ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ธ.ค. 06, 2023

แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารคลังสินค้า ด้วยระบบ erp คลังสินค้า

ปัญหาต่าง ๆ ที่พบในการบริหารจัดการคลังสินค้ามีเรื่องอะไรบ้าง และระบบ erp คลังสินค้า จะช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างไร

ระบบ erp คลังสินค้านั้น เป็นระบบที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจที่มีการผลิตสินค้าหรือมีการสั่งสินค้าเข้ามาขายเป็นอย่างมาก เพราะการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ จะต้องมีการนำสินค้าของบริษัทเข้าไปจัดเก็บเอาไว้ในคลังสินค้า เพื่อรอรับออร์เดอร์จากลูกค้าหรือรอการนำออกไปขายที่หน้าร้านของบริษัท แต่ทว่าหลาย ๆ ธุรกิจที่ไม่เคยใช้งานระบบ erp คลังสินค้ามาก่อน ก็มักจะประสบกับปัญหาในการบริหารจัดการคลังสินค้าอยู่เสมอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนต้นทุนการผลิตหรือการวางแผนต้นทุนการสั่งสินค้า แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป หากคุณนำระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาใช้งาน เพราะระบบ erp คลังสินค้าสามารถช่วยแก้ปัญหาที่พบบ่อย ๆ ในการบริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบ erp คลังสินค้ายังช่วยให้คุณวางแผนต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงการจัดการเรื่องสต็อคสินค้าได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด


ปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารคลังสินค้า ที่ระบบ erp คลังสินค้า สามารถช่วยคุณได้

 1. ระบบ erp คลังสินค้าช่วยจัดการปัญหาจำนวนสินค้าคงคลังไม่ตรงกับความเป็นจริง
  ปัญหาสินค้าคงคลังไม่ตรงกับความเป็นจริงในธุรกิจที่ไม่ได้ใช้งานระบบ erp คลังสินค้า มักเกิดขึ้นจากการที่พนักงานประจำคลังสินค้าไม่อัพเดทยอดสินค้าในคลังตามจริง เช่น สั่งสินค้าเข้าคลังแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกยอดลงระบบ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้สามารถนำระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการคลังสินค้าให้เป็นระบบมากขึ้นได้ โดยสิ่งที่พนักงานมักจะทำงานผิดพลาดบ่อย ๆ มีดังนี้

  • ไม่มีการบันทึกยอดรับสินค้าใหม่เข้าคลัง ทำให้มียอดสินค้าคงคลังเกินจากยอดสินค้าที่ปรากฏอยู่ในระบบ ซึ่งหากเปลี่ยนมาใช้ระบบ erp คลังสินค้า พนักงานจะต้องบันทึกยอดการรับสินค้าเข้าคลังลงในระบบ erp คลังสินค้า เพื่อให้หัวหน้างานและผู้บริหารสามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังในระบบ erp คลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์

  • สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้ใช้งานระบบ erp คลังสินค้า มักจะพบปัญหาพนักงานลืมตัดสต็อคเมื่อมีการจ่ายสินค้าออกจากคลัง หรือถ่ายโอนสินค้าจากคลังสินค้าหนึ่งไปยังอีกคลังสินค้าหนึ่ง ทำให้จำนวนสินค้าคงคลังมีน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในระบบ แต่หากนำระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาใช้งาน ทุกการตัดสต็อคและการโอนย้ายสต็อคจะถูกบันทึกไว้ในระบบ erp คลังสินค้าทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะมีคลังสินค้ากี่แห่ง ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกรวบรวมไว้ในระบบ erp คลังสินค้า เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบของทุกฝ่าย ระบบ erp คลังสินค้าจะเข้ามาช่วยลดปัญหาสินค้าหมดสต๊อคและปัญหาการวางแผนจัดการสต็อคสินค้า รวมถึงปัญหาต้นทุนในการสต็อคสินค้า

 2. ระบบ erp คลังสินค้า ช่วยให้คุณจัดการเรื่อง SKU ของสินค้าในคลังได้อย่างเป็นระบบ
  ถ้าบริษัทของคุณทำธุรกิจขายสินค้าออนไลน์หรือเป็นโรงงานผลิตสินค้าที่มีสินค้าหลายรุ่น หลายแบบ การทำ SKU หรือ Stock Keeping Unit ก็ถือว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างมาก เพราะสินค้ายิ่งเยอะ ยิ่งมีหลายแบบ การบริหารจัดการก็ยิ่งยุ่งยากและมีความซับซ้อนตามไปด้วย แต่การใช้ระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาช่วยบริหารจัดการเรื่อง SKU จะช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานลงได้ เพราะระบบ erp คลังสินค้า จะช่วยเตรียมรหัส SKU ให้กับสินค้าต่าง ๆ ของคุณอย่างเป็นระบบ เช่น หากสินค้าเป็นเสื้อยืดสีขาว คอกลม แขนกุดสำหรับผู้หญิง ไซส์ S ระบบ erp คลังสินค้าก็จะเตรียมรหัส SKU ให้กับสินค้าชนิดนี้อย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทั้งของฝ่ายผลิตหรือฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดการคลังสินค้า รวมถึงฝ่ายขาย

