ผู้ว่างงานเตรียมเฮ! สปส.ยื่นมือให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ตกงานหรือว่างงาน

ว่างงาน ประกันสังคม 2562

 

ผู้ว่างงานเตรียมเฮ! สปส.ยื่นมือให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ตกงานหรือว่างงาน

                ข่าวดีสำหรับผู้ที่ผู้ตกงานหรือว่างงาน เพราะทางสำนักงานประกันสังคมได้มอบความคุ้มครองด้านสิทธิกรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานนานเกิน 6 เดือน ซึ่งล่าสุดทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เมื่อถูกเลือกจ้างหรือลาออกจากงาน

โดยมีใจความสำคัญว่า ผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน (1 ปี 3 เดือน) แต่จะต้องส่งตามกำหนดก่อนการว่างงาน จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินทดแทนกรณีที่ว่างงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณีที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออก พร้อมคุ้มครองตลอดจนถึง 6 เดือน แต่ผู้ประกันตนจะต้องไปขึ้นทะเบียนหางาน ณ สำนักงานจัดหางานของภาครัฐ ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

นอกจากนี้ผู้ประกันตนยังสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านอินเทอร์บนเว็บไซต์กรมการจัดหางาน เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะมีความสะดวกและรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

ส่วนขั้นตอนในการยื่นรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนสมาชิกบนเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ จากนั้นให้ผู้ประกันตนเข้าไปยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

หลังจากนั้นให้ส่งสำเนาแบบคำขอ ไปยังสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศที่ผู้ประกันตนสะดวก และที่สำคัญผู้ขอรับสิทธิจะต้องรายงานตัวผ่านระบบเดือนละ 1 ครั้งอีกด้วย

ด้านสำนักงานประกันสังคมยังเปิดเผยต่ออีกว่า ผู้ประกันตนที่ว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างที่ว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนอยู่แล้ว จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

และในส่วนของผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไปในมาตรา 39 ให้ยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไปรวม 6 กรณี ดังนี้

  • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • ทุพพลภาพ
  • เสียชีวิตจากการทำงาน
  • คลอดบุตร
  • สงเคราะห์บุตร
  • ชราภาพ

หากผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร.02-956-2503 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/จังหวัดทั่วประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน, Workpoint NEWS

สาระน่ารู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *