HR Software

งานรักษาความปลอดภัย เป็นงานที่หลายองค์กรต่างให้ความสำคัญกันมากขึ้น ด้วยปัญหาภัยสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งจึงเลือกใช้บริการจากบริษัทรักษาความปลอดภัย แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทรักษาความปลอดภัยเองก็ต้องสร้างมาตรฐานที่ดีในด้านทรัพยากรบุคคลด้วย เพื่อเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือให้ตนเอง เพราะเมื่อดูแลพนักงานได้ดีแล้ว การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าก็ไม่ใช่เรื่องยาก เลือกใช้โปรแกรม Tiger e HR for Security Guard ในการบริหารจัดการบุคคลในบริษัทรักษาความปลอดภัย จะช่วยให้จัดการงานบุคคลได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น เพราะโปรแกรมถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรด้านความรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ ให้ผู้บริหารและฝ่าย HR ได้รับความสะดวกสบายและลดความยุ่งยากในการดูแลพนักงานจำนวนมากได้อย่างมืออาชีพ โครงสร้างหลักของโปรแกรม โปรแกรมทำงานในส่วน Black office (Window Application) โปรแกรมใช้ได้ 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ ทั้งเมนูการใช้งานและชื่อ Field หลัก สามารถกำหนดให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิใช้โปรแกรมสามารถที่จะดูข้อมูลเฉพาะคนที่เราดูแลได้ เช่น หัวหน้าฝ่าย,หัวหน้าแผนก สามารถเห็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาได้เฉพาะหน่วยงานของตัวเองเท่านั้น ในระดับชั้นจะมีชื่อหน่วยงานย่อยลงไปอีกกี่ชื่อก็ได้ไม่จำกัด ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อฝ่าย หรือชื่อแผนกในภายหลัง โปรแกรมจะไปแก้ไขที่ชื่อพนักงานให้โดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องมาทำทีละคน คุณสมบัติระบบ Tiger e HR for Security Guard ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน (Personal) รองรับพนักงานได้ไม่จำกัด และแบ่งแยกออกจากกันระหว่างพนักงานที่ยังทำงานอยู่กับพนักงานที่ลาออกไปแล้วอย่างชัดเจน กำหนดรหัสพนักงาน และรหัสสำหรับเครื่องบันทึกเวลาได้อิสระจากกัน โดยใส่ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขสูงสุดถึง 15 หลัก ข้อมูลพนักงานจะเชื่อมกับกับระบบอื่นๆ (Time Attendance, Payroll, Training)

การฝึกอบรมพนักงาน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่บริษัทซึ่งดำเนินการอย่างมืออาชีพละเลยไม่ได้ เพราะมีส่วนช่วยสร้างเสริมศักยภาพการทำงานที่ดีขึ้นให้กับพนักงานไม่น้อยเลย ดังนั้นหลายบริษัทจึงมักจะส่งพนักงานไปอบรมตามสถาบันหรืองานสัมมนาต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ ซึ่งหลังจากพนักงานเข้ารับการอบรมแล้วสิ่งที่จำเป็นต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานก็คือข้อมูลการอบรมของเขา การจัดเก็บเอกสารฝึกอบรมของพนักงานทุกคนฟังดูอาจไม่ยุ่งยาก แต่ก็ต้องการความละเอียดไม่น้อยเลย เพื่อที่จะได้สร้างหลักฐานข้อมูลครบถ้วนและน่าเชื่อถือสำหรับการรับรองให้พนักงาน แต่เดิมเราอาจบันทึกข้อมูลเหล่านั้นผ่านการจดบันทึก พิมพ์คอมพิวเตอร์ และเก็บหลักฐานการเข้าร่วมอบรม แต่วันนี้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลการอบรมพนักงานได้ง่ายๆ เก็บข้อมูลครบถ้วน และมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ด้วยระบบฝึกอบรม ที่มีอยู่ภายในโปรแกรมบริหารงานบุคคลจากไทเกอร์ ซอฟท์ ทุกๆรุ่น ทั้ง Tiger eSmartpay, Tiger e-HR, Tiger e-HR for Enterprise ความสามารถเบื้องต้นของระบบฝึกอบรม (Training) • ข้อมูลพนักงานที่จะใช้ในระบบนี้จะเชื่อมโยงมาจากระบบทะเบียนประวัติโดยอัตโนมัติ • กําหนดรายละเอียดการฝึกอบรมได้เองไม่จํากัด และวางแผนการฝึกอบรมเป็น ปี เดือน ได้ไม่จํากัด • แบ่งหมวดการฝึกอบรมได้ และสามารถกําหนดหัวข้อย่อยได้ไม่จํากัด • กําหนดวันที่จะจัดอบรมล่วงหน้าได้ และกําหนดวันที่ให้ระบบแจ้งเตือนก่อนถึงวันอบรมได้ • กําหนดหน่วยงานที่จะจัดอบรม สถานที่ที่จัดอบรม ประเภทการอบรม ( In-house , Public , OJT ) ได้เอง • เก็บรายละเอียดของวิทยากรได้ ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทํางานที่ใด ตําแหน่งใด เป็นต้น • ทําแผนงบประมาณการอบรมได้ว่า ฝ่ายต่างๆ หรือ แผนกต่างๆ

ฝ่าย HR อย่างคุณเคยพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่? ข้อมูลเวลางานคลาดเคลื่อน คำนวณเงินเดือนผิดพลาด เอกสารสำคัญสูญหาย เกิดความสับสนอลหม่านในข้อมูลที่มากเกินไป หรืองานหนักจนส่งผลให้ไม่ทันเวลาออกเงินเดือนในทุกๆเดือน ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดจากระบบการทำงานที่ล้าสมัย ไม่เข้ากับระบบงานในปัจจุบันที่ต้องมีความว่องไวและสอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยียุคใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลยุคใหม่เปลี่ยนมาใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลแทนการใช้เอกสารกระดาษกันหมดแล้วในปัจจุบัน เพราะโปรแกรมสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น เวลางานพนักงาน จำนวนวันลา/วันขาด รวมทั้ง OT ต่างๆ พร้อมทั้งคำนวณให้โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ฝ่าย HR ออกเงินเดือนพนักงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในทุกเดือน โปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger e HR  คือโปรแกรมบริหารงานบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยความสามารถอันน่าประทับใจ ที่จะทำให้ฝ่ายบุคคลปฏิเสธไม่ได้ เพราะมาพร้อมระบบการทำงานที่ตอบโจทย์ทุกด้านในงานบริหารบุคคล อาทิ ระบบทะเบียนประวัติ/สวัสดิการ  (ePersonal) ช่วยดูแลในส่วนของประวัติพนักงาน เก็บรายละเอียดได้ทั้งรายชื่อ, ที่อยู่, รหัสพนักงาน, ไปจนถึงรูปถ่าย ซึ่งบันทึกได้ทั้งรูปถ่ายและรายชื่อจำนวนมาก และจัดการแยกประเภทอย่างเป็นระบบ เช่น แยกสังกัด/ฝ่าย, แผนก, ตำแหน่ง, ระดับการบริหาร, สถานะการทำงาน ฯลฯ โดยสามารถตรวจสอบได้ง่าย ระบบปฏิบัติงาน (eTime Attendance) ช่วยดูแลในส่วนการทำงานของพนักงานอย่างครบวงจร ทั้งวินัยการทำงาน เช่น บันทึกการขาด, ลา, มาสาย, กำหนดการให้โอที, กำหนดกะงาน สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Personal และระบบ Payroll เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อมูล  โดยระบบมีความยืดหยุ่นสูงในการตั้งค่า เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจุกจิกด้านรายละเอียดเฉพาะบุคคล ระบบเงินเดือน (ePayroll) ช่วยดูแลในส่วนเงินเดือนของพนักงาน

สัญญารายปี หรือที่ลูกค้ารู้จักในชื่อ “MA” นั้นเรียกให้เข้าใจกันง่ายๆคือประกันรายปี สำหรับโปรแกรมบริหารงานบุคคลชุด Tiger eSmartPay เป็นบริการที่ Tiger Soft เรามอบให้ลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น บริการซ่อมบำรุง สอบถามวิธีการใช้งาน ปรึกษาปัญหาเบื้องต้น  และบริการอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้โดยการทำสัญญา MA กับเรา ในวันนี้แอดมินจะมายกตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า ซึ่งลูกค้าจะได้รับจากการทำสัญญา MA โปรแกรมชุด Tiger eSmartPay ให้ได้รับทราบกันอย่างละเอียด สิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่ทำการต่อสัญญา MA โปรแกรม Tiger eSmartpay 1. ลูกค้าจะได้รับบริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ หรือ Help Desk Service ฟรี โดยได้รับบริการครอบคลุมทุกส่วนการใช้งานโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็น 1.1 บริการ Update Program การทํางานต่างๆของโปรแกรม 1.2 สอบถามวิธีอัพเดทข้อมูลต่างๆ อาทิ อัตราภาษีใหม่ (10ขั้น), ภาษีบ้านหลังแรก, ค่าลดหย่อนบุตร เป็นต้น 1.3 สอบถามวิธีการจัดทำเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น เอกสารเกี่ยวกับสรรพากร เช่น ภงด.91 หรือเอกสารประกันสังคม 1.4 วิธีการตั้งค่าต่างๆเบื้องต้น 2.      มีสิทธิส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมที่บริษัทไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด

โปรแกรมบริหารงานบุคคล จัดเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้งานบริหารบุคคลง่ายดังพลิกฝ่ามือ เพราะช่วยจัดการข้อมูลต่างๆที่เคยอยู่ในรูปแบบเอกสาร ให้ออกมาอยู่ในฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ซึ่งง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหา จึงไม่แปลกที่ HR เกือบทุกบริษัทในปัจจุบันนี้ต่างก็เลือกโปรแกรมบริหารงานบุคคลเป็นตัวช่วยในการทำงาน Tiger eSmartPay เป็นโปรแกรมบริหารงานบุคคลจาก ไทเกอร์ ซอฟท์ ที่ฝ่ายบุคคลในหลายองค์กรไว้ใจเลือกใช้ เพราะประกอบด้วยฟังก์ชั่นต่างๆที่ครอบคลุมตอบโจทย์ทุกความต้องการในงานบริหารงานบุคคล แบ่งออกเป็น 3 โมดูลหลักในการทำงาน ดังนี้ ระบบประวัติ (Personal) กำหนดบัตรรูดและรหัสพนักงานได้ทั้งเป็นตัวเลขและตัวอักษร เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ข้อมูล ประวัติพนักงานสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ได้จากระบบ Time Attendance และ Payroll สามารถเก็บรูปพนักงานได้ (.BMP,.JPG,.GIF) กำหนดระดับการทำเงินเดือนได้ 3 ระดับ เพื่อแบ่งการทำเงินเดือนสำหรับระดับผู้บริหารออกจากพนักงานทั่วไป ระบบปฏิบัติการ (Time Attendance) กำหนดกะทำงานได้ไม่จำกัด ในแต่ละกะกำหนดเวลาเข้างาน ออกงาน มาสาย ออกก่อน กำหนดการรูดบัตรได้มากกว่า 10 ครั้งต่อวัน สามารถกำหนดการทำงานข้ามวันได้ สามารถกำหนดวันหยุดประจำปีของแต่ละบริษัทได้ ระบบเงินเดือน (Payroll/Welfare) สามารถกำหนดรายได้/รายการหักเพิ่มเติม อย่างละ 10 รายการ กำหนดการคำนวณภาษีได้ทั้งก่อนการคำนวณและหลังคำนวณ สามารถโอนเงินเดือนพนักงานเพื่อนนำส่งธนาคารต่างๆได้ ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างความสามารถของโปรแกรมบริหารงานบุคคล Tiger eSmartPay เท่านั้น เพราะโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ข่าวดีสำหรับลูกค้าที่สนใจโปรแกรม Tiger eSmartPay! วันนี้คุณมีสิทธิเป็นเจ้าของโปรแกรมได้ในราคาพิเศษ

บางคนอาจจะเคยได้ยินหรือรู้จักกับเทคโนโลยี Cloud Computing กันมาบ้างแล้ว จากการใช้งานระบบ iClould  ใน iOS หรือ Drop box หรือผู้ให้บริการเจ้าอื่นๆในโลกออนไลน์  เทคโนโลยี Cloud Computing ช่วยอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างรัดกุม และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายจากทุกสถานที่ ขอเพียงมีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น       วันนี้ Cloud Computing ได้ถูกพัฒนาและสามารถใช้งานด้านบริหารบุคคลได้แล้ว โดยรู้จักกันในชื่อ “โปรแกรมบริหารงานบุคคลระบบคลาวด์  หรือ HR on Cloud” ซึ่งพัฒนาโดย INET ผู้ให้บริการฝากฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียร รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยบริการที่มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และวันนี้โปรแกรมบริหารงานบุคคลของ Tiger Soft สามารถนำมาใช้งานควบคู่กับเทคโนโลยี HR on Cloud ได้แล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้งานบริหารบุคคลของคุณ ใช้ HR on Cloud ร่วมกับโปรแกรมบริหารงานบุคคลของ Tiger Soft มีข้อดีอย่างไร? ลดค่าใช้จ่ายเรื่อง Server ลดการลงทุน Server ค่าดูแล Operation ไม่ต้องยุ่งยาก สามารถขยายหรือลดขนาดของ

ธุรกิจโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงในประเทศไทย ซึ่งจัดเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของโลก โรงแรมจำนวนไม่น้อยเติบโตขึ้นโดยใช้เวลาไม่นาน แต่สิ่งหนึ่งที่กิจการโรงแรมควรให้ความสำคัญมากคือบุคลากร เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรที่ทำธุรกิจด้านการบริการ Tiger e-HR for Hotel คือสุดยอดตัวช่วยบริหารบุคคลสำหรับกิจการโรงแรม สามารถตอบโจทย์ฝ่ายบุคคลได้อย่างน่าทึ่ง เพราะทำงานได้ดีแม้ในกิจการที่มีเวลางานซับซ้อน เนื่องจากต้องแบ่งเวลาให้พนักงานทำงานเป็นกะ ทั้งยังใช้งานง่ายและรองรับพนักงานได้จำนวนมาก นับเป็นตัวช่วยที่กิจการทุกแห่งโรงแรมควรมี คุณสมบัติโปรแกรม Tiger e-HR for Hotel Personal ระบบช่วยในการจัดทำทะเบียนประวัติ นำพาความสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาให้ฝ่ายบุคคลในการค้นหาประวัติพนักงาน เพราะสามารถตั้งค่าการจัดเก็บได้เป็นสัดส่วนและมีระเบียบ เช่น รองรับจำนวนพนักงานไม่จำกัด และแบ่งแยกออกจากกันระหว่างพนักงานที่ยังทำงานอยู่กับพนักงานที่ลาออกไปแล้วอย่างชัดเจน กำหนดรหัสพนักงานและรหัสสำหรับเครื่องบันทึกเวลาได้อิสระจากกัน โดยใส่ทั้งตัวอักษรและตัวเลขสูงสุดถึง 15 หลัก สามารถกำหนดโครงสร้างบริหาร, แผนก, ระดับพนักงานได้สูงสุด 6 ระดับ และสามารถกำหนดชื่อได้เอง Time Attendance ระบบช่วยในการจัดการเวลางานของพนักงาน ทำให้ค้นหาข้อมูลด้านเวลาของพนักงานได้ง่ายดายขึ้น  ทั้งยังตั้งค่าและตรวจสอบได้ละเอียดยิ่งกว่าที่เคย เช่น สร้างกะงานได้ไม่จำกัดจำนวนกะงาน, กำหนดเวลาเข้างาน, เวลาสาย, เวลาเข้า/ออก/พักเที่ยง, เวลาออกงานให้แตกต่างกันตามกะงานนั้นๆได้โดยใน 1 วันทำงาน สามารถเข้างานได้ 2 ช่วงเวลา สามารถกำหนดอัตราค่ากะงานนั้นๆได้เอง สามารถกำหนดจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเติมได้อีก 3 ประเภท โดยโยงกับการมาทำงาน Payroll           ระบบช่วยในการจัดทำเงินเดือน ช่วยลดภาระของฝ่ายบุคคลในการคำนวณและจัดทำเงินเดือนให้พนักงานทุกคน ในแต่ละเดือนได้สะดวกอย่างน่าเหลือเชื่อ อีกทั้งสามารถตั้งค่าหักจ่ายภาษีและประกันสังคมได้โดยอัตโนมัติ เช่น สามารถกำหนดงวดจ่ายเงินได้สูงสุด 5