ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ต.ค. 03, 2023

เรื่องของประกันสังคม ที่คนทำงานต้องรู้! จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR ชวนรู้ เงินประกันสังคมคืออะไร ทำไมเราต้องจ่ายเงินประกันสังคม

มนุษย์เงินเดือนหรือชาวออฟฟิศรู้ดีว่าในทุกๆ เดือน เงินเดือนของเราจะถูกหักออกไปจ่ายสมทบค่าประกันสังคม ตามนโยบายขององค์กรบริษัทที่ขานรับกฎข้อระเบียบการจ้างงานจากภาครัฐ แล้วรู้หรือไม่ว่าเงินประกันสังคมที่คุณจ่ายไปทุกเดือนนั้น มีประโยชน์อะไรกับคุณบ้าง? วันนี้ TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR มีเฉลยกับสิทธิประกันสังคมที่คุณควรรู้!

ทุกองค์กรบริษัทที่มีพนักงานรับรายได้แบบประจำ ต้องขึ้นทะเบียนพนักงานทุกคนให้เข้าสู่ระบบกองทุนประกันสังคม ตามกฎข้อบังคับของภาครัฐ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของพนักงาน เช่น สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล, เงินชดเชยจากการว่างงาน หรือเงินบำเหน็จบำนาญหลังเกษียณ ซึ่งผู้ประกันตนหรือพนักงานที่อยู่ในระบบกองทุนประกันสังคมจะมีความแตกต่างกันตามสถานะของการทำงานในช่วงเวลานั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรา ได้แก่

  • ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือชาวออฟฟิศทั้งหลายที่รับเงินรายเดือนจากองค์กรบริษัท
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 คือคนที่เคยทำงานกับองค์กรบริษัทมาก่อน ภายหลังได้ลาออก แต่ยังมีการส่งเงินประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง
  • ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือคนที่ทำงานอาชีพอิสระ รับรายได้แบบไม่ประจำ ซึ่งก็จะมีทางเลือกในการส่งเงินสมทบแตกต่างออกไป

เงินประกันสังคมคืออะไร ทำไมเราต้องจ่ายเงินประกันสังคม TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR มีคำตอบ

เงินประกันสังคม คือเงินสมทบที่องค์กรบริษัท, พนักงาน และภาครัฐ ตกลงร่วมกันว่าจะนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยการที่บริษัทร่วมออกเงินสมทบให้กับพนักงานในแต่ละเดือน ถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่พนักงานทุกคนจะได้รับ เงินประกันสังคมมีไว้เพื่อเป็นกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือผู้ประกันตนมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยต่างๆ ดังนั้นเงินจากกองทุนประกันสังคมจึงเสมือนเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตของคนทำงาน ที่พนักงานและองค์กรช่วยกันหยอดกระปุกเอาไว้ทุกเดือน เพื่อให้คนทำงานได้มีค่ารักษาพยาบาล สามารถนำมาใช้ดูแลอย่างหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และยังได้รับสิทธิ์ทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วงการรักษาตัว ไม่สามารถทำงานตามปกติได้ จะเห็นว่าประกันสังคมมีความสำคัญ และเป็นแผนสำรองที่ดีในการใช้ชีวิตไปจนถึงบั้นปลาย

สิทธิประโยชน์ที่ชาวออฟฟิศจะได้จากประกันสังคม

สิทธิหลักๆ ของประกันสังคมที่เราทราบกันดีคือ สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนมาแล้วอย่างน้อย 3 เดือน จึงจะสามารถเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรประกันสังคมได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือหากมีการจ่ายเงินล่วงหน้าค่ารักษาพยาบาลตามการเรียกเก็บ ผู้ประกันตนก็สามารถนำหลักฐานมาเบิกคืนทีหลังได้เช่นกัน ประกันสังคมยังให้การดูแลครอบคลุมไปถึงสุขภาพช่องปาก คนทำงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมจะได้รับสิทธิ์ในการทำฟัน, ถอนฟัน, ขูดหินปูน, อุดฟัน ฯลฯ เป็นจำนวนเงิน 900 บาทต่อปีในทุกๆ ปี

นอกจากนี้ประกันสังคมยังดูแลสิทธิในด้านอื่นๆ อีก เช่นในกรณีผู้ประกันตนว่างงาน จะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยอัตราค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เป็นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือนต่อปี, ดูแลการสงเคราะห์บุตร, ดูแลกรณีการคลอดบุตร และดูแลรักษาพยาบาลในกรณีทุพพลภาพ ตลอดจนดูแลผู้ประกันตนไปจนถึงช่วงชราภาพ และได้เงินสงเคราะห์กรณีการเสียชีวิตอีกด้วย จะเห็นว่าเงินประกันสังคมที่ถูกหักไปในทุกๆ เดือนของเราไม่ใช่การจ่ายไปเฉยๆ แต่จะเป็นหลักประกันชีวิตของเรา ในกรณีเกิดความเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งเงินประกันสังคมที่เราจ่ายให้ทุกเดือนนี้จะได้คืนในรูปแบบของเงินเกษียณบำเหน็จหรือบำนาญ เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไปแล้ว เรียกได้ว่าช่วยลดความกังวลเรื่องเงินเก็บในยามชราของคนทำงานไปได้เปราะหนึ่งเลย

เกณฑ์การหักเงินสมทบประกันสังคมจากเงินเดือนพนักงาน และการเบิกประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาจากเงินเดือนของพนักงาน และจากองค์กรบริษัทที่จะช่วยออกให้ทุกเดือน โดยคำนวณจากเงินเดือนของพนักงานในอัตราร้อยละ 5% โดยหักสูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน องค์กรบริษัทเองก็จะต้องสมทบเงินให้พนักงานในอัตราร้อยละ 5% ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภาครัฐที่เป็นผู้ออกกฎข้อบังคับก็จะช่วยร่วมสมทบให้ด้วยอีก ในร้อยละ 2.75% จะเห็นว่าพนักงานได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าจำนวนเงินที่ถูกหักออกไปสมทบเสียอีก ฉะนั้นพนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรบริษัท รับรายได้แบบประจำ ควรเข้าร่วมระบบประกันสังคม เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเอง

การเบิกประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถยื่นแบบคำรับขอประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม (สปส.2-01) ได้ที่สำนักประกันสังคม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการเบิกเงิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร แล้วรอรับเงินจากประกันสังคมตามสิทธิที่ควรได้รับ ทั้งนี้ชาวออฟฟิศทุกคนสามารถตรวจสอบเงินสะสมกับประกันสังคม ผ่านแอพพลิเคชั่น SSO หรือ Line Official @SSOTHAI หรือตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th

ชาวออฟฟิศหรือคนทำงานได้รับประโยชน์มากมายจากระบบประกันสังคม ซึ่งแน่นอนว่าเงินสมทบที่ถูกหักออกไปทุกเดือน จะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน ในท้ายที่สุดแล้วเหล่าคนทำงานทุกคนจะได้รับเงินกลับคืนในรูปแบบต่างๆ องค์กรบริษัทมีหน้าที่คำนวณเงินเดือน, คำนวณเงินประกันสังคม และต้องยื่นประกันสังคมให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำ จึงถือว่าเป็นงานน่าปวดหัวไม่น้อยเลย โดยเฉพาะองค์กรบริษัทที่มีพนักงานนับร้อยคน แค่คิดก็อย่าเพิ่งท้อ เพราะยุคนี้เรามีเทคโนโลยี HR Software โปรแกรมสำหรับ HR ที่มาพร้อมกับระบบคำนวณเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ สามารถจัดการออกเอกสารต่างๆ ในระบบออนไลน์ได้เลย ลดขั้นตอนยุ่งยากของฝ่าย HR ในการจัดการทำเงินเดือน ให้สามารถทำงานอย่างสะดวกสบายมากขึ้นกับโปรแกรม HR Openspace จาก TigerSoft โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด มีฟังก์ชันการทำงานที่ครบจบทุกความต้องการเรื่องระบบพนักงานในหนึ่งเดียว!

Tiger HR Openspace โปรแกรม HR ที่ใช้งานง่ายที่สุด ครอบคลุมทุกเรื่องระบบเงินเดือนของพนักงาน ด้วยโปรแกรม Payroll, โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ และโปรแกรมสลิปเงินเดือนออนไลน์ สามารถคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่า OT และค่าเข้างานแบบกะต่างๆ ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว พนักงานทุกคนสามารถตรวจสอบสลิปเงินเดือนของตัวเองได้ทันทีผ่านมือถือส่วนตัว ลดต้นทุนการใช้กระดาษ จบปัญหากองเอกสารตรวจสอบยาก พาองค์กรบริษัทของคุณเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ด้วยโปรแกรม HR ที่ดีที่สุดจาก Tigetsoft เปลี่ยนระบบการทำธุรกรรมให้เป็นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง สามารถตรวจสอบเอกสารต้นฉบับด้วยเทคโนโลยี PKI พร้อมนำส่งข้อมูลถึงกรมสรรพากรและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ทันที สะดวก รวดเร็ว จัดการทุกงาน HR ได้แบบอยู่หมัด ต้องโปรแกรม HR จาก TigerSoft เท่านั้น

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

รวมเรื่องต้องรู้! สิทธิประกันสังคม กับประโยชน์ที่ผู้ประกันตนทุกมาตราได้รับ พร้อมเงื่อนไขทั้ง 7 กรณี

ว่าด้วยเรื่องของประกันสังคม เคยสงสัยกันหรือไม่…?? กับคำว่าสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า “ประกันสังคม” แท้จริงแล้วคืออะไรอย่างไร เราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน และได้รับสิทธิอะไรบ้าง ไทเกอ […]

13 พ.ค. 2021

3 ธุรกิจที่ควรพัฒนา ระบบ HRM

การบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเวลาทำงาน, ระบบเงินเดือน รวมไปถึงการฝึกอบรม ล้วนมีการนำระบบ HRM เข้ามาช่วยจัดการอยู่เสมอ แล้ว ระบบ HRM คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการนำมาใช้ร่วมกับระบบการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ระบบ HRM คืออะไร HRM ค […]

25 ส.ค. 2022

โปรแกรมเงินเดือนของบริษัทขนาดใหญ่ ควรมีฟีเจอร์แบบไหนบ้าง

โปรแกรมเงินเดือนของบริษัทขนาดใหญ่ ควรมีฟีเจอร์แบบไหนบ้าง โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll โปรแกรมจัดการเงินเดือนใน HR Openspace จาก TigerSoft โปรแกรมเดียวที่ให้ครบจบทุกอย่าง รูปแบบการทำงานของฝ่าย HR ที่ต้องมีการเดินเอกสารด้วยกระดาษ อาจไม่เหมาะสำหรับอ […]

25 ต.ค. 2023