ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
biometric authentication
พ.ค. 12, 2022

ในปัจจุบันนี้ระบบ Biometric Authentication ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเท่ากับการใช้งานภายในองค์กรและสถานที่ต่าง ๆ กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับ Biometric Authentication จำเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Biometric Authentication ให้มีความทันสมัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ 

ระบบ Biometric Authentication คืออะไร

ระบบ Biometric Authentication คือ เทคโนโลยีที่ได้นำเอาเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล (Personal Identity) ที่เป็นข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะทางกายภาพอย่างเช่นลายนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า รวมไปถึงลักษณะทางพฤติกรรม อย่างเช่น ท่าทางการเดิน เสียง การเซ็นชื่อ จังหวะการพิมพ์ เป็นต้น เข้ามาวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีความสำคัญ เป็นการตรวจสอบที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนจึงทำให้มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายอีกด้วย

biometric authentication

ประเภทของระบบ Biometric Authentication ที่ใช้กันในปัจจุบัน

1. ระบบสแกนนิ้ว (Fingerprint Recognition)

เป็นระบบที่ใช้ลายนิ้วมือของบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน เรียกได้ว่าเป็นระบบ Biometric Authentication ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ตโฟน รถยนต์ การเข้าออกอาคาร ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายและมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป

2.ระบบจดจำใบหน้าอัตโนมัติ (Face Recognition)

เป็นการใช้กายวิภาคของใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน นิยมใช้กันมากในอุปกรณ์สมาร์ตโฟน สำหรับการยืนยันตัวตนรวมไปถึงให้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

3.ระบบสแกนม่านตา (Retina Recognition)

เป็นระบบที่ใช้จอประสาทตาหรือม่านตาซึ่งเป็นรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลเพื่อระบุตัวตน เป็นวิธีที่ใช้งานได้ค่อนข้างยากเพราะจะต้องใช้กล้องที่สามารถมองเห็นอินฟราเรดและก่อให้เกิดอันตรายกับสายตาน้อยที่สุด แต่ก็เป็นวิธีที่มีความแม่นยำสูงมากจึงนิยมนำไปใช้กับสถานการณ์ที่ต้องการความปลอดภัยในระดับสูงสุด

4.ระบบจดจำเสียง (Voice Biometry)

เป็นระบบที่จดจำเสียงโดยจะใช้ระดับเสียง น้ำเสียง และความถี่ของเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการตรวจสอบตัวตน ใช้วิธีนี้ก็มักจะใช้ยืนยันตัวตนในกรณีที่เข้าไปติดต่อศูนย์บริการลูกค้า อย่างเช่น ธนาคาร เป็นต้น

3 สิ่งสำคัญที่ผู้ให้บริการระบบ Biometric Authentication ควรทำ

1. พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

ถึงแม้ว่าระบบการตรวจสอบโดย Biometric Authentication จะมีความปลอดภัยสูงมากกว่าการใช้รหัสผ่านแบบดั้งเดิม แต่อย่าลืมว่าพวกบรรดาแฮกเกอร์หรือมิจฉาชีพทั้งหลายก็ได้มีการพัฒนาเพื่อหาหนทางในการถอดรหัสในการตรวจสอบ Biometric Authentication ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรที่จะปรับปรุงความปลอดภัยในการตรวจสอบเพื่อป้องกันภัยคุกคามใหม่ ๆ อยู่เสมอ

2.พัฒนากระบวนการวิเคราะห์ให้เสถียรอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Biometric Authentication  อยู่เป็นประจำก็จะทำให้สามารถทราบได้ว่า เมื่อไหร่ที่ข้อมูลของผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยใช้งานอยู่ตามปกติ ซึ่งก็จะทำให้ผู้ที่พยายามเข้าใช้งานไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรตรวจสอบความถูกต้องของ Biometric Authentication อยู่เป็นประจำ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน

3.ก้าวตามกฎหมายและระเบียบการใช้งาน Biometric Authentication ให้ทัน

สำหรับ Biometric Authentication ยังถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่รวมไปถึงมีความซับซ้อน และละเอียดอ่อนในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีกฎหมายรวมไปถึงกฎระเบียบที่ค่อนข้างรัดกุมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลทางด้าน Biometric Authentication สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ด้วย ดังนั้นจึงควรติดตามข่าวสารด้านกฎหมายรวมไปถึงระเบียบการใช้งานของ Biometric Authentication เพื่อการนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง

biometric authentication

จะเห็นได้ว่าระบบ Biometric Authentication นั้นเป็นการยืนยันตัวตนที่มีความแม่นยำปลอดภัย และเป็นประโยชน์กับทุกองค์กร ดังนั้นจึงควรเลือกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากที่สุด ถ้าหากองค์กรไหนต้องการรับคำปรึกษาด้านการยืนยันตัวตนด้วยระบบ  Biometric Authentication TIGERSOFT ยินดีให้คำปรึกษาทั้งด้านการวางระบบ และการติดตั้งอุปกรณ์ อาทิ เครื่องสแกนหน้า, เครื่องสแกนนิ้ว, เครื่องทาบบัตรสำหรับเข้างานเข้างาน และอุปกรณ์อื่นๆ อย่างครบวงจร

ทำเรื่องเบิกจ่ายภายในองค์กรให้เป็นระบบด้วยระบบ erp

ทำเรื่องเบิกจ่ายภายในองค์กรให้เป็นระบบด้วยระบบ erp เชื่อมโยงการเบิกจ่ายของทุกฝ่ายในองค์กรให้เป็นระเบียบด้วยระบบ erp ในการบริหารงานบริษัท นอกจากขั้นตอนการขายและการวางบิลแล้ว ยังมีขั้นตอนของการเบิกจ่ายเงินและงบประมาณต่าง ๆ ภายในองค์กรด้วย ที่สามารถนำระ […]

24 ต.ค. 2023

โปรแกรม hr และการประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะสำคัญที่ HR มืออาชีพควรมี !

โปรแกรม hr และการประยุกต์ใช้ร่วมกับทักษะสำคัญที่ HR มืออาชีพควรมี ! โปรแกรม hr สามารถนำไปใช้ร่วมกับทักษะ HR มืออาชีพได้อย่างไรบ้าง หลังจากผ่านพ้นยุคโควิดที่รูปแบบการทำงานหลายอย่างถูกปรับเปลี่ยนเป็น New Normal ทำให้การทำของ HR ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมั […]

31 พ.ค. 2023

เทรนด์ในการทำงานที่ HR และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ควรรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

เทรนด์ในการทำงานที่ HR และผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ควรรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR พาเปิดโลกการทำงานแห่งอนาคต จับตา 5 เทรนด์การทำงานในโลกยุคใหม่ที่องค์กรควรรู้ โลกของเราทุกวันนี้กำลังหมุนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม […]

10 ส.ค. 2023