ผู้ประกันตนเฮ! บอร์ดประกันสังคม เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 63 เป็น 3,959 บาท/คน/ปี

ประกันสังคม เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์

ผู้ประกันตนเฮ! บอร์ดประกันสังคม เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 63 เป็น 3,959 บาท/คน/ปี

ข่าวดีรับต้นปี 2563 สำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เมื่อคณะกรรมการประกันสังคมมีติในการเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนปี 2563 เฉลี่ยนเป็น 3,959 บาท ต่อคน/ปี โดยแบ่งเป็นแบบเหมาจ่ายให้แก่โรงพยาบาลคู่สัญญา อัตรา 2,839 บาท ต่อคน/ปี ส่วนที่เหลือจะเป็นการบริการนอกเหนือเหมาจ่าย

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานประธานคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวถึงมติคณะกรรมการประกันสังคมในคราวประชุมคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยมีใจความสำคัญว่า ที่ประชุมเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ปี 2563 ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม ในปี 2563

โดยในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 242 แห่ง สามารถแบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน 163 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชน จำนวน 79 แห่ง เพื่อให้ผู้ประกันตนเกิดความมั่นใจ ว่าจะได้รับการบริการทางการแพทย์ ซึ่งการปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะได้ประมาณการค่าใช้จ่ายกรณีค่าบริการทางการแพทย์โดยเฉลี่ยอัตรา 3,959 ต่อคน/ปี ดังนี้

  1. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา

1.1 กรณีเหมาจ่าย ให้แก่สถานพยาบาลตามจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนในอัตรา 1,640 บาท ต่อคน/ปี

1.2 กรณีผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง (AdjRW มากกว่าหรือเท่ากับ 2) อัตรา 746 บาท ต่อคน/ปี

1.3 กรณีผู้ป่วยนอก ที่สถานพยาบาลต้องมีภาระการรักษาผู้ประกันตนป่วยด้วยโรคเรื้อรังอัตรา 453 ต่อคน/ปี

**รวมจ่ายให้สถานพยาบาลคู่สัญญา อัตรา 2,839 บาท ต่อคน/ปี

  1. ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย แยกกรณีอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาโรค การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง การบำบัดทดแทนไต ค่ายานอกบัญชียาหลัก จ(2) ค่ายาต้านไวรัส ค่ายามะเร็งและรังสีรักษา กรณีปลูกถ่ายไขกระดูก กรณีเปลี่ยนกระจกตา กรณีปลูกถ่ายอวัยวะ กรณีทันตกรรม (อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูด ฟันเทียม) กรณีส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าบริการฝากครรภ์ กรณีค่ารักษาพยาบาลสูงเกิน 1 ล้านบาท ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้พิการที่เป็นผู้ประกันตน

การปรับอัตราค่าบริการทางการแพทย์ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงขึ้น จากการที่สำนักสำนักงานประกันสังคมมีผู้ประกันตนที่สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมถึง ภาวะเงินเฟ้อ อัตราค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีราคาสูงขึ้น ทำให้ต้นทุนในการรักษาเพิ่มขึ้น แต่ก็เพื่อไม่ให้สถานพยาบาลคู่สัญญาต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ประกันตน พร้อมสร้างความมั่นใจในการรับบริการทางการแพทย์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *