เครื่องสแกน Archives - Tigersoft1998 | #1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรม Payroll

เครื่องสแกน

หลายคนอาจจะสงสัยว่า เครื่องบันทึกเวลา แบบ Biometric มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร และดีกว่าการบันทึกเข้างานแบบเก่าๆอย่างไร เครื่องบันทึกเวลา แบบ Biometric  คือเครื่องยืนยันลักษณะบุคคลในการเข้างานที่นิยมใช้กันทั่วโลก โดยใช้รูปแบบการยืนยันตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ โดยที่นิยมใช้กันจะมี ลายนิ้วมือ ใบหน้า และเสียง มีความแม่นยำสูงและปลอมแปลงข้อมูลได้ยาก เพราะเป็นลักษณะชีวภาพของแต่ละบุคคล ระบบบันทึกเวลาถูกต้องแม้เพี้ยงเสี้ยววินาที เมื่อพนักงาน ได้ทำการยืนยันลักษณะของตนเองแล้ว ตัวเครื่องบันทึกเวลาจะประมวลผลหาข้อมูลที่ตรงกันกับในระบบข้อมูลกลาง เพื่อยืนยันว่าตรงกันหรือไม่ เครื่องบันทึกเวลาแบบ Biometric มีขั้นตอนการทำงานดังนี้ พนักงานมาถึงหน้าประตูบริษัท พนักงานใช้นิ้วมือวางลงบนเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องบันทึกเวลาจะจับคู่กับข้อมูลในระบบข้อมูลกลางที่เหมือนกัน ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา จะเชื่อมต่อกับระบบ Time attandance เมื่อข้อมูลตรงกัน ประตูจะเปิด / เมื่อข้อมูล ไม่ตรง ประตูจะปฏิเสธ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเวลาเข้างาน หรือ เพื่อสรุปทำเงินเดือนต่อไป   เครื่องบันทึกเวลาแบบ Biometric เป็นระบบที่ง่ายและมีความแม่นยำสูง จึงถูกเลือกสำหรับใช้ในการบันทึกเวลาเข้างาน ของหลายๆองค์กรทั่วโลกในปัจจุบัน มีรายงานว่า บริษัทที่เลือกใช้เครื่องบันทึกเวลาแบบ Biometric พนักงานสามารถลดการสูญเสียรายได้ 200,000 ดอลลาร์ต่อปีจากการบันทึกเวลาที่ผิดพลาดของวิธีการแบบเก่า ถึงเวลาหรือยัง ที่องค์กรของคุณควรเปลี่ยนมาใช่ เครื่องบันทึกเวลาเข้างานแบบ Biometric

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F22/ID เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F22/ID ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ตั้งแต่เล็ก กลาง ใหญ่ ด้วยตัวเครื่องที่บางกระทัดรัด มีความหรูหรา สวยงาม ดูทันสมัย จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้งานเป็นอย่างมาก ลองมาดูคุณสมบัติตัวเครื่องกันเลย เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F22/ID เป็นเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือหรือบัตร ใช้หัวอ่านรุ่นใหม่ Bio ID / Silk ID เป็นได้ 2 ระบบคือ ระบบ Standalone และระบบ Access Control (สามารถควบคุมประตูได้) ก็คือสามารถเก็บข้อมูลบันทึก เข้างาน-ออกงาน ขาด, ลา, มาสาย ได้ และยังควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้ด้วย ข้อมูลตัวเครื่อง  - จอสี TFT ขนาด 2.4 นิ้ว - รองรับลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ รองรับ Proximity Card จำนวน 5,000 ใบ - รองรับการเก็บข้อมูลลงเวลา 30,000 รายการ - ตัวเครื่องขนาด

ถือได้ว่าปัจจุบัน เครื่องบันทึกเวลาถูกนำมาใช้ในองค์กรต่างๆอย่างแพร่หลายมากขึ้น ด้วยประโยชน์ในเรื่องการเก็บบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน และยังสามารถช่วยรักษาความปลอดภัยได้ด้วย  เครื่องบันทึกเวลามีหลากหลายประเภทถูกออกแบบมาเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น เครื่องบันทึกเวลาแบ่งเป็น 4 ประเภทหลักๆ  ได้แก่ 1. เครื่องสแกนแบบทาบบัตร การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานทำได้โดยการใช้บัตรทาบ ไม่ต้องมีการสัมผัสใดๆ เพียงแค่นำบัตรที่รองรับการใช้งานกับเครื่องนั้นๆ นำไปทาบใกล้เครื่อง เครื่องจะอ่านบัตรและบันทึกข้อมูลวันที่-เวลาให้อัตโนมัติ 2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ใช้เทคโนโลยีพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวบุคคล ด้วยการสัมผัสนิ้วมือที่ทำการบันทึกข้อมูลไว้ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลจากลายนิ้วมือที่ได้บันทึกไว้ โดยเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่สแกนกับลายนิ้วมือที่เราได้บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่อง หากข้อมูลถูกต้องจึงจะสแกนผ่านไปได้ เทคโนโลยีสแกนลายนิ้วมือเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากใช้งานง่าย และยังป้องกันปัญหาการทุจริตสแกนเวลาแทนกันของพนักงานได้ เป็นต้น 3. เครื่องสแกนใบหน้า ใช้เทคโนโลยีพิสูจน์เอกลักษณ์ของตัวบุคคล ด้วยการเก็บข้อมูลใบหน้าไว้ ระบบจะนำภาพใบหน้าที่ชัดมากที่สุด มาวิเคราะห์ วัดระยะระหว่าง ตาสองข้าง ขนาดของกระบอกตา จมูก ปาก และกราม เมื่อมีการแสกนใบหน้าที่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ จึงจะสแกนผ่านไปได้ เครื่องสแกนใบหน้ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นสำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพราะสามารถบันทึกหน้าของผู้สแกนไว้ได้อีกด้วย 4. เครื่องสแกนเส้นเลือดบนฝ่ามือ สามารถระบุเอกลักษณ์ส่วนบุคคล ด้วยการเก็บข้อมูลฝ่ามือและเส้นเลือดฝ่ามือ ยืนยันตัวตนด้วยรอยพิมพ์ฝ่ามือและเส้นเลือดฝ่ามือ หลักการจะทำงานด้วยการเปรียบเทียบรูปแบบ ฝ่ามือของผู้ใช้งาน ลักษณะทางกายภาพ ได้แม่นยำกว่าอุปกรณ์อื่นๆ อีกทั้งยังใช้งานได้ ง่ายกว่า สะดวกกว่า เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีขั้นสูง ที่องค์กรใหญ่ๆ เลือกใช้ เพราะมีความแม่นยำสูง สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ อย่างเช่น ระบบรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจ

หลายท่านอาจเคยได้เห็น ได้ยินกันมาบ้าง สำหรับเครื่องทาบบัตร มีให้เห็นกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามอาคารสำนักงาน หรือตามที่พักอาศัย เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องทาบบัตรคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร เครื่องทาบบัตร คือ อุปกรณ์ที่ใช้คู่กับบัตรคีย์การ์ด  โดยเครื่องและบัตรสามารถบันทึกข้อมูลการทาบบัตรไว้ เราสามารถกำหนดสิทธิการใช้งานบัตรได้ เช่น กำหนดสิทธิให้บัตรใบใดใช้ทาบเครื่องสแกนได้ หากบัตรหาย ก็สามารถยกเลิกสิทธิการทาบเครื่องนั้นๆ ได้อีกด้วย และเมื่อมีการทาบบัตรจากบัตรที่มีสิทธิ เครื่องจะสามารถอ่านข้อมูลได้จากนั้นสามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อ เช่น การนำเวลาในการทาบบัตร เพื่อคิดเวลาทำงานของพนักงาน และคำนวณเงินเดือน พบเห็นได้บ่อยในบริษัทต่างๆ หรือนำข้อมูลเพื่อดูประวัติการเข้า-ออกของประตูในช่วงวัน-เวลาที่ต้องการตรวจสอบ คีย์การ์ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้คู่กับเครื่องทาบ คีย์การ์ดเปรียบสมือนกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้แทนการไขประตูเข้าไปในสถานที่นั้นๆ ประโยชน์ของเครื่องทาบบัตร ใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน เหมาะสำหรับติดตั้งที่อาคารสำนักงาน โรงงาน เป็นต้น ใช้ติดตั้งกับเครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตู ( Access Control) เหมาะสำหรับช่วยรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานหรือที่พักอาศัย เช่น Office ,หอพัก ,โรงแรม หรือ คอนโดมเนียม เป็นต้น ใช้ติดตั้งร่วมกับเครื่องกั้นต่างๆ เช่น Turnstile หรือ Flap Barrier เพื่อช่วยจัดระเบียบความเรียบร้อย ตามสถานที่ที่มีบุคคลสัญจรจำนวนมาก เหมาะใช้กั้นทางเข้า-ออก สำหรับอาคารใหญ่ๆ หรือโรงงาน เป็นต้น ความสะดวกด้านการใช้งานของเครื่องทาบบัตร คือ ไม่ต้องสัมผัสที่ตัวเครื่องสแกนโดยตรง เพียงยื่นบัตรเข้าไปที่เครื่องอ่านให้อยู่ในรัศมีที่เครื่องสามารถอ่านบัตรได้ เท่านี้ตัวเครื่องสแกนก็จะทำงาน

คุณเคยกังวลเรื่องโจรขึ้นบ้านไหม ? ไม่ว่าจะมาเพื่อขโมยทรัพย์สิน หรือทำร้ายร่างกาย มีข่าวให้เห็นกันครึกโครม บางบ้านใช้วิธีจ้าง รปภ.เพื่อเฝ้าบ้าน แต่ในอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องมี รปภ. อีกต่อไป แค่มีอุปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันขโมย ที่ควรมีติดบ้าน ก็สามารถป้องกันบ้านของคุณให้พ้นจากหัวขโมยเหล่านี้ได้แล้วค่ะ ระบบล็อคอัจฉริยะ เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ระบบล็อคอัจฉริยะสามารถทำการตั้งค่าความปลอดภัยในบ้าน หรือในสถานที่ทำงานได้ เพียงการทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน ถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับบ้าน Smart Door Lock ตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัยภายในบ้าน 1. สะดวกสบาย อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัย ใช้ได้ทั้งการล็อคหรือปลดล็อคประตูด้วยกุญแจแบบเดิม หรือจะใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ได้ ป้องกันการลืมกุญแจไว้ในบ้าน หรือเมื่อคุณไม่อยู่บ้าน แต่มีเพื่อนมาหา  สามารถให้กุญแจสำรอง E-keys เพื่อปลดล็อคประตูด้วยตนเองได้ ไม่ต้องพกพากุญแจอีกต่อไป 2. ล้ำสมัย เพิ่มความทันสมัยให้บ้านยุคใหม่ ด้วยการล็อคและปลดล็อคง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ 3. ปลอดภัย ระบบล็อคอัตโนมัติ ช่วยรักษาความปลอดภัยให้คนในครอบครัวของคุณทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังเพิ่มความสามารถให้กับประตูบ้าน  โดยมีรายงานบันทึกการล็อคหรือปลดล็อคประตูอีกด้วย สามารถดูข้อมูลการล็อค - ปลดล็อค จากสมาร์ทโฟนของคุณ เพื่อติดตามการเข้า-ออก ที่แม่นยำ 4. ประหยัดค่าใช้จ่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องจ้าง รปภ. และประหยัดไฟ เพราะตัวเครื่องใช้ถ่าน AA ขนาดปกติ จำนวน 4 ก้อนซึ่งใช้งานได้ยาวนาน หรือประมาณ 7-8 เดือน นี่คือเทคโนโลยีแห่งความปลอดภัยจาก Smart Door Lock ทำให้คุณค้นพบอุปกรณ์ชิ้นใหม่ที่จะช่วยรักษาความปลอดให้กับบ้านและคนในครอบครัวของคุณ

แต่ก่อนแต่ไรมาเราน่าจะเคยเห็นเครื่องตอกบัตรกันมาบ้าง เมื่อเวลาที่พนักงานเข้างาน จะนำบัตรมาตอกบัตรเพื่อ แสดงเวลาเข้า –ออก แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างทำให้ความนิยมใช้เครื่องตอกบัตรลดน้อยลงไป เช่น โดยส่วนใหญ่เครื่องตอกบัตร เครื่องจะรองรับพนักงานได้ 10 - 500 คน ไม่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมาก การทุจจริต ตอกบัตรแทนกัน เชื่อมต่อเข้าโปรแกรมเงินเดือนไม่ได้ การประมวลผลแบบ Manual ทำให้ปัจจุบันหลายบริษัทนิยมเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาแทน สามารถเห็นกันได้มากตามโรงงาน หรือ สำนักงานต่าง ๆ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักเครื่องบันทึกเวลากันก่อนเลย เครื่องบันทึกเวลา ตามชื่อเรียกของอุปกรณ์ ก็คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบุเวลาที่เข้า และ ออกจากพื้นที่นั้น ๆ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยในการบันทึกเวลาเข้าและออก เช่น เครื่องทาบบัตร  เครื่องสแกนนิ้ว เครื่องสแกนใบหน้า หรือเครื่องสแกนฝ่ามือ เป็นต้น ซึ่งระบบการทำงานของเครื่องบันทึกเวลา ไม่ต่างกับเครื่องตอกบัตรในอดีตสักเท่าไหร่ เพียงแต่จะใช้เป็นระบบซอฟแวร์เข้ามาช่วยในการบันทึกข้อมูล เครื่องบันทึกเวลาจึงสามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากและมีระบบการสำรองข้อมูลไว้อีกด้วย การทำงานเครื่องบันทึกเวลา คือ ผู้ใช้ หรือแอดมินดูแลระบบ เพียงแค่ทำการบันทึกข้อมูลพนักงานลงไปในเครื่องบันทึกเวลาจากนั้นเมื่อพนักงานนำบัตรไปแตะที่เครื่อง โดยในบัตรนั้นจะบันทึกข้อมูลของผู้ถือบัตรไว้ และตรวจสอบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่ เพื่อบันทึกข้อมูลและเวลาลงในฐานข้อมูล(Data base) หากเป็นระบบสแกนนิ้ว เพียงนำนิ้วไปสแกนลายนิ้วมือที่ตรงกับฐานข้อมูลเท่านั้น ก็สามารถสแกนเก็บข้อมูลเวลาเรียบร้อย การเชื่อมต่อ แบบ Automatic: ต่อสาย LAN/Wifi ต่อตรงกับคอมพิวเตอร์

สุดยอดเทคโนโลยีจากเครื่อง uFace 602 ที่เป็นมากยิ่งกว่าเครื่องบันทึกเวลา ยังสามารถควบคุมการเข้า-ออกประตูได้อีกด้วย ถือว่ามีประโยชน์ครบครัน เพราะใช้งานได้ถึง 2 ด้าน คือ ใช้เพื่อบันทึกเวลางานของพนักงาน และใช้เข้า-ออกสถานที่เพื่อคัดกรอกบุคคลและรักษาความปลอดภัย โดยเครื่องบันทึกเวลานี้จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น แบบสแกนลายนิ้วมือ แบบรูดบัตร แบบสแกนใบหน้า หรือแบบ Multifunction เป็นต้น uFace 602 คือเครื่องบันทึกเวลาและ Access Control ที่สามารถสแกนลายนิ้วมือ สแกนใบหน้าบุคคล หรือรูดบัตรได้อย่างง่ายดาย ลื่นไหล สะดวกสบายเป็นอย่างมาก สามารถจัดเก็บข้อมูลปริมาณมากและตรวจสอบข้อมูลได้ไม่ยากในขั้นตอนที่รวดเร็วฉับไว โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านทาง RS232/485, TCP/IP, USB host และฟังก์ชั่นเสริม Wi-Fi/GPRS ทำให้การจัดการข้อมูลง่าย อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นเสริมแบตเตอรี่ 2000 mAh เพื่อขจัดปัญหาเมื่อไม่สามารถใช้เครื่องได้ในขณะที่ไฟดับ คุณสมบัติเด่นที่น่าประทับใจของ uFace 602 รองรับคนจำนวนมาก จัดเก็บลายนิ้วมือได้ 2,000 ลายนิ้วมือ จัดเก็บใบหน้าได้ 1,200 ใบหน้า จัดเก็บบัตรได้ 10,000 บัตร รูปแบบการใช้งานหน้าจอ Touch screen หน้าจอสี เห็นใบหน้าได้อย่างชัดเจน ความปลอดภัยสูง ตรวจสอบทั้งจากใบหน้า ลายนิ้วมือ RFID