เพิ่มเป็น จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับคราวสุดท้าย ก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ 60 เดือน เว้นแต่จำนวนเดือนที่เหลือน้อยกว่า 10 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวน 10 เดือน

ขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานประกันสังคม จะเสนอร่างแก้ไขกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพ พ.ศ. 2550 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการประกันสังคม เสนอให้กระทรวงแรงงานพิจารณา ก่อนส่งให้ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามประกาศใช้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทายาทของผู้ประกันตนที่ประสบเหตุไม่คาดฝันเสียชีวิต หลังจากได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่ถึง 5 ปี
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ผู้ประกันตนเริ่มใช้สิทธิรับเงินบำนาญชราภาพ จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 โดยข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2561 พบว่า มีผู้มารับเงินบำนาญชราภาพ จำนวน 120,605 คน จึงขอความร่วมมือไปยังทายาทผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ ให้ตรวจสอบสิทธิและเงินชราภาพของตนเองได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม
ทั้งนี้หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิเงินบำนาญชราภาพ สามารถค้าหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *