ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
พ.ย. 14, 2023

ความแตกต่างระหว่างระบบ ERP Cloud กับ ระบบ ERP On-premise

การติดตั้งและการใช้งานของ ERP Cloud และ ERP on premise

สำหรับผู้ที่กำลังสนใจหรือวางแผนจะติดตั้งระบบ ERP หรือ ระบบ Enterprise Resource Planning เพื่อใช้งานในบริษัท ก็อาจจะมีข้อสงสัยและคำถามว่า ระบบ ERP Cloud และ ระบบ ERP On-premise นั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร และบริษัทของคุณจะเหมาะกับระบบ ERP Cloud หรือ ระบบ ERP On-premise มากกว่ากัน ถ้าเช่นนั้นก็ลองมาดูลักษณะการทำงานและขั้นตอนการติดตั้งของระบบ ERP ของทั้งสองระบบนี้ ว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกระบบ ERP ที่เหมาะกับคุณได้มากที่สุด

ERP Cloud หรือ ERP On-cloud คืออะไร

ERP Cloud คือ ระบบ ERP ที่ทำงานบนเครือข่ายคลาวด์ของผู้ให้บริการระบบ ERP Cloud หรือผู้ให้บริการ Cloud Service Provider ซึ่งทำให้ระบบERP Cloud มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต โดยการใข้บริการระบบ ERP Cloud นั้น คุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและอาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้งานที่มีจำนวนเกินจากที่ผู้ให้บริการระบบ ERP Cloud กำหนดจำนวนให้ใช้ได้ในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้การใช้งานระบบ ERP Cloud ก็มีข้อดีในหลายด้าน ดังนี้

 • ระบบ ERP Cloud ไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดวางเซิร์ฟเวอร์ของระบบ ERP Cloud ไว้ในออฟฟิศของคุณ ทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดเตรียมสถานที่ และประหยัดงบประมาณในการเซิร์ฟเวอร์

 • พนักงานของคุณสามารถเข้าใช้งานระบบ ERP Cloud ได้ทุกที่ ทั้งในมือถือ โน้ตบุ๊ค และไอแพด เพราะระบบ ERP Cloud ตั้งอยู่บนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอินเตอร์เนต พนักงานจึงไม่จำเป็นต้องมาเข้าระบบ ERP ที่ออฟฟิศเท่านั้น ถึงจะสามารถใช้งานได้แบบที่ระบบ ERP On-premise เป็น

 • ระบบ ERP Cloud ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานไอทีสำหรับดูแล
  ระบบ ERP โดยเฉพาะ เพราะผู้ให้บริการระบบ ERP Cloud จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเซิร์ฟเวอร์และให้บริการที่จำเป็นต่าง ๆ แก่คุณ

 • ระบบ ERP Cloud มีค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถคาดการณ์และวาง
  แผนงบประมาณได้ง่าย เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ เนื่องจากระบบ ERP Cloud มีเพียงค่าบริการรายเดือน และค่าบริการผู้เข้าใช้งานตามจำนวนคนที่ใช้งานระบบ ERP Cloud ตามจริงเท่านั้น

ERP Cloud หรือ ERP On-cloud เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรแบบไหน

 • ระบบ ERP Cloud เหมาะกับบริษัทที่ไม่มีพื้นที่ในการทำห้องจัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ของระบบ erp เช่น บริษัทแบบโฮมออฟฟิศ หรือบริษัทที่เช่าพื้นที่ของ Co-working Space แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการความคล่องตัวในการจัดเก็บข้อมูลของระบบ ERP ก็สามารถใช้งานระบบ ERP Cloud ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน

 • ระบบ ERP Cloud เหมาะกับบริษัทที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับระบบ ERP และประหยัดงบประมาณในการจ้างพนักงานไอทีเพิ่ม หรือมอบหมายหมายงานเพิ่มให้แก่พนักงานเดิม เพื่อให้มาดูแลระบบ ERP โดยเฉพาะ เพราะสามารถให้พนักงานที่มีอยู่ เป็นผู้ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบ ERP Cloud ได้

 • ระบบ ERP Cloud เหมาะกับบริษัทที่ไม่มีความอ่อนไหวของข้อมูลมากนัก จึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของระบบ ERP ไว้ในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งมีเพียงคนในบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใช้งานระบบ ERP ของบริษัทได้

ระบบ ERP On-premise คืออะไร

ระบบ ERP On-premise คือระบบ ERP ที่มีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ไว้ในพื้นที่ของบริษัทผู้ใช้บริการระบบ ERP และดูแลระบบ ERP ทั้งหมดโดยพนักงานของทางบริษัทเอง ซึ่งระบบ ERP On-premise นี้ จะสามารถเข้าใช้งานได้ต่อเมื่อพนักงานอยู่ที่บริษัทและใช้ระบบอินเตอร์เนตของบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ ERP จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกได้ และระบบ ERP On-premise จะใช้ระบบ IT Infrastructure ภายในบริษัทเท่านั้น ซึ่งทำให้ระบบ ERP On-premise มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมา ทั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ต้องคอยอัพเกรดอยู่เสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพในการ ทำงานของระบบ ERP อีกทั้งยังมีค่าใช้ในการตัดเตรียมและติดตั้งเซิร์ฟเวอร์, ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ในการวางเซิร์ฟเวอร์ของระบบ ERP On-premise

ระบบ ERP On-premise เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรแบบไหน

 • ระบบ ERP On-premise เหมาะกับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการรักษาความลับหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงินหรือธุรกิจโรงแรม จึงมีความสะดวกใจที่จะติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของระบบ ERP ไว้ในพื้นที่ของตนเองมากกว่า

 • ระบบ ERP On-premise เหมาะกับบริษัทหรือองค์การที่ต้องการสิทธิ์ขาดในการเข้าใช้งานระบบ erp เพราะระบบ ERP On-premise เป็นระบบ ERP แบบซื้อขาด ซึ่งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเฉพาะในตอนแรกเท่านั้น หลังจากนั้นทางบริษัทผู้ใช้บริการก็สามารถเข้าใช้งานระบบ ERP ได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือน

 • ระบบ ERP On-premise เหมาะกับบริษัทที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระบบ IT เป็นอย่างดี และสามารถดูแลจัดการระบบ ERP On-premise ของบริษัทได้เป็นอย่างดี

และเนื่องจากระบบ ERP On-premise เป็นการซื้อสิทธิ์ขาด ดังนั้นทางบริษัทจึงมีอิสระในการปรับแต่งระบบ ERP เพิ่มเติมด้วยตนเอง เพื่อให้ฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ของระบบ ERP ตอบโจทย์การทำงานของบริษัทมากขึ้น และยังสามารถทำได้โดยพนักงานของบริษัทเองหรือจ้างโปรแกรมเมอร์จากภายนอกก็ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้งานระบบ ERP On-premise หรือระบบ ERP Cloud ก็ควรเลือกอยู่บนพื้นฐานของงบประมาณ, ความรู้ความสามารถของบุคลากร และความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหลัก และถ้าหากคุณกำลังมองหาระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบดับสากล ลองพิจารณาเลือกใช้ SAP Business One ระบบ erp ของบริษัท Tigersoft ที่มีให้คุณเลือกใช้บริการทั้ง ระบบ ERP On-premise และระบบ ERP Cloud พร้อมโมดูลการใช้งานในด้านบัญชี การเงิน ภาษี การจัดการคลังสินค้า และการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ ของบริษัท ทั้ง ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรข้อมูล เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-347-0374 – 6
อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

ระบบ erp มีประโยชน์กับฝ่ายจัดซื้ออย่างไร

ระบบ erp มีประโยชน์กับฝ่ายจัดซื้ออย่างไรระบบ erp ช่วยจัดการงานด้านใดให้กับฝ่ายจัดซื้อบ้าง ฝ่ายจัดซื้อเป็นฝ่ายที่มีความสำคัญกับองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่ เพราะฝ่ายจัดซื้อคือฝ่ายที่ทำหน้าที่จัดหาและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุก […]

25 ธ.ค. 2023

ระบบ erp ช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง

ระบบ erp ช่วยให้การจัดการเรื่องภาษีสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง เรียนรู้โซลูชั่นต่าง ๆ ของระบบ erp ที่ช่วยจัดการงานด้านภาษีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณดำเนินธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และต้องการความคล่องตัวในการจัดการด้านภาษีของบริษัท ซึ่งมีมากมาย […]

22 ส.ค. 2023

เรื่องน่ารู้ งาน HR เกี่ยวข้องอย่างไรกับ PDPA โปรแกรม HR สามารถช่วยได้อย่างไร?

เรื่องน่ารู้ งาน HR เกี่ยวข้องอย่างไรกับ PDPA โปรแกรม HR สามารถช่วยได้อย่างไร? โปรแกรม HR Online เครื่องมือช่วยจัดเก็บข้อมูลที่ตอบรับข้อกฎหมาย PDPA ได้อย่างดีเยี่ยม วันนี้กฎหมาย PDPA ได้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทุกองค์กรบริษ […]

4 ธ.ค. 2023