ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
HR Trend 2022
ม.ค. 20, 2022

6 เทรนด์ HR 2022 ที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ SEAC ได้สรุป เทรนด์ HR 2022 ให้เป็นยุคแห่งการพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรให้เก่งรอบด้าน พร้อมรับทุกสถานการณ์ และความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง 6 เทรนด์ HR 2022 ที่ทุกองค์กรต้องรู้ มีอะไรบ้าง มาอัพเดตกัน

6 เทรนด์ HR 2022 ที่ทุกองค์กรต้องรู้

1. New Talent Internally

เปลี่ยนการสรรหาจากภายนอก สู่การค้นหาจากภายใน เทรนด์ HR 2022 เทรนด์แรกที่จะเกิดขึ้น คือทิศทางการสรรหาบุคลากรที่เปลี่ยนไป จากที่เคยสรรหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามา เมื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่การเลื่อนตำแหน่ง ทำให้หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กรของตนเองมากขึ้น โดยไม่ได้จำกัดแค่ในสายงานเดิมที่ทำ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตได้ในหลายทิศทาง (Multidirectional) ที่พนักงานให้ความสนใจและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร สิ่งที่ HR ต้องทำมากขึ้นคือ สร้างกลไกให้เกิด Internal Recruitment และออกแบบ Career Path เพื่อให้พนักงานได้เห็นทิศทางในการเติบโตและก้าวหน้าที่ไม่ใช่แค่การเลื่อนตำแหน่ง

2. Multigenerational Workforce

ในปัจจุบันทุกองค์กรต่างประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเจนเนอเรชั่น ซึ่งในเทรนด์ HR 2022 นี้ เป็นยุคที่จะมีผู้คนที่มีความแตกต่างกันถึง 4 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X, กลุ่ม Baby Boomers ซึ่งทั้ง 4 เจนเนอเรชั่นนี้ต่างก็มีความแตกต่างกันในด้านของแนวคิด มุมมอง โดยเฉพาะ Gen Z  ซึ่ง HR จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนทั้ง 4 เจนเนอเรชั่นนี้ เพื่อสร้าง Culture ที่ทำให้คนทุกเจนเนอเรชั่นสามารถทำงานร่วมกัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อมกันได้

3. Enabling Hybrid Workplaces

เทรนด์ HR 2022 อีกสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนไป คือ สถานที่ทำงานหรือ Workplace ที่เปลี่ยนไปเป็น Hybrid Workplaces การผสมผสานกันระหว่างการเข้ามานั่งทำงานที่สำนักงาน และการทำงานจากข้างนอก โดยจะเป็นการทำงานแบบพบปะเจอหน้ากันในที่ประชุมแบบ Face-to-Face สลับกับการทำงานแบบ Virtual ที่ให้พนักงานสามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้ Hybrid Workplaces จึงเป็นโจทย์หลักที่ HR จะต้องเป็นผู้คอยทำหน้าที่ดูแล ทั้งในเรื่องของการดูแลบุคลากร การจัดรูปแบบการทำงาน การประเมินผลการทำงาน  การสื่อสารกันภายในองค์กร หรือแม้แต่การจัดหาอุปกรณ์และการเสริมทักษะของผู้บริหารในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาในแบบ Virtual Communication เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับทำงานรูปแบบใหม่นี้ได้

4. แนวทางการทำงานที่รองรับคน Gen Z

ความท้าทายครั้งใหม่ของเทรนด์ HR 2022 คือ การก้าวเข้ามาของพนักงาน Gen Z  เพราะ Gen Z คือ คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการก้าวกระโดดของวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ทำให้ธรรมชาติรวมถึงแนวคิดของคนเจนเนอเรชั่นนี้ มีความแตกต่างจากเจนเนอเรชั่นก่อนหน้าอย่าง Gen Y อย่างเห็นได้ชัด HR จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงธรรมชาติและแนวคิดของคน Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มองค์กรให้มีการพัฒนาด้วยแนวคิดแตกต่าง ทำให้ต้องใช้เวลาในการ Mentor เพื่อสร้างแรงจูงใจ และดึงดูดให้ Gen Z สร้างผลงานแบบ High Productivity เพราะศักยภาพของคน Gen นี้มีมากอย่างล้นเหลือ

5. การจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ได้รับความนิยมสูงขึ้น

ในสมัยก่อนองค์กรจะมองว่าการจ้างงานในรูปแบบฟรีแลนซ์เป็นเพียง Option หนึ่งในการจ้างงาน เพื่อเข้ามาเสริมในส่วนที่องค์กรขาด แต่ไม่ต้องการที่จะลงทุนจ้างพนักงานประจำ ซึ่งเทรนด์ HR 2022 การจ้างงานแบบฟรีแลนซ์จะได้รับความนิยมสูงขึ้น เพราะองค์กรเริ่มให้ความสนใจการจ้างงานเป็นรายสัญญา หรือรายโปรเจคมากขึ้น อีกทั้งในปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนฟรีแลนซ์ขยายตัวขึ้นเป็นจำนวนหลายแสนคน ทำให้ตลาดของฟรีแลนซ์กว้างมากพอที่จะรองรับรูปแบบการจ้างงานรายสัญญา หรือ รายโปรเจคมากขึ้น  HR จึงจำเป็นจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ นโยบายการจ้างงาน ระบบการแบ่งงานที่ชัดเจนว่า รวมถึงการดูแลและการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับฟรีแลนซ์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

6. Upskilling ให้พนักงานในองค์กร

ปี 2022 คือ ปีที่โลกได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของรูปแบบการทำงาน บุคลากร เทคโนโลยีที่เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทำให้องค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันดุเดือดของอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในด้านต่าง ๆ จึงเป็นเทรนด์ HR 2022 ที่ต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น ๆ เพราะทักษะของพนักงานในองค์กรมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธุรกิจอย่างมาก

สรุปเทรนด์ HR 2022 กับสิ่งที่ HR ต้องเตรียมพร้อม

เทรนด์ HR 2022 คือ ความท้าทายครั้งใหม่ของ HR และองค์กรที่จะต้องปรับกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลที่ต้องรักษาคนเก่าและสรรหาคนใหม่ที่ต่างไปจากเดิม การประเมินผลการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะของพนักงานและผู้บริหารให้ก้าวตามทันโลกของเทคโนโลยี เพื่อให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันทางธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ช่วยวัด KPI ในการทำงานได้อย่างไรบ้าง

รู้มั้ย! จัดระบบโปรแกรม HR ให้ดี ช่วยองค์กรให้เติบโตแบบก้าวกระโดด การจัดระบบบริหารบุคลากรภายในองค์กรด้วยเทคโนโลยีโปรแกรม HR เพื่อการยืนหยัดเป็นองค์กรระดับแนวหน้า บุคลากรเป็นทรัพยากรที่เป็นหัวใจหลัก และมีคุณค่าที่สุดขององค์กร การดูแลเอาใจใส่ให้บุคลากร […]

17 ก.ค. 2023

ทำความรู้จักเครื่องสแกนใบหน้า แบบละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ

ในปัจจุบันระบบสำนักงานทั่วโลกได้เริ่มนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) มาใช้งานในด้านระบบการรักษาความปลอดภัยและการบันทึกการเข้าออกของพนักงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน อย่างเช่น เครื่องสแกนใบหน้าซึ่งเป็น […]

23 ก.พ. 2022

โปรแกรม hr ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าในการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้าง

โปรแกรม hr ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าในการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้อย่างไรบ้าง รูปแบบการบริหารงานบุคคลกับการใช้ โปรแกรม hr ให้สอดคล้องกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ในสังคมของคนรุ่นใหม่ คุณค่าในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่คำนึ […]

6 มิ.ย. 2023