ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ค. 31, 2023

สิ่งสำคัญที่ HR ต้องทำแน่นอนในช่วงต้นปี โปรแกรม hr ช่วยได้!

ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ที่จะช่วยให้งานของฝ่าย HR ในช่วงต้นปีกลายเป็นเรื่องง่าย

ทุก ๆ ต้นปีจะมีสิ่งที่ฝ่าย HR ของทุกบริษัทจะต้องทำกันเป็นประจำ และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาและการเติบโตของบริษัท ซึ่งหากเป็นการบริหารงานบุคคลในรูปแบบเดิม ๆ สิ่งต่าง ๆ ที่ฝ่าย HR จะต้องทำในช่วงต้นปี ก็อาจจะมีมากมายจนล้นมือและทำกันไม่ทัน แต่หากฝ่าย HR นำโปรแกรมบริหารงานบุคคลอย่างโปรแกรม hr ของ GreatDay HR เข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานแล้วล่ะก็ การจัดการงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องทำในช่วงต้นปี ก็จะง่ายดายขึ้นและเสร็จเร็วขึ้นอย่างแน่นอน

มาดูกันว่าโปรแกรม hr ของ GreatDay Meet สามารถช่วยฝ่าย HR จัดการสิ่งที่ต้องทำในช่วงต้นปีได้อย่างไรบ้าง

 • โปรแกรม hr ช่วยวางแผนกำลังคนของบริษัท
  ทุกต้นปีฝ่าย HR จะต้องวางแผนการใช้กำลังคนของบริษัท ว่าฝ่ายไหนยังขาดคนและต้องการกำลังคนเพิ่ม ฝ่ายไหนต้องมีการปรับตำแหน่งและเงินเดือนให้พนักงาน หรือมีพนักงานคนไหนขอโยกย้ายแผนกหรือโยกย้ายตำแหน่ง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฝ่าย HR จะต้องวางแผนร่วมกับผู้บริหารและหัวหน้างานของแต่ละแผนก เพื่อทำแผนการจัดจ้างพนักงานใหม่ และเมื่อได้ข้อสรุปที่ลงตัวแล้ว ฝ่าย HR สามารถลงประกาศรับสมัครงานและดำเนินการคัดสรรพนักงานด้วยฟังก์ชั่นคัดสรรบุคลากร ที่มีอยู่ในโปรแกรมบริหารงานบุคคลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพราะผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครลงในระบบของโปรแกรมบริหารงานบุคคลได้เลย และฝ่าย HR สามารถตั้งคำถามคัดกรองผู้สมัครงาน ก่อนการพิจารณาเรียกมาสัมภาษณ์ได้ นอกจากนี้ฟังก์ชั่นคัดสรรบุคลากรในโปรแกรมบริหารงานบุคคล ยังช่วยให้ฝ่าย HR นัดวันสัมภาษณ์งานได้อย่างสะดวก และยังแจ้งผลการสมัครงานได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้สมัครงานสามารถตรวจสอบผลการสมัครงานได้ด้วยตนเองในแอพพลิเคชั่นของโปรแกรมบริหารงานบุคคลของ GreatDay HR
 • โปรแกรม hr ช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับเงินเดือนและให้โบนัส
  สิ่งที่ฝ่าย HR ทุกบริษัทจะต้องทำกันเป็นธรรมเนียมในทุกช่วงต้นปี ก็คือการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและพิจารณาจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน โดยฝ่าย HR จะต้องรวบรวมข้อมูลการลา การมาสาย การขาดงานของพนักงาน และผลงานต่าง ๆ ของพนักงาน เพื่อการประเมิน KPI ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคลของ GreatDay HR สามารถประมวลผลการทำงานของพนักงานออกมาเป็นแผนภูมิกราฟฟิก และแสดงรายงานประวัติการพัฒนางานของพนักงาน ที่โปรแกรมบริหารงานบุคคลได้รวบรวมเอาไว้ตลอดทั้งปีแบบอัตโนมัติ เพื่อให้หัวหน้างานและฝ่าย HR สามารถประเมินความคืบหน้าและความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างสะดวกง่ายดาย

  สำหรับการประเมินในช่วงต้นปี ซึ่งหากฝ่าย HR ใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่มีโปรแกรมบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน โปรแกรม payroll ระบบบันทึกวันลาของพนักงาน และระบบประมวลผล KPI ของพนักงาน รวมไว้ในระบบเดียว ก็จะช่วยให้ฝ่าย HR สามารถเรียกข้อมูลเหล่านี้ขึ้นมาดูได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่ต้องปรินท์เอกสารเป็นตั้ง ๆ และไม่ต้องตรวจสอบไปมากับแต่ละส่วนงานให้เสียเวลา เมื่อใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลอย่าง GreatDay HR การทำเรื่องพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสของฝ่าย HR ก็จะเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อตัวบริษัทและตัวพนักงาน

 • โปรแกรม hr ช่วยกระตุ้นให้พนักงานทำแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น
  ในการทำงานกับคนรุ่นใหม่ หากบริษัทเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงานทั้งในส่วนปฏิบัติการและฝ่ายบริหาร ก็จะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ โดยข้อเสนอแนะของพนักงานที่บริษัทควรรับฟัง มีทั้งนโยบายการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของบริษัท การบริหารจัดการบุคลากรของบริษัท รวมไปถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเหล่านี้จากพนักงานทุกคน HR จึงต้องทำแบบสอบถามให้พนักงานแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และให้พนักงานเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงสิ่งที่พนักงานอยากให้บริษัททำเพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน เช่น กิจกรรมเอาท์ติ้งในแต่ละปี หรือโปรแกรมฝึกอบรมที่ต้องการ โดยฝ่าย HR สามารถทำโพลหรือแบบฟอร์มออนไลน์ในฟังก์ชั่นโพลล์และแบบสำรวจ ให้พนักงานทุกคนเข้าไปกรอก และลงประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงผ่านฟีดโซเชียลและฟังก์ชั่นลงประกาศของโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่จะช่วยให้พนักงานทั้งบริษัทได้เห็นประกาศขอความร่วมมือในการให้ข้อเสนอแนะและการขอความคิดเห็นจากพนักงาน
 • โปรแกรม hr ช่วยให้ฝ่าย HR ทำแผนการฝึกอบรมพนักงานและจัดการอบรมได้ง่ายขึ้น
  ทุกต้นปีฝ่าย HR จะต้องวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งฝ่าย HR สามารถทำแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานว่าต้องการให้มีการฝึกอบรมในด้านใดบ้าง ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าว ฝ่าย HR สามารถทำโพสต์สอบถามความคิดเห็นบนฟีดโซเชียล หรือทำผ่านฟังก์ชั่นโพลล์และแบบสำรวจของโปรแกรมบริหารงานบุคคล แล้วนำมาลงประกาศผ่านฟังก์ชั่นประกาศในโปรแกรมบริหารงานบุคคลของ GreatDay HR ได้อย่างสะดวก และหากฝ่าย HR ต้องการจัด Webinar หรือการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ก็สามารถทำผ่านฟังก์ชั่น GreatDay Meet ซึ่งเป็นฟังก์ชันการประชุมออนไลน์ในโปรแกรมบริหารงานบุคคลของ GreatDay HR ได้ โดยฟังก์ชั่น GreatDay Meet สามารถตั้งเวลาการประชุม และส่งการแจ้งเตือนไปยังพนักงานทุกคนที่ลงชื่อเข้าร่วมการสัมมนาหรือการฝึกอบรม เพื่อให้ทุกคนไม่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรม

การนำโปรแกรมบริหารงานบุคคล GreatDay HR เข้าไปช่วยจัดการงานสำคญต่าง ๆ ที่ฝ่าย HR จะต้องทำในช่วงต้นปี จะเป็นการลดภาระในการทำงาน ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร เช่น กระดาษ รวมถึงช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยตัวช่วยต่าง ๆ ของโปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ประมวลผลข้อมูลสำคัญ ๆ มาให้เสร็จสรรพ

หากสนใจโปรแกรม hr ของ GreatDay HR สามารถติดต่อขอเดโมได้บนเว็บไซต์ของ GreatDay HR โดยเลือกฟังก์ชั่นการใช้งานที่คุณต้องการ เพื่อนำไปทดลองใช้งานและศึกษาเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-114-3636

อีเมลล์ : greatdayhr@tigersoft.co.th
Line official : @greatdayhrthailand

ผู้ประกันตนต้องรู้! “เงินชราภาพ” กับสิทธิ์รับเงินบำเหน็จ – บำนาญ

เงินชราภาพ คืออะไร “เงินชราภาพ” คือสิ่งที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เพื่อสร้างความมั่นคงในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุ แต่ก็จะมีเงื่อนไขในการรับโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน แต่กฎหมายยังมิได้เปิดให้ผู้ประกันตนเลือกรูปแบบการรับเงินเอง โด […]

30 พ.ย. 2020

เครียดไปมั้ย! คนวัยทำงาน

เครียด!! คำที่ยอดนิยมที่วัยทำงานในปัจจุบันต้องเผชิญทุกวัน เป็นเหตุทำให้เกิดอาการความเครียดสะสมอยู่ตลอดเวลา ด้วยสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและรูปแบบการใช้ชีวิต จึงทำให้สุขภาพของคนทำงานในปัจจุบันนั้นไม่ดีเท่าที่ควร และเกิดโรคยอดนิยมของคนวัยทำงานมากมาย

7 ก.ย. 2022

ความสำคัญของระบบ KM (Knowledge Management) ที่ทุกองค์กรต้องมี

ความสำคัญของระบบ KM (Knowledge Management) ที่ทุกองค์กรต้องมี พาองค์กรยืนหยัดอยู่รอดได้ ในทุกสภาวะการเปลี่ยนแปลง ด้วยระบบ KM (Knowledge Management) บุคลากรในองค์กรทุกคน ต่างมีความรู้ที่สั่งสมมา ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน หรือ ความรู้จากป […]

24 มิ.ย. 2024