ติดตาม TIGERSOFT ผ่านช่องทางต่างๆ
ก.ย. 15, 2023

พาส่อง เทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลา ปี 2023 แบบไหน Trendy แบบไหน Out ไปแล้วบ้าง!

วิวัฒนาการของเครื่องบันทึกเวลา ให้องค์กรของคุณก้าวเท่าทันต่อเทคโนโลยียุคใหม่

ในองค์กรบริษัทต่างๆ หรือสำนักงานออฟฟิศ จะมีการใช้อุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลา เพื่อตรวจสอบชั่วโมงเวลาการทำงานของพนักงานรายบุคคล ซึ่งจะมีการบันทึกไว้เพื่อให้สามารถทำรายจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีพนักงานเป็นจำนวนมาก เครื่องบันทึกเวลามีความสำคัญที่จะทำให้ฝ่ายบุคคลสามารถทำงานได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยรักษาผลประโยชน์ขององค์กรเอาไว้ให้ดีที่สุด

เครื่องบันทึกเวลา (Time-Attendance) เป็นอุปกรณ์บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน ไม่เพียงใช้บันทึกเวลาการทำงาน เพื่อประกอบการจ่ายเงินรายวันหรือรายเดือนให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์แฝงที่จะช่วยกระตุ้นความกระตือรืนร้นของพนักงานทุกคน ให้มาเข้าทำงานตามเวลาบริษัทกำหนด หรือในบางองค์กรบริษัทที่ให้ความยืดหยุ่นกับการทำงานของพนักงาน ก็สามารถลงเวลาเข้า-ออกปรับตามความต้องการได้ โดยจะเริ่มนับชั่วโมงการทำงานตั้งแต่เวลาการเข้างาน และสิ้นสุดลงเมื่อพนักงานออกจากสถานที่

วิวัฒนาการของนวัตกรรมการใช้เครื่องบันทึกเวลา

การพัฒนาของอุปกรณ์เทคโนโลยีในยุคนี้ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตตามยุคสมัย ที่ต้องการความรวดเร็ว ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน และลดความผิดพลาดในการทำงานให้ได้มากที่สุด เช่นเดียวกับเทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลา แต่ไหนแต่ไรมาเราจะใช้เครื่องตอกบัตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลาที่เก่าแก่ที่สุด พัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนการจดบันทึกเวลาลงในสมุด โดยพนักงานทุกคนจะต้องพกใบตอกบัตรเข้างาน แล้วปั๊มเวลาเข้า-ออกงานลงบนบัตรเข้างานประจำตัว ต่อมาพบว่าเครื่องตอกบัตรนั้นใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลบันทึกเวลานาน ไม่เหมาะกับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมากๆ เพราะจะต้องใช้เวลานานในการประมวลผล อีกทั้งยังมีความแม่นยำน้อย อาจเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการใช้งานได้ และที่สำคัญคือ พนักงานสามารถตอกบัตรแทนกันได้ ทำให้องค์กรธุรกิจอาจเสียผลประโยชน์จากการลงเวลาชั่วโมงการทำงานแทนกันของพนักงาน

ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี จึงมีการคิดค้นเครื่องบันทึกเวลาที่ใช้นิ้วมือในการสแกนเข้างาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ สามารถแก้ปัญหาการลงเวลาเข้า-ออกงานแทนกันของพนักงานได้แบบ 100% เพราะพนักงานทุกคนจะต้องใช้นิ้วมือของตัวเองที่หน้าเครื่องสแกนนิ้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้า-ออกจากงานได้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีการประมวลผลสรุปเวลาการทำงานที่รวดเร็วกว่าเครื่องตอกบัตร ให้ข้อมูลที่ละเอียดกว่า และยังมีความแม่นยำมากขึ้น จากการใช้โปรแกรมอื่นๆ เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และสรุปผล เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังรองรับการใช้งานได้อย่างหลากหลาย และมีราคาที่ใกล้เคียงกับเครื่องตอกบัตร จึงทำให้หลายๆ องค์กรบริษัท เลือกที่จะใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ให้ความแม่นยำสูงกว่าเครื่องตอกบัตร

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) ด้วยระบบ Face Recognition

นวัตกรรมแห่งโลกยุคใหม่ ได้พาเรามาจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ (Biometrics) ในการบันทึกเวลาด้วย เครื่องสแกนหน้าเข้างาน (Face Scanner) ระบบ Face Recognition ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการใช้กับองค์กรบริษัท, สำนักงานออฟฟิศ, ล็อบบี้โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ช่วยยกระดับการบันทึกเวลางานโดยรองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรม HR เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบายและมีความแม่นยำยิ่งขึ้น เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) ช่วยแก้ไขบางปัญหาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จากข้อจำกัดของบางองค์กรธุรกิจ ที่พนักงานไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ เช่น ธุรกิจที่พนักงานต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา, งานผลิตเครื่องมืออุปกรณ์บางประเภท, งานด้านแรงงานต่างๆ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีพนักงานจำนวนมาก จะต้องการความรวดเร็วในการเข้า-ออกจากสถานที่ทำงาน เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้างานได้อย่างรวดเร็ว มีระบบประมวลผลและการอนุญาตให้เข้าถึงสถานที่ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้น เพียงพนักงานเดินผ่านเครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) ก็จะสามารถเข้างานได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับตัวเครื่องเลย ทำให้การบันทึกเวลาเข้างานนั้นมีความง่าย และรวดเร็วกว่าเครื่องบันทึกเวลารูปแบบอื่นๆ มาก

เครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) มีลักษณะตัวเครื่องที่ออกแบบดีไซน์สวยงาม เหมาะกับการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้า ราคาไม่ได้สูงอย่างที่หลายๆ คนคิด ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องสแกนหน้า ระบบ Face Recognition ในราคาที่เอื้อมถึงได้ ให้องค์กรธุรกิจของคุณมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานสำหรับองค์กรที่ต้องการลดงานเอกสารลง ใช้กระดาษให้น้อยที่สุด ด้วยการจัดเก็บข้อมูลลงบนระบบ Cloud สามารถตรวจสอบได้ง่าย ดึงข้อมูลจำเพาะออกมาได้อย่างรวดเร็วทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการหาจากเอกสารกองโต เหมือนรูปแบบการทำงานเดิมๆ

เห็นข้อดีมากมาย และฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมของเทคโนโลยีเครื่องสแกนหน้า (Face Scanner) ด้วยระบบ Face Recognition อย่างนี้แล้ว หลายๆ คนก็เริ่มสนใจอยากติดตั้งเครื่องสแกนหน้าเข้างานในองค์กรบริษัท แต่ไม่รู้ว่าควรจะเลือกเครื่องสแกนหน้า ยี่ห้อไหนดี และเครื่องสแกนหน้าเข้างาน ราคา เท่าไหร่ เพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณได้ถูก ติดต่อ Tigersoft สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อการเลือกเฟ้นหาเทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลาที่เหมาะสมกับองค์กรบริษัทของคุณมากที่สุด Tigersoft เราคือผู้นำด้านเทคโนโลยีซอฟแวร์สำหรับองค์กรธุรกิจ ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องบันทึกเวลาทุกประเภทที่คุณสนใจ ทั้งเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนหน้า ซึ่งจะเข้ามาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของคุณได้อย่างแน่นอน

Tigersof เราให้บริการ HR Software แบบครบวงจร ครอบคลุมที่สุดในหนึ่งเดียว ทั้งโปรแกรม HR, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม Payroll จำหน่ายระบบพร้อมเครื่องสแกนนิ้ว และเครื่องสแกนหน้า ระบบ Face Recognition งานบริการคุณภาพในราคาสุดคุ้มค่า เพื่อองค์กรที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของคุณ

สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tigersoft

สามารถติดต่อไทเกอร์ซอฟท์ได้ที่

โปรแกรม hr จะช่วยให้บริษัทของคุณกลายเป็นบริษัทในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย

พลิกโปรแกรม hr จะช่วยให้บริษัทของคุณกลายเป็นบริษัทในฝันที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย เจาะฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของโปรแกรม hr ที่จะช่วยให้บริษัทได้ใจคนทำงานรุ่นใหม่มากขึ้น  โลกการทำงานของคนรุ่นใหม่ แต่เดิมนั้นเต็มไปด้วยคนเจน Y ซึ่งให้ความสำคัญกับ Work Life B […]

19 ก.ค. 2023

จัดการงาน HR ด้วย โปรแกรม HRM ฟีเจอร์ครบ จบทุกปัญหาที่ทำให้ HR ปวดหัว!

จัดการงาน HR ด้วย โปรแกรม HRM ฟีเจอร์ครบ จบทุกปัญหาที่ทำให้ HR ปวดหัว! ฝ่าย HR องค์กรคุณจะไม่ปวดหัวกับงานอีกต่อไป เมื่อได้รู้จักโปรแกรม HRM โปรแกรม HR ที่ดีที่สุด! ปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรนั้นมีครอบคลุมหลากหลายปัญหามาก และมีโอกาส […]

14 ธ.ค. 2023

การยอมรับกับความหลากหลายในที่ทำงาน จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR

คนรุ่นใหม่กับการยอมรับความหลากหลายในที่ทำงาน จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR สังคมทำงานยุคใหม่กับความหลากหลายในที่ทำงาน เพื่อองค์กรธุรกิจที่ไม่หยุดคิดสร้างสรรค์ จาก TigerSoft ผู้นำโปรแกรม HR การยอมรับความหลากหลายมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบั […]

6 ก.ค. 2023