  ไม่ว่าสินค้าของคุณจะมีกี่รุ่น กี่สี กี่ขนาด และกี่แบบ ระบบ erp คลังสินค้าก็สามารถช่วยจัดการรหัส SKU ให้คุณได้เป็นอย่างดี เพราะระบบ erp คลังสินค้าจะช่วยระบุประเภทของสินค้าได้อย่างละเอียด และระบบ erp คลังสินค้ายังช่วยให้คุณนับหน่วยสินค้าได้อย่างสะดวกขึ้น เรียกได้ว่าระบบ erp คลังสินค้าช่วยลดปัญหาความสับสนในการจัดเก็บสินค้าที่มีหลากหลายให้มีระเบียบมากขึ้นนั่นเอง

 3. ระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาช่วยจัดระเบียบให้กับงานเอกสารระหว่างแผนกอื่น ๆ ในบริษัทกับส่วนงานคลังสินค้า
  เพราะการทำงานของคลังสินค้า ไม่ได้เป็นเอกเทศและทำงานเดี่ยว ๆ แค่เพียงแผนกเดียว แต่เป็นการทำงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ในบริษัท เช่น แผนกบัญชี, แผนกจัดซื้อ หรือแผนกเซลล์ ดังนั้นการนำระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาใช้งาน จึงเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและการผลิตสินค้าเข้าไว้ด้วยกันภายในระบบ erp คลังสินค้า เช่น ข้อมูลจากใบ PO ที่ฝ่ายจัดซื้อของบริษัทเปิดไว้ในระบบ erp คลังสินค้า, ข้อมูลและรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ที่จะบันทึกไว้ในระบบ erp คลังสินค้า เช่น จำนวนของที่สั่งและวันในการรับของ, ข้อมูลการสั่งผลิตสินค้าจากฝ่ายผลิต, ข้อมูลจากใบสั่งซื้อของลูกค้าที่ฝ่ายขายเปิดใบอินวอยซ์ไว้ในระบบ erp คลังสินค้า รวมถึงข้อมูลการเบิกสินค้าออกจากคลัง ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นการทำงานบนระบบ erp คลังสินค้า และมีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างแผนกเข้าไว้ด้วยกันอยู่แล้ว จึงช่วยลดความผิดพลาดในงานเอกสาร และระบบ erp คลังสินค้ายังช่วยป้องกันการตกหล่นของการจ่ายงานได้เป็นอย่างดี

ไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาใด ๆ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าก็ตาม การนำระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาใช้งาน จะช่วยให้คุณลดปัญหาเหล่านั้นได้ และระบบ erp คลังสินค้ายังรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของคุณในอนาคต เช่น การเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มพื้นที่คลังสินค้า, การเพิ่มปริมาณการจัดเก็บสินค้า หรือเพิ่มประเภทของสินค้า โดยระบบ erp คลังสินค้าจะช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ติดขัด และหากคุณกำลังวางแผนที่จะนำระบบ erp คลังสินค้าเข้ามาใช้งานกับคลังสินค้าของคุณ ลองเลือกใช้บริการ SAP Business One ระบบ erp คลังสินค้าจากบริษัท Tigersoft ที่จะเข้ามาช่วยจัดการคลังสินค้าของคุณให้มีระบบระเบียบมากขึ้นและทำงานได้ไวขึ้น เพราะระบบ erp คลังสินค้าถือเป็นการลงทุนอันคุ้มค่า ที่จะช่วยให้คุณลดต้นทุนทั้งด้านเวลาและด้านการเงิน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร :
02-347-0374 – 6
อีเมลล์ : sales@tigersoft.co.th
Line official : @tigersoft

เหตุผลที่บริษัทต้องมีการประเมินผลพนักงาน และใช้โปรแกรม hr เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประเมิน

เหตุผลที่บริษัทต้องมีการประเมินผลพนักงาน และใช้โปรแกรม hr เข้ามาเป็นตัวช่วยในการประเมิน โปรแกรม hr เข้ามาช่วยในการประเมินผลพนักงานได้อย่างไรบ้าง การประเมินผลงานการทำงานของพนักงานในช่วงกลางปีและ/หรือช่วงปลายปีโดยหัวหน้างานนั้น เป็นสิ่งที่ทุกบริษัทจะต้ […]

5 มิ.ย. 2023

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ

ฝ่าย HR เลือกใช้โปรแกรมสลิปเงินเดือนอย่างไร ให้องค์กรได้ประโยชน์แบบเต็มๆ ค้นพบคำตอบ โปรแกรมสลิปเงินเดือนจำเป็นต่อองค์กรบริษัทของคุณหรือไม่?! คนทำงานคุ้นเคยกับสลิปเงินเดือนกันดี ทั้งในรูปแบบสลิปเงินเดือนกระดาษ และสลิปเงินเดือนออนไลน์ แล้วโปรแกรมสลิปเง […]

12 เม.ย. 2024

9 เหตุผลที่แผนก HR ควรมีโปรแกรมบริหารงานบุคคล

9 เหตุผลที่แผนก HR ควรมีโปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมบริหารงานบุคคล ช่วยจัดสรรงาน HR ให้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นอย่างไรบ้าง เหตุผลที่แผนก HR ควรมีโปรแกรมบริหารงานบุคคล เพื่อช่วยในการบริหารงานบุคคลและจัดการเอกสาร ก็เพราะเมื่อคำนึงถึงปัญหาทั้งหมดที่ฝ่าย […]

29 พ.ค. 2023