ลูกจ้างต้องรู้! ตกงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% นาน 6 เดือน


ลูกจ้างต้องรู้! ตกงานจากโควิด-19 ประกันสังคมจ่าย 50% นาน 6 เดือน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีมติช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2563 คณะกรรมการประกันสังคมมีมติ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขยายความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดมาจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมถึงภัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น โดยมีผลบังใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ 2 รายการ ได้แก่
  • ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ในอัตรา 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
  • กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ในอัตรา 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
  1. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในอัตรา 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • เห็นชอบให้ขยายการกำหนดระยะเวลา ในการนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือนโดยที่งวดค่าจ้างเดือนมีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันยายน 2563
  1. เรื่องการรักษาพยาบาล คณะกรรมการฯ มีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโควิด-19 ให้ดีที่สุดตามมาตรฐานในการรักษาพยาบาลที่กำหนด
  • เห็นชอบให้จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตน ที่ว่างงานจากกรณีลาออก อัตรา 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
  • จ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีเลิกจ้าง ในอัตรา 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ทั้งนี้ มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นคณะกรรมการฯ จะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาต่อไป เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

 

ขอบคุณข้อมูล : โพสต์ทูเดย์, ไทยรัฐ และ The Bangkok Insight

Uncategorized @th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *