ประตูหมุนสามขา

วิธีป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน

ปกป้องสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ด้วยเครื่องกั้นประตูคนเข้า – ออกแบบเต็มตัว รุ่น “FHT 2400”

แม้ในสถานศึกษาจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แต่ก็ใช่ว่าจะป้องกันบุคคลภายนอกจะเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุ ... Read More
ประตูหมุนสามขา

► รักษาความปลอดภัยสูงสุด ด้วย FHT1000 Series (ประตูหมุน 3 ขาความสูงเต็มรูปแบบ)

ความสภาพสังคมไทยในปัจจุบันไม่สามารถเรียกได้ว่าอยู่ในขอบข่ายที่ไว้วางใจได้ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตแล ... Read More