ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ย. 21, 2023

บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ erp คลังสินค้า

เรียนรู้การทำงานของระบบ erp คลังสินค้า ว่าจะสามารถช่วยบริหารคลังสินค้าของคุณได้อย่างไร

ในการบริหารคลังสินค้าที่มีการเก็บสต๊อคสินค้าไว้ในคลังเป็นจำนวนมาก หรือบริษัทมีคลังสินค้าอยู่หลายแห่ง ก็อาจจะต้องประสบพบเจอกับปัญหาในการตรวจสอบสินค้าคงคลังกันอยู่บ่อยครั้ง และอาจลุกลามจนเกิดปัญหา Stock Diff หรือปัญหาข้อมูลของสินค้าคงคลังไม่ตรงกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เช่น จำนวนหรือประเภทของสินค้าคงคลังคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง ซึ่งปัญหาในการบริหารจัดการคลังสินค้านี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่เป็นระบบ พนักงานไม่มีแนวทางการทำงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ และข้อมูลของแต่ละส่วนงานภายในบริษัทไม่ทำงานเชื่อมโยงกัน นอกจากนี้บริษัทและคลังสินค้าหลายแห่งยังคงบันทึกข้อมูลสินค้าในคลังเอาไว้ในตาราง Excel ซึ่งมีความยุ่งยากในการจัดการและสามารถเกิดข้อผิดพลาดแบบ Human Error ได้ง่าย เช่น พนักงานกรอกข้อมูลผิดช่อง, มีการเผลอลบข้อมูล หรือใส่สูตรคำนวณผิดพลาด แถมวิธีการกรอกข้อมูลสินค้าลงในตาราง Excel ยังเป็นวิธีการทำงานที่ไม่เหมาะกับการบริหารคลังสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่อีกด้วย

แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อคุณนำระบบ erp คลังสินค้า เข้ามาช่วยบริหารและควบคุมคลังสินค้าของบริษัท เพื่อให้รูปแบบการทำงานของคลังสินค้าง่ายขึ้น มีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น และระบบ erp คลังสินค้ายังช่วยลดข้อผิดพลาดในการบริหารคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดปัญหา Stock Diff ได้ดีอีกด้วย ลองมาดูข้อดีของการใช้งานระบบ erp คลังสินค้า ว่าทำไมถึงเป็นระบบที่น่าใช้และระบบ erp คลังสินค้า จะมอบความคุ้มค่าให้กับบริษัทของคุณได้อย่างไรบ้าง

ระบบ erp คลังสินค้าทำอะไรให้คุณได้บ้าง

 • พนักงานสามารถป้อนข้อมูลของสินค้าลงในระบบ erp คลังสินค้าได้อย่างสะดวก
  ทั้งการรับสินค้าเข้าคลัง, การจ่ายสินค้าออกจากคลัง, การโอนสินค้าไปยังคลังสินค้าอื่น และการตรวจนับสินค้าในคลัง โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถทำได้โดยการป้อนเข้าสู่ระบบ erp คลังสินค้า

 • โดยตรง และการเชื่อมข้อมูลสินค้ามาจากส่วนการทำงานอื่น ๆ ของบริษัท
  เช่น เชื่อมข้อมูลการรับสินค้าจากบันทึกการเปิดใบ PO สั่งซื้อสินค้ากับซัพพลายเออร์, เชื่อมข้อมูลการจ่ายสินค้าจากข้อมูลการเปิดใบสั่งขายกับลูกค้า หรือเชื่อมข้อมูลการเบิกสินค้าออกจากคลัง จากระบบการเบิกสินค้าของหน้าร้านบริษัท ซึ่งการเชื่อมข้อมูลของสินค้าจากส่วนงานอื่น ๆ ของบริษัทแบบอัตโนมัตินี้ จะช่วยลดความผิดพลาดในการจ่ายงานและลดการตกหล่นของเอกสารภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี

 • ระบบ erp คลังสินค้าสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์
  ทั้งการรับ-การจ่ายสินค้า และปริมาณสินค้าคงคลัง ช่วยลดปัญหาการที่พนักงานลืมตัดสต็อคสินค้าหลังจากมีการจ่ายสินค้าออกไปจากคลัง และช่วยบันทึกข้อมูลสินค้าที่รับเข้าคลังได้ทันที โดยหัวหน้างานและเจ้าของบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลเหล่านี้ได้แบบเรียลไทม์ ทำให้สามารถตรวจสอบและรู้สถานะต้นทุนได้ตลอดเวลา ช่วยให้สามารถประมาณการต้นทุนที่ต้องใช้ในการเติมสินค้าเข้าคลัง นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเติมสต็อคสินค้าได้ทัน ไม่เกิดการผิดพลาดจนทำให้เกิดปัญหาสินค้าหมดสต็อค

 • ระบบ erp คลังสินค้า สามารถเตรียมขั้นตอนการทำงานในคลังสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
  เช่น เตรียมรหัส SKU ของสินค้า, เตรียมหน่วยนับสินค้า หรือการระบุประเภทของสินค้าและการแยกประเภทสินค้า นอกจากนี้ระบบ erp คลังสินค้ายังสามารถเตรียมความพร้อมของระบบเพื่อรองรับความต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

ระบบ erp คลังสินค้ามีประโยชน์ต่อบริษัทของคุณอย่างไรบ้าง

 • ระบบ erp คลังสินค้า ช่วยลดเวลาในการทำงาน
  ทำให้การบันทึกข้อมูลสินค้าและการเรียกดูข้อมูลสินค้าทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยประหยัดกำลังคนที่ใช้ในการทำงานอีกด้วย เพียงคุณกำหนดขั้นตอนในการทำงานของพนักงานที่ต้องทำงานร่วมกับระบบ erp คลังสินค้าให้ชัดเจน และควบคุมให้เกิดระบบการทำงานที่ราบรื่น ก็จะช่วยจัดระเบียบคลังสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม

 • ระบบ erp คลังสินค้า มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
  และมีการจัดข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับส่วนงานอื่น ๆ ของบริษัทได้แบบอัตโนมัติ เช่น เชื่อมโยงการทำงานกับข้อมูลเอกสารของฝ่ายจัดซื้อ, เชื่อมโยงการทำงานกับข้อมูลเอกสารของฝ่ายขาย หรือเชื่อมโยงการทำงานกับข้อมูลหน้าร้านของบริษัท ทำให้ช่วยลดปัญหาการตกหล่นของเอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี

 • ระบบ erp คลังสินค้า รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้เป็นอย่างดี
  ไม่ว่าคุณจะขยายขนาดของคลังสินค้า, เพิ่มปริมาณหรือเพิ่มประเภทของสินค้า หรือเพิ่มจำนวนคลังสินค้า ระบบ erp คลังสินค้าก็สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจคุณได้อย่างไร้ขีดจำกัด

 • ระบบ erp คลังสินค้า สามารถรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าในคลัง
  ผ่านมุมมองต่าง ๆ บนแดชบอร์ดของระบบ เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของการทำงานได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่การบริหารคลังสินค้าในรูปแบบเดิม ๆ ไม่สามารถทำให้คุณได้

หากบริษัทของคุณนำระบบ erp คลังสินค้า ข้ามาใช้ในการบริหารคลังสินค้า ก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง เพราะระบบ erp คลังสินค้าจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำงาน ประหยัดกำลังคน และช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี ช่วยลดปัญหา Stock Diff ที่อาจทำให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย

และหากคุณไดเเรียนรู้ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ erp คลังสินค้าแล้ว และมีความสนใจหรือวางแผนจะใช้งานระบบ erp คลังสินค้า ในเร็ว ๆ นี้ ลองพิจารณาฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบ erp คลังสินค้า SAP Business One จาก Tigersoft ซึ่งเป็นระบบ erp คลังสินค้า ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-347-0374 – 6
อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

ตัวช่วยจัดการทุกงาน HR อย่างมืออาชีพ โปรแกรมสำหรับ HR ที่คุณห้ามพลาด

ตัวช่วยจัดการทุกงาน HR อย่างมืออาชีพ โปรแกรมสำหรับ HR ที่คุณห้ามพลาด Tiger HR Openspace ยืนหนึ่ง โปรแกรมสำหรับ HR โปรแกรมเดียวเอาอยู่ทุกเรื่อง HR! แต่เดิมภาคธุรกิจมักคิดว่าฝ่าย HR มีหน้าที่คอยจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆ ให้กับพนักงานในองค์ […]

22 พ.ค. 2024

ระบบควบคุม Control System

ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แม้จะคลี่คลายลงบ้างแล้ว หลายคนเริ่มกลับไปทำงานตามปกติ แต่ไม่ได้หมายความว่าโรคนี้จะหายไปจากเรา เพราะยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เรื่อยๆ ทำให้เรายังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นเดิม อาคารสำนักงานทั้งหลายยังคงเป็น […]

30 มิ.ย. 2022

5 สิ่งที่องค์กรต้องปรับตัว ให้รอดพ้นวิกฤต ด้วยโปรแกรม HR Online

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ คนทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตกาลครั้งใหญ่จากการระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรทุกขนาด แม้ในตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดได้เริ่มคลี่คลายลง แต่ไม่ใช่ว่าทุกธุรกิจจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตได้เสมอไป วันนี้เราจึงขอแนะนำตั […]

20 ม.ค. 2022