สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับเมื่อถึงวัยเกษียณ

สิทธิผู้ประกันตนวัยเกษียณ

คำถามที่หลายคนสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการรับสิทธิรักษาพยาบาลและสิทธิทันตกรรม เพราะเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ทันทีหลังส่งเงินประกันไม่นาน ผู้ประกันตนหลายคนจึงไม่ค่อยรู้หรืออาจมองข้ามอีกหนึ่งสิทธิที่คุ้มค่าซึ่งได้รับจากประกันสังคม นั่นคือสิทธิในกองทุนชราภาพ

กองทุนชราภาพคืออะไร?  คือ กองทุนสำหรับผู้สูงอายุที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ที่จะได้รับผลประโยชน์จากกองทุนชราภาพ เมื่อถึงเวลาเกษียณ โดยจะได้รับผลประโยชน์ในด้านเงินช่วยเหลือรายเดือน (บำเหน็จ) หรือเงินก้อน(บำนาญ) ตลอดจนเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต วันนี้เรามาทำความรู้จักกับกองทุนนี้ให้ลึกขึ้นกันหน่อยเถอะ

สิทธิ์ประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนชราภาพ

1.เงินบำนาญชราภาพ (รายเดือน)

เงินกองทุนชราภาพที่มาในรูปแบบของเงินบำนาญชราภาพ จะถูกจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนเป็นรายเดือนโดยคิดจากอัตรา 15% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย และในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน จะได้รับการปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีก 1% ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก 12 เดือน เช่น หากคุณทำงาน 20 ปี จะได้เงินสมทบกองทุนชราภาพ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายนั่นเอง

2.เงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายครั้งเดียว)

ในกรณีที่ประกันสังคมจ่ายเงินกองทุนชราภาพในรูปแบบของ เงินบำเหน็จชราภาพ ประกันสังคมจะมีการจ่ายใน 3 กรณี คือ

  • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน 

ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ประกันสังคมจะจ่ายเงินบำเหน็จกองทุนชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ผู้ประกันตนสะสมไว้ในกองทุนชราภาพ

  • ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมากกว่า 12 เดือน

ในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนชราภาพมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป ประกันสังคมจะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินสะสมที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบในกรณีชราภาพ พร้อมผลตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้

  • ผู้ประกันตนเสียชีวิต

ในกรณีที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเสียชีวิตก่อนจะได้รับเงินชราภาพ กองทุนชราภาพจะจ่ายเป็นเงินบำเหน็จชราภาพให้แก่ทายาทของผู้ประกันตน

แต่หากผู้ประกันตนที่มีสิทธ์ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเสียชีวิต ภายใน 60 เดือน หลังจากมีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพ กองทุนชราภาพจะจ่ายเงินบำเหน็จให้ในจำนวน 12 เท่า ของเงินบำนาญชราภาพรายเดือน (ที่ผู้ประกันตนได้รับ) ให้แก่ทายาทของผู้ประกันตน

ระยะเวลาในการยื่นคำขอรับผลประโยน์ทดแทน

ทั้งนี้การรับสิทธิประโยชน์ในกองทุนชราภาพจะได้รับเมื่อ  ผู้ประกันตนทำการยื่นคำขอรับผลประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ขอรับผลประโยชน์ทดแทน

เงื่อนไขการรับผลประโยชน์จากกองทุนชราภาพที่ทางประกันสังคมกำหนดไว้

  1. เป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนนั้นจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม
  2. เป็นผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  3. ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้ว

และนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ในกองทุนชราภาพที่มอบให้ผู้ประกันตนในวัยชรา ซึ่งเราอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยในการส่งเงินบำนาญหรือบำเหน็จก้อนนี้ แต่เมื่อได้รู้ว่าเงินทุกบาทที่เราส่งไปนั้นจะกลายเป็นอีกหลักประกันให้เราอนาคตยามเกษียณ ก็ทำให้รู้สึกว่าภาระในการส่งเงินก้อนนี้เบาลงเลยใช่ไหม

อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในกองทุนชราภาพ โปรดติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคม สายด่วน 1506 หรือค้นคว้าได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th/

ขอบคุณข้อมูลจาก www.sso.go.th/

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *