คุณแม่ต้องรู้!! ประกันสังคมมอบสิทธิค่าคลอดและสงเคราะห์บุตร


สำนักงานประกันสังคม” มอบสิทธิให้แก่คุณแม่ที่เป็นผู้ประกันตน และยังไม่สิ้นสุดการเป็นผู้ประกัน โดยสิทธิประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับก็มีดังต่อไปนี้

  1. เงินค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย จำนวน 13,000 บาท
  2. เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการลาคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (เฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน และเงินสงเคราะห์กรณีที่หยุดงานเพื่อการคลอดบุตร แต่จะเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
  3. เงินค่าตรวจและรับฝากครรภ์ จะจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกิน 1,000 บาท

โดยคุณแม่ที่ต้องการจะรับสิทธิประโยชน์จะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 เดือน ในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่จะคลอดบุตร

ส่วนบุตรจะได้รับเงินสงเคราะห์ต่อบุตร 1 คน อายุไม่เกิน 6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน จำนวนเดือนละ 600 บาท

แต่การรับสิทธิประโยชน์ด้านเงินสงเคราะห์บุตร จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข โดยจะต้องจ่ายเงินสมทบ 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือนก่อนที่จะได้รับสิทธิ

นอกจากนี้คุณแม่ยังได้รับค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งอีกด้วย

สำหรับท่านใดที่ต้องการยื่นเรื่องเพื่อรับสิทธิประโยชน์ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขา ที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้

  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 ของผู้ประกันตนพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ
  2. สำเนาสูติบัตร 1 ชุด (กรณีคลอดบุตรแฝด ให้แนบสำเนาสูติบัตรของคู่แฝดด้วย)
  3. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.sso.go.th และสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการติดต่อโดยตรง ที่สำนักประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

สาระน่ารู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *