ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
เม.ย. 12, 2024

ประโยชน์ของโปรแกรม HR Payroll รองรับทุกรูปแบบการทำงานอย่างครอบคลุม

ดูแลพนักงานทั้งองค์กรด้วยโปรแกรม HR Payroll ครบ จบ ในที่เดียว!

จะเป็นอย่างไรหากองค์กรบริษัทของคุณมากด้วยพนักงานแต่ขาดทักษะ แน่นอนว่าธุรกิจของคุณจะไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง และทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้ยาก 

ทุกองค์กรธุรกิจต่างต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอ และมีความสามารถที่ตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตขององค์กร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาเติบโตก้าวไปข้างหน้าได้ และหน้าที่เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร จะเป็นใครไปเสียไม่ได้ หากไม่ใช่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ Human Resources Management

แล้วฝ่าย HR ในองค์กรบริษัทของคุณ ยังคงง่วนอยู่กับการคิดคำนวณเงินเดือนด้วยตัวเอง จนไม่มีเวลาพัฒนาเสริมทักษะให้กับบุคลากรในองค์กรอยู่หรือไม่? ถ้าใช่ โปรแกรม HR Payroll คือคำตอบของคุณ

หน้าที่ของฝ่าย HR หัวใจหลักขององค์กร มีอะไรบ้าง

HR เป็นทั้งด่านหน้าและผู้อยู่เบื้องหลัง เสมือนฟันเฟืองสำคัญของทุกองค์กรบริษัท มีหน้าที่คอยจัดสรร และสรรหาทรัพยากรให้ตรงตามความต้องการขององค์กร คัดกรองแรงงานที่จะเข้ามามีส่วนพัฒนาองค์กรบริษัท รวมถึงการดูแลพนักงาน จัดอบรมทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆ ให้ทันต่อยุคสมัยและเทรนด์การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบริหารอัตราค่าจ้าง ดูแลเงินเดือนของพนักงาน กำหนดงบประมาณการจ้างพนักงานให้คุ้มค่า เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและลดความขัดแย้งในที่ทำงาน และยังเป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

จะเห็นว่า นอกจากหน้าที่สำคัญอย่างการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว ฝ่าย HR ยังต้องรับมือกับการคิดเงินเดือนพนักงานในทุกๆ เดือน ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ดูแลวันลากิจ ลาป่วย ตรวจสอบการยื่นคำร้องต่างๆ ของพนักงาน และสารพัดปัญหา ที่ทำให้ฝ่าย HR ต้องตกอยู่ในสภาวะ Over Workload อยู่ทุกเดือน ซึ่งเป็นการจำกัดประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย HR อย่างเห็นได้ชัด

ผู้บริหารทุกองค์กรต้องอย่าลืมว่า ทุกงานของฝ่าย HR ล้วนเป็นงานสำคัญที่จะผิดพลาดไม่ได้ โดยเฉพาะการคิดคำนวณเงินเดือน ที่จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและมีผลต่อประโยชน์ของบริษัทโดยตรง ดังนั้นองค์กรที่เลือกใช้เทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ เข้ามาช่วยเหลืองานฝ่าย HR จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้

โปรแกรม HR Payroll เครื่องมือสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่าย HR

เปลี่ยนการทำงานของฝ่าย HR ในองค์กรบริษัทของคุณ จากแม่บ้านให้เป็นนักบริหาร HR มืออาชีพ ด้วยโปรแกรม HR Payroll จาก Tigersoft โปรแกรมที่ตอบโจทย์การทำงานของฝ่าย HR อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ให้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ภายในคลิกเดียว!

โปรแกรม HR Payroll จาก Tigersoft มาพร้อมฟังก์ชั่นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  • โปรแกรมจัดการเงินเดือน โปรแกรมคิดเงินเดือน Payroll สามารถคำนวณเงินเดือน พร้อมรายละเอียดด้านภาษี คิดภาษีได้หลากหลายรูปแบบ คำนวณเงินประกันสังคม ค่าโอที ค่ากะ เบี้ยขยัน ฯลฯ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและกำหนดงวดการจ่ายเงินเดือน คำนวณเงินชดเชยจากฐานเงินเดือน และรายได้ประจำได้ทุกรูปแบบ
  • โปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ สามารถส่งสลิปเงินเดือนผ่านทางอีเมล์ของพนักงาน อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานในการตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือนผ่านสมาร์ทโฟนส่วนตัวได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชั่น พร้อมทั้งสามารถขอข้อมูลเงินเดือนย้อนหลังสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินส่วนตัวได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องส่งคำร้องผ่านฝ่าย HR ให้ยุ่งยากอีกต่อไป
  • เก็บทะเบียนประวัติพนักงานได้อย่างละเอียด สามารถดึงข้อมูลพนักงานรายบุคคลออกมาตรวจสอบได้ง่าย ด้วยโปรแกรมสำหรับ HR จาก Tigersoft ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นตั้งแต่การรับสมัครพนักงาน ประเมินผู้สมัคร เก็บประวัติการทำงานของพนักงานรายบุคคล พร้อมรองรับการขอความยินยอมจากพนักงาน ตามกฎหมาย PDPA
  • รองรับการจัดเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงาน ดูแลตั้งแต่พนักงานยังอยู่ในระบบ ไปจนถึงดูแลข้อมูลการลาออกของพนักงาน มีฟังก์ชั่นคำนวณเงินชดเชยในกรณีที่ต้องเลิกจ้างพนักงาน หรือพนักงานเกษียณอายุก็คำนวณภาษีได้อย่างสบายๆ แม่นยำและถูกต้องตามกฎหมายการจ้างแรงงาน
  • จัดการฝึกอบรมพนักงานได้อย่างไม่จำกัด ฝ่าย HR สามารถออกแบบจัดแผนอบรมพัฒนาความรู้สำหรับพนักงานรายบุคคลหรือรายกลุ่ม มีฟังก์ชั่นกำหนดตารางการฝึกอบรม พร้อมตั้งค่าแจ้งเตือนแผนอบรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อการเสริมทักษะเพิ่มศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • บันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน รับข้อมูลโดยตรงจากเครื่องบันทึกเวลา พร้อมเชื่อมต่อกับระบบคำนวณเงินเดือน เพื่อการคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ ระบบบันทึกเวลามีฟังก์ชั่นให้พนักงานเช็คอินเข้างานนอกสถานที่ได้ เหมาะกับรูปแบบการทำงานในยุคปัจจุบันที่สามารถ Work From Home หรือ Work From Anywhere ได้อย่างอิสระ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลงาน สู่การคิดคำนวณเงินเดือนได้อย่างแม่นยำ
  • ระบบ Self Service พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์วันลา, แจ้งขอ OT, แจ้งทำเรื่องขอลางาน และตรวจสอบสวัสดิการต่างๆ ด้วยตัวเองได้ทันที โดยไม่ต้องกรอกเอกสาร ข้อมูล หรือทำเรื่องส่งคำร้องขอจากฝ่าย HR แบบเดิมๆ อีกต่อไป สะดวกสบายในการทำงานสำหรับทั้งสองฝ่าย อีกทั้งโปรแกรม HR Payroll ยังรองรับได้หลายภาษา ตอบโจทย์การใช้งานในองค์กรที่มีการจ้างพนักงานชาวต่างชาติ 

โปรแกรม HR Payroll จาก Tigersoft โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่รวบรวมทุกรายละเอียดของงานบริหารบุคคลไว้ในโปรแกรมเดียว ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของฝ่าย HR สามารถคำนวณเงินเดือนได้อย่างอัตโนมัติ แม่นยำและรวดเร็ว พร้อมออกสลิปเงินเดือนในรูปแบบออนไลน์ และเอกสารทางภาษีได้อย่างครบถ้วน เซฟเวลาการทำงานของฝ่าย HR ให้มีเวลาเพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากรขององค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

องค์กรบริษัทที่สนใจใช้โปรแกรม HR Payroll หรือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ กำลังมองหาโปรแกรมเงินเดือน SME ราคาประหยัด Tigersoft ผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นเพื่อการทำงานในโลกยุคใหม่ มีตัวเลือกโปรแกรมสำหรับ HR มากมาย รองรับการใช้งานในองค์กรบริษัททุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กมีพนักงานไม่ถึง 10 คน ไปจนถึงองค์กรบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานหลายพันคน ขอคำแนะนำปรึกษาเพิ่มเติมจากทีมงาน Tigersoft เพื่อค้นหาโปรแกรม HR Payroll ที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจของคุณมากที่สุด Tigersoft ยินดีพร้อมให้บริการ ปรึกษาฟรี!

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

4 เคล็ดลับการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรมือใหม่

4 วิธีการจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับ SME การบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นหัวใจสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ จากที่องค์กรขนาดใหญ่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพย […]

20 ม.ค. 2022

เคล็ดลับคำนวณการจ้างงานแบบเข้ากะ โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สิ ง่าย สะดวก!

เคล็ดลับคำนวณการจ้างงานแบบเข้ากะ โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์สิ ง่าย สะดวก! โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ช่วยให้ฝ่าย HR ทำงานได้อย่างมืออาชีพ สภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้โลกของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง สำหรับหลายๆ […]

26 มี.ค. 2024

2 ข้อแตกต่างระหว่าง “กองทุนเงินทดแทน” และ “กองทุนประกันสังคม” และข้อควรรู้

สงสัยกันหรือไม่ว่า “กองทุนเงินทดแทน” กับ “กองทุนประกันสังคม” คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาไขคำตอบไปพร้อม ๆ

26 ก.พ. 2020